Проект підстанції ПС-500-110-35-10 (150638)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ВСТУП

 1. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

 2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

 4. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

 5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ К. З.

 6. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАДАНИХ КІЛ

 7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ РП

 8. РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАДАНОГО КОЛА

 9. ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


ВСТУП


Основою енергетики є паливна база. Енергетика є складовою частиною енергетичного комплексу України. По розвитку і розширення електроенергетики в Україні визначальними є:

 1. Концентрація виробництва енергії в наслідок будівництва РЕС, що використовують дешеве паливо і гідроенергоресурси

 2. Комбінація виробництва електроенергії і тепла з метою теплопостачання міст та індустріальних центрів

 3. Випереджальний розвиток атомної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно енергетичним балансом

Енергетика як галузь має основні технічні особливості, отже процес виробництва включає такі основні особливості:

  1. процес енергії є неперервним

  2. виробничий процес є динамічний

  3. режим виробництва електроенергії залежить від режиму споживання

В залежності від потужності і типу електростанції вони можуть працювати в трьох режимах, а саме: піковому, напівпіковому і базовому

  1. продукцію енергетики не можна продавати на склад

Необхідно збільшувати виробництво електроенергії з нетрадиційних джерел, а саме: з відходів сільського господарства виготовляють біопалива.

Варто переробляти буре вугілля на рідке паливо. Використовувати геотермальні води, що рентабельно для Карпат і Криму, де на глибині 1000-2000 м, температура вод досягає70-100 оС.

Схема високої напруги 500 кВ – це схема чотирикутника. Через два автотрансформатори з’єднана схема середньої напруги 110 кВ і низької 35-10 кВ.

Схема середньої напруги – дві робочі з обхідною, від неї живляться споживачі і зв’язана з TЕС. Схема низької напруги 35 кВ – одиночна секціонована, живляться споживачі і через два трансформатори. Схема низької напруги 10 кВ – одиночна секціонована, живить 8 споживачів.


1 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ПІДСТАНЦІЇ


 1. Вибір типу структурних схем


Рис. 1. 2. Схема першого варіанту проектованої підстанції


Рис. 1. 3. Схема другого варіанта проектованої підстанції


Схема високої напруги 500 кВ – чотирикутник, схема середньої напруги 110 кВ – дві робочі з обхідною, схема низької напруги 35 кВ і 10 кВ – одиночна і секціонована


2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ


Розраховую навантаження для автотрансформаторів першого і другого варіанту :

SАТМВА

Вибираю два автотрансформатори одного типу:

АТДЦТН-250000 / 500 / 110 [1. таблиця 3.8]

Розраховую навантаження для трансформаторів першого варіанту :

SТ МВА

Вибираю два трансформатори одного типу:

ТДН-16000 / 110 [1. таблиця 3.6]

Розраховую навантаження для трансформаторів другого варіанту :

SТ МВА

Вибираю два трансформатори одного типу:

ТРДН-25000 / 110

Дані записую в таблицю 2.1


Таблиця 2.1

Тип трансформаторів і автотрансформаторів

Sном

МВА

Uв

кВ

Uc

кВ

Uн

кВ

Uк

в-с%

Uк

в-н%

Uк

с-н%

Рх

кВт

Рк

кВт

Ціна

Примітка

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

ТРДН-25000/110

250

16

25

500

121

121

121

-

-

230

10,5

10,5

13

-

-

33

10,5

10,5

18,5

-

-

200

14

25

690

58

120

270

48

493. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ


Таблиця 3.1 Капітальні затрати

Обладнання

Ціна

тис

грн

Варіант

Перший

Другий

Кількість

одиниць

штук

Загальна

ціна

тис. грн

Кількість

одиниць

штук

Загальна

ціна

тис. грн

Трансформатори :

АТДЦТН-250000/500/110


ТДН-16000/110


ТРДН-25000/110

Комірки ВРП:

ВН

СН1

СН2

НН


376


48


66


1100

42,6

13,6

2,807


2


2


-


1

10

9

11


752


96


-


1100

426

122,4

30,9


2


-


2


1

10

9

11


752


-


132


1100

426

122,4

30,9

Всього :2527,3


2563,3


У зв’язку з інфляцією ціни збільшуємо в 8 разів

К1=20218,4 тис.грн.

К2=20506,4 тис.грн.

Розраховую втрати електроенергії в автотрансформаторі:


WАТРозраховую втрати електроенергії в трансформаторах:
Wтр1=3939411,4 кВт∙год

Wтр2=4232197,2 кВт∙год

Втрати електроенергії для першої схеми:

W1=∆WAT+∆WT1=3669903,3+269508,1=3939411,4 кВт•год

Втрати електроенергії для другої схеми:

W2=∆WAT+∆WT2=3792465,5+439731,7=4232197,2 кВт•год

Розраховуємо затрати електричної схеми

Збитки рахуємо методом приведених розрахункових затрат :

З1 = рн К + В + Зб=0,12∙20218,4+2486,4+0=4912,6

Аналогічно розраховуємо затрати для другої схеми

Збитки рахуємо методом приведених розрахункових затрат :

З1 = рн К + В + Зб=0,12∙20506,4+2568,5+0=2563,5

Рн=0,12; Зб=0

Для подальших розрахунків вибираю 1 варіант.


4. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ


Таблиця 4.1-Розрахункові і паспортні дані трансформаторів ВП

Вид споживачів

Встановлена міцність

cosφ

tgφ

Навантаження

одиниць кВт к-сть

всього кВт

Pуст

кВт

Qуст

квар

Охолодження

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

Підігрів ВВБ-330

У-110

МКП-35

КРУ-10

Опалення і освітлення ОПУ

Освіт. і вентиляція ЗРУ

Освіт.і вентиляціяОРУ-330

Компресори

Підзарядно-зарядний агрегат

44,4х2

1,5х2

4,6х4

11,3х10

4,4х9

1х11

-

-

-

-

2х23

88,8

3

18,4

113

39,6

11

30

5

10

40

46

0,85

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,62

0

0

0

0

0

0

0

0

0


75,5

2,6

18,4

113

39,6

11

30

5

10

40

46


0,5

1,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього

391,1

2,4


Случайные файлы

Файл
5539.rtf
118748.rtf
Otvety_Rk_1.docx
55088.rtf
KAZN.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.