Ідеологічний контроль та агітація в тоталітарних суспільствах (118755)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Поняття тоталітарного суспільства

2. Маніпуляція суспільством

3. Форми ідеологічного контролю, агітації та піар процеси

3.1 Фашистська Німеччина. Гітлер

3.2 Режим Сталіна в СРСР

3.3 Режим Мусоліні в Італії

4. Спроби введення ідеологічного контролю сьогодні в Україні

Висновок

Використана літератураВступ


Ситуація що відбувається в сучасній Україні дає немало питань для роздумів інтелектуалів, вимушених спостерігати за долею Батьківщини. Дійсно, Україна є країною з яскравим прикладом перенесених наслідків від перетворень, що відбувалися.

Лише у минулому, XX столітті, на долю нашої країни лягли безліч різних випробувань. Які вона, звичайно ж, витримала (а якщо країна зберегла свою мову і територіальну приналежність, то вже можна говорити що так). Але і при цьому слід зауважити, що будь-які випробування загартовують характер як окремого індивіда зокрема, так і всієї країни в цілому. Які, втім, і є матеріалом для багаточисельних досліджень. Що цілком зрозуміло і виправдано. Адже навіть за минулі сто років (з моменту першої революції і до сьогоднішніх днів) по числу подій, що сталися, і пов'язаних з ними змін, пов'язаних з дією на підсвідомість шляхом зміни ідеологічної складової, наша країна сповна упевнено вибивається в лідери.

Саме зараз ми найбільше відчуваємо напідсвідомо тиск, ті події що відбуваються в Україні нам не зрозумілі,нам не комфортно жити в країні. Адже не секрет, що останнім часом посилився інформаційний тиск на Україну з боку основних центрів геополітичного впливу. Європейський Союз через ЗМІ переконує, що Україна ще не готова до повноцінної євроінтеграції.

США настирливо накидають думку про власну ексклюзивність у вирішенні складних міжнародних проблем, які стосуються Української держави. Росія вже давно веде з Україною інформаційну війну на знищення.

Днями міністр закордонних справ України та відомий медіамагнат Петро Порошенко змушений був визнати, що "у світовому інформаційному просторі спостерігається значна кількість упереджених і негативних щодо України повідомлень і коментарів, що зачіпають найрізноманітніші аспекти політичного, економічного, соціально-гуманітарного життя українського суспільства".

Чому? Коріння цієї проблеми починаються ще з радянських часів,з встановлення ідеологічного контролю в СРСР.Як це впливало на суспільство я і буду розглядати.Але не тільки на прикладі тоталітарного режиму в СРСР , а і режиму Гітлера в Німеччині і режиму Мусоліні в Італії.

Метою даної курсової роботи є дослідження контролю та агітації на прикладах тоталітарних режимів в СРСР ,Німеччині та Італії.

Предметом дослідження є ідеологічний вплив на суспільство.

Об’єктом є аналіз PR в тоталітарних країнах.1. Поняття тоталітарного суспільства


Взагалі тоталітаризм (від латів. totalis — весь, цілий, повний; лат. totalitas — цілісність, повнота) — політична система, яка прагне до повного (тотального) контролю держави над всіма сторонами життя суспільства.

Під тоталітарною моделлю розуміється теорія про те, що фашизм (зокрема, нацизм), сталінізм і, можливо, ряд інших систем були різновидами однієї системи — тоталітаризму. [ 12]

Історично поняття «Тоталітарна держава» (італ. stato totalitario) (італ. stato totalitario) з'явилося на початку 1920-х для характеристики режиму Муссоліні. Тоталітарній державі були властиві не обмежені законом повноваження влади, ліквідація конституційних прав і свобод, репресії відносно інакодумців, мілітаризація суспільного життя. Правознавці італійського фашизму і німецького нацизму використовували термін в позитивному ключі, а їх критики — в негативному. [ 17]

Історична природа тоталітарних суспільств зрозуміла - вони стали відповіддю на загальну кризу індустріальної цивілізації, що зіткнулася з обмеженістю класичної ліберальної концепції, з негативними наслідками соціальних принципів необмеженого індивідуалізму, з проблемою відчуження людини, проблемою "великої самоти". Тоталітаризм виникав в країнах, де ця криза була обтяжена наслідками прискореної і штучної, такої, що форсується "зверху" модернізації, стрімкою ломкою традиційних суспільних інститутів.

Фашизм намагався вирішувати соціально-психологічні проблеми, що виникають в цих умовах, за рахунок посилення горизонтальних зв'язків в суспільстві (соціальна структура, заснована на корпоративних, професійно-галузевих групах) і консолідуючій ролі держави.

Нацистський і комуністичний режими не ліквідовували відчуження людини, а замінювали його відчуженням добровільним, закликали до священної жертви на ім'я великої мети. Та і інша дорога були прирічені.

