Ремонт робочого обладнання бульдозера ДЗ-171.1.05 (144688)

Посмотреть архив целиком
Тема:

Ремонт робочого обладнання бульдозера ДЗ-171.1.05


Зміст


Вступ

1. Призначення й класифікація бульдозерів

2. Конструкція бульдозера ДЗ-171.1.05

3. Ремонт бульдозера

4. Економічна частина

5. Техніка безпеки при ремонті машин

Перелік використаної літературиВступ


На сьогоднішній день наша держава без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої будівельної техніки не може конкурувати на світовому ринку. Одним із напрямків розвитку будівельної галузі є використання раціональної техніки та прогресивних технологічних процесів. Тому технічне переоснащення машинобудівної галузі економіки повинне забезпечувати виконання сучасних вимог до технологій виробництва. Насамперед це дотримання оптимальних строків та якісного виконання технологічних операцій досягнення високої продуктивності агрегатів та зменшення питомих енергетичних витрат на виконання будівельних робіт за рахунок розширення використання ресурсоощадних технологій виробництва, збалансованих технологічних комплексів машин, альтернативних джерел енергії та зниження технологічного навантаження на довкілля, створення комфортних умов для роботи працівників.

Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у різних галузях виробництва. Вони широко використовуються в будівництві, землеробстві, тваринництві. З кожним роком вони стають усе складнішими, а їх парк - різноманітнішим. Водночас удосконалюються методи й засоби їх обслуговування та ремонту. Поряд з випуском простих засобів діагностування збільшується виробництво електронних приладів, розробляються перспективні автоматизовані системи та пристрої.

Діагностика, технічне обслуговування та ремонт систем і механізмів, а також прогнозування ресурсу - найважливіші фактори керування роботою та надійністю.

Сьогодні, зміцнення економіки України залежить від рівня кваліфікації кадрів. Машиніст бульдозера, машиніст екскаватора повинні досконало знати конструкцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації машин.1. Призначення й класифікація бульдозерів


Залежно від потужності й конструкції бульдозери можуть працювати на різних ґрунтах: від болотистих і піщаних до розбірних, висаджених або розпушених порід і руд. Економічно вигідна дальність переміщення ґрунту бульдозером залежить від класу базового трактора, виду й міцності ґрунту й експлуатаційних умов. Звичайно вона не перевищує 60 м.

При можливості перекосу відвала й достатнім тяговому зусиллі бульдозерами з неповоротним відвалом можна розробляти до 70% всіх видів ґрунтів, включаючи мерзлі й гірські породи, для яких звичайно потрібне попереднє розпушування. Бульдозери з поворотним відвалом мають обмежену галузь застосування. Їх в основному використовують для нарізки терас на косогорах, засипання траншей поперечними ходами й прокладки піонерних доріг. При цьому повернений у плані відвал дає деякі переваги. Положення центра тиску базових тракторів не дозволяє використовувати відвал, повернений у плані на кут менш 60° від поздовжньої осі. У зв'язку із цим безперервний схід ґрунту убік не забезпечується й тому робота безперервними поздовжніми ходами практично не дає ефекту. До 90-95% годин бульдозери працюють із прямою установкою відвала.

Бульдозери класифікують за призначенням, номінальному тяговому зусиллю й різними конструктивними ознаками.

За призначеням розрізняють бульдозери загального призначення й спеціальні.

Бульдозери загального призначення виконують копання й розробку ґрунтів, порід і матеріалів у середніх ґрунтові (супіщані, суглинні й глинисті ґрунти, тріщинуваті сланці, легкі вапняки, мергелі й т.п.) і помірних кліматичних умовах з температурою навколишнього повітря від —40 до +40° С. Найчастіше їх постачають з неповоротним у горизонтальній площині відвалом. Поворотним відвалом обладнують в основному легкі й малогабаритні трактори.

Спеціальні бульдозери призначені для виконання таких робіт, як прокладка шляхів і піонерних доріг, згрібання торфу, розрівнювання кавальєрів, підземна або підводна розробка матеріалів, розробка легких матеріалів типу вугілля й ін., а також для роботи в особливих кліматичних й експлуатаційних уиовах (при низьких негативних температурах до —60° С, тропічній вологості й температурі до +60° С, у сухому й пісчаному кліматі пустель, у небезпечних і загазованих місцях, на ґрунтах зі зниженою несучою здатністю й т.д.). На спеціальних бульдозерах використовують відвали різних типів, що відповідають їхньому призначенню. Деякі відвали дозволяють економічно вигідно працювати при дальності переміщення більше 100 м.


