Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій" (113512)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи освіти України, головною метою її функціонування є підготовка кваліфікованих робітників для народного господарства країни. Професійно-технічне навчання – складова частина професійно-технічної освіти. Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту.

Педагогічне проектування полягає в тому, щоб створювати варіанти майбутньої діяльності і прогнозувати її результат. Головна увага педагога при цьому приковується до механізму народження і протікання тих або інших дій, процесів, систем.

Метою даної курсової роботи є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання вчиться ПТНЗ.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

– виявити роль і місце учбової дисципліни «Охорона праці» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

– визначити міжпредметні зв'язки (виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема);

– скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»;

– розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;

– виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»;

– розробити порядок організації і методику теми: «Складання плану ліквідації аварій»;

– дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. 1. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


  1. Загальна характеристика професії


Зміст освіти визначається наступними нормативними документами:

 • кваліфікаційна характеристика;

 • учбовий план;

 • учбова програма по предметах;

 • зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. В ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації.

Структура кваліфікаційної характеристики складається з трьох розділів.

Розділ I. Характеристика робіт, які повинен виконувати працівник.

Розділ II. Перелік знань працівника.

Розділ III. Перелік умінь працівника.

Всі кваліфікаційні характеристики робочих професій зібрані в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику» (ЕТКД) [1].

Початкові дані:

Спеціальність – електрослюсар підземний.

Кваліфікація: 3-й розряд.

Термін навчання – 6 міс.

Далі розглянемо основні характеристики професії:

 • елементи предмету діяльності;

 • види діяльності;

 • сфера діяльності.

  1. Елементи предмету діяльності:

 • гірничошахтне обладнання;

 • паспорт БВР, укріплення та управління кровлею лав, проведення та укріплення підготовчих гірничих виробок;

 • вентиляційні системи;

 • гірничі роботи.

2. Види діяльності:

 • Призначення конструкції, принципи роботи, норми та обсяги технічного обслуговування;

 • Вимоги до монтажу, регулювання, приймання та випробовування машин, механізмів та пристроїв, правила і способи проведення цих робіт;

 • Будова і призначення контрольно вимірювальних приладів, інструментів та правила користування ними;

 • Будова і правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок;

 • Основи електротехніки.

3. Сфера діяльності:

 • очисний забій;

 • підготовчий забій.


1.2 Аналіз учбового плану


Учбовий план – це державний документ, в якому встановлюється час навчання, тривалість учбового процесу і його структура, повний перелік предметів розподілений по роках навчання, час на вивчення кожного предмету, перелік предметів на заліки і іспити, режим учбової роботи (теоретичні та практичні заняття, практика, факультативне заняття і консультації).

Існує два розділи учбового плану:

 • типовий (однаковий для даної професії);

 • експериментальний (створюється для нових спеціальностей) [1; 2].

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.

Термін навчання робочого: 6 міс.

Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 11 місяців.


В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу

п/п

Розділ, дисципліна, курс

Тижні

Всього

1–2

3–4

5

6–8

9

10

11

12–14

15–19

20–25

26


Кількість годин на тиждень

1

Професійно-теоретична підготовка

30

22

28

24

24

24

12

6

6312

1.1

Спеціальні дисципліни (предмети)

20

12

18

20

22

24

12

6

6248

1.1.1

Слюсарна справа

4

2


12

1.1.2

Електромонтажні та електрогазозварювальні роботи


2

4

4
20

1.1.3

Спец технологія

16

8

14

16

22

24

12

6

6216

1.2

Загально технічні дисципліни (предмети)

4

4

4

4

234

1.2.1

Технічне креслення

3

3


12

1.2.2

Гірнича електротехніка

1

1

4

4

222

1.3

Охорона праці

6

6

6

30

2

Основи ринкової економіки


4

2

10

3

Основи трудового законодавства


4


8

4

Професійно-практична підготовка

6

6

6

12

12

12

24

30

30

40

8

602

4.1

Виробниче навчання

6

6

6

12

12

12

24

30

30354

4.2

Виробнича практика


40

8

248

5

Консультації12

12

6

Кваліфікаційна атестація8

8


Всього годин на тиждень

36

36

36

36

36

36

36

36

36

40

28


Разом:

72

72

36

108

36

36

36

108

180

240

28

952


Случайные файлы

Файл
135927.rtf
24392-1.rtf
stat'ya.doc
125099.rtf
CBRR1947.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.