Робочий майданчик виробничих будівель (144852)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра МБГ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Металеві конструкції"

На тему: "Робочий майданчик виробничих будівель"
Запоріжжя

2010


1. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ БАЛОЧНОЇ КЛІТКИ


Згідно завдання до курсової роботи та рекомендацій п.2 [1] приймаємо дві схеми балочної клітки: загального та ускладненого типу.


Рисунок 1 – Компоновочна схема балочної клітки:

а – нормального типу; б – ускладненого типу.


1.1 Розрахунок настилу


Розрахунок товщини настилу проводимо згідно рівняння 1 [1]:


, (1.1)


де - відношення прольоту настилу до його граничного прогину; - нормативне навантаження згідно завдання, ; - модуль деформації сталі; - коефіцієнт Пуассона для сталі.

Розрахунок горизонтальної опорної реакції обчислюємо за формулою 2 [1]:


, (1.2)


де - відносний прогин настилу;

- коефіцієнт надійності за наантаженням.

Із умов міцності [1] знаходимо кати кутових швів кріплення настилу:


, (1.3)

, (1.4)


де - коефіцієнти, що примається за табл.7д [1]; - розрахунковий опір металу шва (за табл.6д [1]), ; - розрахунковий опір шва за межею сплавлення (за табл.5д [1]), ; - коефіцієнт надійності за призначенням (за табл.1д [1]); - коефіцієнт умови роботи конструкцій.

Катет шва приймаємо за більшим із знайдених значень, але не меньше мінимального, яке вказане у табл.8 додатку до [1].


1.1.1 Розрахунок настилу балочної клітки нормального типу

За формулою 1.1 розраховуємо товщину настилу балочної клітки:Згідно сортаменту листової сталі приймаємо лист товщиною .

За формулою 1.2 розраховуємо горизонтальну опорну реакцію в настилі:За формулами 1.3 та 1.4 знаходимо катет кутвих швів кріплення настилу щодо умов ручної зварки електродами Е46:Згідно табл.8 додатку до [1] приймаємо катет шва .


1.1.2 Розрахунок настилу балочної клітки ускладненого типу

За формулою 1.1 розраховуємо товщину настилу балочної клітки:Згідно сортаменту листової сталі приймаємо лист товщиною .

За формулою 1.2 розраховуємо горизонтальну опорну реакцію в настилі:
За формулами 1.3 та 1.4 знаходимо катет кутвих швів кріплення настилу щодо умов ручної зварки електродами Е46:Згідно табл.8 додатку до [1] приймаємо катет шва .


1.2 Розрахунок балок настилу


Визначаємо нормативні і розрахункові навантаження на балку за формулами:


; (1.5)

; (1.6)

; (1.7)

; (1.8)


де - нормативне навантаження від власної ваги настилу, ;

- нормативне навантаження від власної ваги балок настилу, .

Нормативне навантаження від власної ваги балок настилу розраховуємо за формулою:, (1.9)


де - лінійна густина балки настилу, ;

- кількість балок настилу в частині балочної клітини за розмірами ;

- крок допоміжних балок, ;

- крок колон балочної, ;

- коефіцієнти надійності за навантаженням ().

Визначаємо граничні значення згинального моменту та перерізуючої сили за формулами:


(1.10)

(1.11)


Визначаємо потрібний момент опору за формулою 8 [1]:


(1.12)


Перевірку міцності прийнятого перерізу виконуємо за фомулою 9 [1]:


, (1.13)


де - коефіцієнт роботи матеріалу.

Міцність за дотичними напруженнями визначаємо за формулою 11 [1]:


, (1.14)


де - моменти інерції обраного перерізу балки настилу;

- товщина стінки профілю, ;

- розрахунковий опір сталі зрізу, .

Жорсткість балки настилу перевіряємо за формулою 12 [1]:


(1.15)


1.2.1 Розрахунок балок настилу балочної клітки нормального типу

За формулами 1.5 та 1.7 визначаємо нормативні і розрахункові навантаження на балку настилу:За формулами 1.10 та 1.11 визначаємо граничні значення згинального моменту та перерізуючої сили:За формулою 1.12 визначаємо потрібний момент опору балки настилу:
з сортаменту фасонного прокату приймаємо наступну за кроком двотаврову балку №20 з характеристиками: ; ; ; .