Рис. 1.1. Схеми основних типів відвалів бульдозерів:

а — неповоротний; б — поворотний; в — напівсферичний; г — універсальний (шляхопровідний); д — з амортизаторами (для штовхання скреперів); е сферичний


По номінальному тяговому зусиллю бульдозери й розпушувачі підрозділяють на надважкі - з номінальним тяговим зусиллям більше 300 кн, важкі - 200-300 кн, середні- 135-200 кн, легкі - 25-135 кн і дуже легкі -менш 25 кн. Номінальне тягове зусилля залежить від маси базового трактора.

За конструктивними ознаками бульдозери класифікують по типу ходової частини, робочих органів, рам і керуванню.

За ходовою частиною розрізняють бульдозери гусеничні й колісні. Останні застосовують рідко.

За типом робочого органу (рис.1.1.) розрізняють бульдозери:

з неповоротним відвалом (звичайно їх називають просто бульдозерами або бульдозерами із прямим відвалом), що встановлений перпендикулярно поздовжньої осі машини й не може повертатися в плані;

з неповоротним напівсферичним відвалом, бічні частини якого встановлені під невеликим кутом до лобової поверхні;

з неповоротним сферичним відвалом, що складається із трьох приблизно рівних частин, установлених одна до іншої під кутом близько 15°;

з неповоротним посиленим відвалом, обладнаним амортизаторами для зменшення ударних навантажень при штовханні скреперів;

за встановленням в горизонтальній площині під кутом до поздовжньої осі машини або перпендикулярно до неї.

Існують також відвали інших типів, використовувані для специфічних робіт, але вони поширені значно менше. Наприклад, відомі відвали із щелепним гідрокерованим захопленням для переміщення сипучих матеріалів на більші відстані або під водою; із двома відвальними поверхнями для роботи переднім і заднім ходом; з відвальною поверхнею убік машини для роботи від стінки; провертаються для роботи на собі й від собе; з убудованими по краях гідрокерованими зубами для роботи в лісовій і іншій тяжкій умовах; з відбійним брусом зверху, колуном і загостреним ножем для розчищення місцевості від дерев і чагарнику; з подовженою відвальною поверхнею для переміщення вугілля й інших сипучих матеріалів, бульдозери на базі двох з'єднаних між собою важільною системою гусеничних тракторів з одним загальним відвалом не одержали поширення внаслідок малої прохідності й недостатніх універсальності й маневреності.

Найпоширеніші в цей час бульдозери з напівсферичним неповоротним відвалом і механізмом перекосу.

За типом рами розрізняють бульдозери що охоплює й внутрішньою рамою. Внутрішню раму використовують для бульдозерів-штовхачів, твердість яких повинна бути підвищеною.

За типом механізму керування розрізняють бульдозери з гідравлічним і канатно-блоковим керуванням. Керування останнього типу в цей час майже не використовують. Автоматизоване керування бульдозерами застосовують в основному на планувальних роботах.

З метою розширення області застосування бульдозери постачають додатковим швидко знімним устаткуванням: розпушувальними зубами, укісниками, відкрилками, поширювачами, подовжувачами, канавними наставками, лижами, вилами й т.д. (рис. 1.2). І певних умовах найбільш ефективні відкрилки, подовжувачі й поширювачі.

Гідрокеровані поширювачі, які можна з кабіни встановлювати під будь-яким кутом до відвала, починаючи від перпендикулярного положення і закінчуючи неробочим положенням, коли вони повернені назад і майже не виходять за габарити відвала, ефективні майже в будь-яких умовах, крім робіт на важких розпушених скельних породах.

Визначальним фактором у використанні різних видів змінного додаткового устаткування до бульдозерів є обсяг специфічних робіт і можливість швидкої встановлення й демонтажу цього устаткування без переїздів.

Галузь застосування бульдозерів може характеризуватися відношенням тягового зусилля до довжини ріжучої кромки й можливого (по перекиданню) вертикального зусилля до опорної площі ножів. Використання гідравлічно керованого з кабіни механизма перекосу відвала забезпечує підвищення цих показників.

Найбільш широку галузь застосування мають бульдозери з неповоротним відвалом напівсферичного типу, які забезпечують високі питомі показники по тязі й заглибленню при роботах на високозв’язаних ґрунтах. Внаслідок більших навантажень на передні ковзанки ходової частини трактора й зниження річної експлуатаційної продуктивності обмежене застосування бульдозерів зі сферичним відвалом.


Рис. 1.2. Схеми основних видів додаткового змінного устаткування до бульдозерів з неповоротним відвалом:

1-закріплені жорстко або гідрокеровані поширювачі; 2-відкрилки; 3-подовжувачі; 4-передні й задні розпушувальні зуби; 5 — кирка для виламування асфальтобетоного покриття; 6-ножі для мерзлих ґрунтів; 7-кущорізна наставка; 8-закріплена жорстко канавна наставка або гідрокерований виступаючий ніж; 9-укісник кріплення або гідрокерований укісник-планувальник; 10-передні й задні лижі; 11-відвальна приставка для роботи від стінки; 12- вантажні вила; 13-піднімальний гак


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.