Тоталітарне суспільство — суспільство, всі аспекти життя якого знаходяться під контролем держави або правлячої партії. При тоталітаризмі все населення держави мобілізується для підтримки держави і його ідеології, при цьому обмежується або забороняється діяльність організацій, чия діяльність не підтримується владою, наприклад — профспілки, церква і опозиційні партії. В тоталітарному суспільстві панує „культ особи” , людини шо пропагує та маніпулює масами.

Треба зазначити що особливістю тоталітарної пропаганди є її схильність до чорного піару. Зрозуміло, що і демократичні пропагандистські машини люблять повідати про противника щось безстороннє, але основний упор вони роблять все ж на превознесенії власної сторони. [1 ]

Гітлер і Сталін були політиками тоталітарного толку, що знаходилися в стані конфронтації або навіть війни. Тому один на одного вони «зливали» потоки компромату. [22 ]

Пропаганда не була винаходом націонал-соціалістів. Вона є феноменом XX століття. У минулому столітті вона стала одним з вирішальних чинників розвитку держави і суспільства, нестримно еволюціонуючи услід за змінами, що відбуваються в суспільній свідомості, аж до появи в кінці століття нового типа дії - піару. Могутність пропаганди була пов'язана з тим, що XX столітті саме доступ до інформації, методи подачі матеріалу, тематика і стиль статей і передач стали визначати уявлення кожної людини і, частково, його місце в суспільстві. Особливо повно це виявляється в тоталітарній державі, де немає різноманітності інформації, відсутня альтернатива її офіційним джерелам. Націонал-соціалісти відразу після завоювання влади монополізували право на інформацію і видавали її німецькому суспільству в тих дозах і в таких ракурсах, в яких вважали потрібними. Монополія на інформацію надає тоталітарній пропаганді можливість концентрованого впровадження ідей і образів, а також робить її динамічною, здатною пристосовуватися до змінних умов і різко міняти свої установки.

Можна говорити, що нацистська Німеччина стояла набагато ближче до інших західних країн, чим до СРСР, і нацистська диктатура є, в деякому розумінні, доведенням до абсурду моделі російською, такою, що має мало загального із західними політичними системами.

В сучасному світі порівняння якого-небудь політичного режиму з гітлерівською Німеччиною однозначно означає оголошення цього режиму абсолютним злом, тому, говорять противники використання терміну «тоталітаризм», цей термін виконує не наукову, а пропагандистську функцію, і використовується виключно для того, щоб оголосити СРСР «імперією зла», подібній нацистській Німеччині. Можна сказати, що якщо термін «тоталітаризм» і має право на існування, то лише для того, щоб щоб охарактеризувати західноєвропейські режими початку XX століття: в першу чергу Німеччину, Італію і Іспанію. [ 12]

Так виходить, що соціальне середовище в тоталітарному суспільстві надає фактично очолююче положення як на формування несвідомого психіки індивіда, так і, власне, як наслідок подібного формування — на маніпуляції психікою.Маніпуляції свідомістю індивіда і мас. Розглядаючи питання впливу соціального середовища на формування несвідомого і подальші маніпуляції, ми повинні говорити про те, що соціальне середовище в інших положеннях як нічого інше надає вплив деколи взагалі на весь характер поведінки індивіда, формуючи ті патерни поведінка, яка в подальшому впливатиме як на життя самого індивіда, так і на його взаємозв'язок з мікросоциумомом. [15 ]

Тоталітарна ідеологія пройнята патерналістським духом, протекційним відношенням вождів, що осягнули соціальну істину, до недостатньо освіченим масам. [ 12]

Ідеологія як як єдине вірне учення носить обов'язковий для всіх характер. Тоталітарне суспільство створює потужну систему ідеологічної обробки населення, маніпулювання масовою свідомістю. При цьому політична пропаганда значною мірою ритуалізується, набуває деяких меж релігійного культу. [11 ]

За вождем нації йшли мільйони. Не лише щиро, але і навіть фанатично відданих. Взагалі ж цікаво, що тоталітарному суспільстві механізми дії на підсвідомість мас з метою управління масами не лише вельми відлагоджена, але і в якійсь мірі значно ефективніше за інші методики управління (навіть пов'язаних з так званими високими технологіями). [14]

Причому управління в даному випадку будується вельми просто: Йде інсценування страху. (Страх один з тих, що найпотужніших блокують нервової системи; при страху отримувана інформація досить легкий відкладається в підсвідомість, а значить виходить на перший план суггестія — як програмування мас, з метою виконання установок правлячої еліти). Відбувається управління за допомогою страху. Страх в даному випадку може бути вельми різний і всеосяжний.


Случайные файлы

Файл
00-00001.doc
143447.rtf
99390.rtf
116088.rtf
102476.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.