За формулою 1.13 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.14 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.15 перевіряємо жорсткість балки настилу:Усі умови виконуються, таким чином для даної схеми приймаємо балки настилу з двотаврового профілю 20.


1.2.2 Розрахунок балок настилу балочної клітки ускладненого типу

За формулами 1.5 та 1.7 визначаємо нормативні і розрахункові навантаження на балку настилу:За формулами 1.10 та 1.11 визначаємо граничні значення згинального моменту та перерізуючої сили:За формулою 1.12 визначаємо потрібний момент опору балки настилу:З сортаменту фасонного прокату приймаємо двотаврову балку №14 з характеристиками: ; ; ; .

За формулою 1.13 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.14 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.15 перевіряємо жорсткість балки настилу:Усі умови виконуються, таким чином для даної схеми приймаємо балки настилу з двотаврового профілю 14.

За формулою 1.9 розраховуємо нормативне навантаження від балок настилу:За формулами 1.6 та 1.8 визначаємо нормативні і розрахункові навантаження на допоміжну балку:За формулами 1.10 та 1.11 визначаємо граничні значення згинального моменту та перерізуючої сили:За формулою 1.12 визначаємо потрібний момент опору балки настилу:З сортаменту фасонного прокату приймаємо двотаврову балку №30 з характеристиками: ; ; ; .

За формулою 1.13 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.14 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.15 перевіряємо жорсткість балки настилу:Усі умови виконуються, таким чином для даної схеми приймаємо допоміжні балки з двотаврового профілю 30.


1.3 Порівняння варіантів схем балочної клітки


Розрахунок металоємності балочних кліток нормального та ускладненого типу виконуємо за формулами 13,14 [1]:


; (1.16)

; (1.17)


де - вага настилу, ; - відповідно, вага балки настилу і допоміжної балки, ;

- відповідно кількість балок настилу і допоміжних балок.

Таким чином металоємність балочної клітки нормального типу складає:
Таким чином металоємність балочної клітки ускладненого типу складає:Отримані дані з металоємності варіантів балочної клітки заносимо до таблиці.


Таблиця 1.1 – Порівняння варіантів схем балочної клітки

вар.

Витрати сталі,

Кількість

Всього

На

Відсотки, %

Типів балок

Монтажних елементів

1

3018

78,96


1

6

2

2445

63,97


2

6


Таким чином варіант балочної клітини нормального типу є менш металоємним та трудомістким. Схема балочної клітки нормального типу буде використана у подальшому розрахунку головних балок перекриття та колон.2. РОЗРАХУНОК ГОЛОВНОЇ БАЛКИ


Визначаємо нормативні і розрахункові навантаження на головну балку:За формулами 1.10 та 1.11 визначаємо граничні значення згинального моменту та перерізуючої сили:За формулою 1.12 визначаємо потрібний момент опору балки настилу:З сортаменту фасонного прокату приймаємо двотаврову балку №50Б2 з характеристиками: ; ; ; .

За формулою 1.13 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:За формулою 1.14 проводимо перевірку міцності прийнятого перерізу:
За формулою 1.15 перевіряємо жорсткість балки настилу, але значення припустимого прогину приймаємо :Перевіряємо загальну стійкість головної балки перекриття за формулою:


, (2.1)


де - крок балок настилу, ;

- ширина полки двотавра, ;

- товщина полки двотавра, ;

- вістова відстань між центрами полок двотавра.

Таким чином загальна стійкість головної балки перекриття складає:Усі умови виконуються, таким чином приймаємо перетин головної балки з двотаврового профілю 50Б2.2.1 Розрахунок опорного ребра балки


Для даної схеми приймаємо конструкцію опорного ребра, розміщеного на краю головної балки. Ширину опорного ребра приймаємо конструктивно рівною ширині полки двотавра .


Случайные файлы

Файл
76991-1.rtf
138209.rtf
124877.rtf
83033.rtf
12594.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.