Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні (144695)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний Торговельно-Економічний

УніверситетКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіКурсова робота з курсу РПСНа тему : Розвиток та розміщенння промисловості будівельних

матеріалів в Україні

Студент

1-го курсу 2-ої групи

ФБС

денної форми навчання

Герасименко О.М

Науковий керівник:

Мазаракі А.А.


Київ 2003


План

Вступ

1. Будівельний комплекс – одна з головних галузей народного господарства України .

2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення.

3. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та

особливості видобування.

4. Виробництво будівельних матеріалів, аналіз показників та перспективи сучасного розвитку.

Висновки

Список використаної літератури


Вступ.

Будівельний комплекс включає виробництво будівельних матеріалів, капітальне будівництво та галузі, які їх обслуговують. Його складові надзвичайно різняться за продукцією, умовами і знаряддями праці, зв’язками тощо. Рівень розвитку будівельного комплексу впливає на формування пропорцій і темпів розвитку країни.

Предметом дослідження виступають структурні і територіальні особливості розвитку і розміщення будівельного комплексу України.

Об’єктом дослідження будівельного комплексу є територія України та її економічні райони.

Основним завданням роботи є дослідження: передумов, принципів і факторів розміщення, структури та розвитку промисловості будівельних матеріалів одної з головних складових будівельного комплексу України.

Основні методи дослідження: літературна статистика (діаграми, таблиці, тощо), аналітичний, балансовий, порівняння, картографічний.

Незважаючи на те, що у промисловому комплексі України частка будівельної промисловості ще не значна (близько 6,5% вартості валової продукції), будівельна індустрія є провідною галуззю, яка істотно впливає на структуру і функціонування всього суспільно-територіального комплексу України. Будівельна промисловість відноситься до числа галузей індустріального виробництва, яка повинна розвиватися дуже високими темпами, що спостерігалося в 1960-1995. Тоді загальний обсяг будівельної промисловості України зріс у 12,4 рази і майже не відставав від відповідних показників машинобудівного комплексу (12,8 рази). Але з 1997 року і в подальші роки обсяг будівництва значною мірою скоротився.
1. Будівельний комплекс України – одна з головних галузей народного господарства.

Будівельний комплекс — це сукупність галузей ма­теріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріаль­ного виробництва: будівництво, промисловість буді­вельних матеріалів, виробництво будівельних конст­рукцій і деталей.

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить значна. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%.Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві.

Будівельний комплекс тісно повязаний з усіма галузями господарства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівництва становлять біля 25%.

Будівництво - головна ланка комплексу. Тут створюються основні фонди господарства. Від інших галузей будівництво відрізняється своєю продукцією(будівлі), яка є нерухомою, великогабаритною.

За призначенням будівництво поділяється на промислове (заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водосховища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, зілізничні шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження ферм, елеваторів).


Будівництво характеризується тривалим виробничим циклом, територіально закріпленими об’єктами, які зводять промислові будинки, жилі будинки, електростанції, трубопроводи тощо, а також високою залежністю виробництва від географічних умов.

У процесі спеціалізації виділились окремі види будівництва - промислове, транспортне, житлове, водогосподарське та ін. При розміщенні об’єктів капітального будівництва слід враховувати наявність будівельної організації, вирішуючи питання доцільності розміщення ще на допроектній стадії. Найважливіші фактори на основі яких обираються райони і пункти будівництва-це трудовий, сировинний, паливно-енергетичний, водний та інші.

Значний вплив на будівництво чинять кліматичні особливості різних регіонів.

Вони впливають, перш за все, на сезонність відкритих будівельних робіт. При виборі конкретних майданчиків для будівництва промислових підприємств, при спорудженні доріг, транспортних і гідротехнічних об’єктів , а нерідко і вирішальне значення набувають такі географічні умови, як рельєф місцевості, грунти і грунтові води, карстові явища, сейсмічність, які в тій чи іншій мірі впливають на вартість будівництва і його організацію.

Чисельність зайнятих у будівництві України досягла більше ніж млн.чол.

Капітальні вкладення складали в 1999 р. 281 млн.грн., 2000 р 312 млн.грн., в 2001р. 386 млн.грн причому бизько 60% з них припадає на обєкти виробничого призначення, а решта на невиробничі обєкти. У структурі капітальних вкладень переважають будівельні та монтажні роботи­­­­­­­­­­­­­-близько 60% більше 30%- устаткування, інструмент та інвентар, решта-інші капітальні роботи і витрати. Найбільші капітальні вкладення припадають на промисловість і житлове господарство.

Обсяг капітальних вкладень і відповідно будівельних та монтажних робіт є диференційованим по областях України, що видно з даних, наведених у табл. 1.

Якщо провести аналіз таблиці то можна побачити, що найбільші інвестиції припадають на регіони з розвинутим будівельним комплексом та видобувною промисловістю (Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Київська області).


У будівництві ринкові відносини розвиваються активніше, ніж промисловості. В 2001 р. у недержавному секторі економіки перебували 73% загальної кількості будівельних організацій, якими виконано 71% підрядних робіт, у тому числі акціонерними товариствами.

Таблиця 1

ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБІТИ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ у 1999—2001 pp., млн.грн*

1999

2000

2001


Інвестиції

Буд.та монтаж роботи

Інвестиції

Буд.та монтаж роботи

Інвестиції

Буд.та монтаж роботи

Україна

12197

6342

13955

6920

16857

8075

Автономна Республіка Крим

503

325

472

260

638

360

Вінницька область

202

126

222

138

292

168

Волинська

174

114

166

94

277

147

Дніпропетровська

1083

516

1337

611

1429

620

Донецька

1480

613

1589

672

1868

700

Житомирська

148

92

153

84

168

80

Закарпатська

169

129

203

126

270

137

Запорізька

661

291

673

234

664

275

Івано-Франківська

231

118

369

196

444

215

Київська

490

320

579

341

713

467

Кіровоградська

157

89

158

76

213

92

Луганська

513

266

547

214

635

212

Львівська

482

247

615

265

694

301

Миколаївська

241

128

269

124

381

156

Одеська

602

411

845

573

1295

705

Полтавська

813

324

850

283

722

251

Рівненська

270

139

223

126

303

151

Сумська

303

104

356

142

499

164

Тернопільська

157

109

124

85

145

84

Харківська

582

240

803

285

990

359

Херсонська

140

78

169

88

208

102

Хмельницька

289

190

276

153

302

178

Черкаська

219

116

195

96

220

98

Чернівецька

83

51

86

50

127

74

Чернігівська

212

101

240

86

281

113

м. Київ м.

1945

1068

2356

1475

3002

1819

м.Севастополь

48

37

80

43

77

47

* Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К. : Українська енциклопедія, 2002. — С. 206.


Случайные файлы

Файл
181748.rtf
59991.rtf
37376.rtf
121610.rtf
156230.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.