Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії (113319)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова

Іститут природничо-географічної освіти та екології
Курсова робота

на тему:

Виконала:

Студентка 4 курсу

Заочного відділення

Балахніна Олена

Станіславівна

Київ 2007


З М І С Т


Стор.

Вступ 3

І. Методичний аналіз теми

1.1. Тематичне планування 5

1.2. Основні завдання теми 8

1.3. Методи вивчення теми 10

1.4. Особливості формування понять і уявлень в темі 15

ІІ. Основні форми навчання під час вивчення теми «Гідросфера» 20

2.1. Комбінований урок 21

2.2. Урок вивчення нового матеріалу 22

2.3. Урок розширення та поглиблення знань 23

2.4. Урок застосування набутих знань на практиці 24

2.5. Урок корекції та контролю 27

Висновки 31

Література 34

Додатки 35


В С Т У П


Тема “Гідросфера” вивчається в 6 класі в курсі “Загальна географія”.

Дана тема розглядається в розділі “Оболонки землі” і вивчається другою після літосфери, перед атмосферою. Таке розміщення теми не випадкове: Літосфера та Гідросфера дуже пов’язані між собою і перш за все тим, що вода, як мінерал має магматичне походження, тобто утворилась в глибинах Землі. На сьогоднішній день вважається, що гідросфера почала формуватися з самого початку геологічної історії Землі внаслідок виплавлення та дегазації речовини мантії.

У шкільному курсі на тему відводиться 11 годин. У класах з поглибленим вивченням природних наук – 22 години.

При вивченні теми дітям необхідно пояснити важливе значення води в природі і для людини. Учні повинні знати, що вода – це найдивовижніший мінерал на Землі, без якого неможливе життя. Основні завдання теми полягають у засвоєнні системи понять під час вивчення гідрологічних термінів та назв. Сюди входить формування загальногідрологічних знань, на основі яких вчитель формує в учнів науковий світогляд, розуміння єдності води і світу.

Завданням сучасної шкільної географічної освіти є здійснення переорганізації її цілей на формування таких життєво важливих компетенцій школярів, які сприяли б їх адаптації до активної участі в житті суспільства, зокрема відносин у системі “людина-суспільство-природа”.

Метою курсової роботи є розроблені цілі і завдання з точки зору різних традиційних підходів:

 • Підвищення наукового рівня, що означає привести зміст уроку у відповідність до нових досягнень географічної науки й замінити співвідношення між фактологічним матеріалом і закономірностями у природі;

 • Створити умови для формування загальних географічних понять;

 • Підвищити інтерес учнів до вивчення географії у наступних класах;

 • Необхідно звернути увагу учнів на бережливе ставлення до водних об’єктів і раціональне використання прісної води;

 • Формування географічної карти світу, пізнання різноманіття географічного простору;

 • Уміння працювати з картами, атласами, уміння самостійно проводити пошук джерел географічної інформації, аналізувати її.

Відповідно до мети, курсова робота ґрунтується на таких положеннях:

 • необхідність орієнтації учнів на оволодіння фундаментальними знаннями і вміннями, які є основою світосприйняття й розвитку мислення;

 • формування практичних знань і вмінь прикладного характеру;

 • розвиток духовно-практичної діяльності учнів, що спрямована на творче самовизначення і самореалізацію.

Вивчення теми спрямоване на формування планетарних уявлень про Землю, взаємодію і взаємопроникнення компонентів природи в межах географічної оболонки.

У вивченні теми “Гідросфера” значне місце займає карта. Від того, як учні оволодіють прийомами роботи з нею, значною мірою залежить їх знання про географію світу. Робота з картою сприяє пошуковій діяльності учнів, розвитку пізнавального інтересу до географії в цілому.

В активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення теми важливе місце посідає мотиваційний компонент. Це формування в учнів бажання і уміння зосереджувати увагу на головному, розвивати пізнавальний інтерес до матеріалу, який вивчається, використання історичних відомостей.

Отже, цілі та завдання, висвітлені в роботі, полягають в тому, що під час вивчення даної теми в учнів формується науковий світогляд, світорозуміння, пізнання природи та суспільства; активізується пізнавальна діяльність; відбувається виховний процес бережливого ставлення навколишнього середовища, взаємовідносини природи і суспільства.


ІІ. МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕМИ


  1. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Під час планування уроків необхідно визначити основну дидактичну мету кожного з них, а потім продумати структуру уроку відповідно до теми.

Тема “Гідросфера” включає в себе 11 уроків, один з яких це практична робота (робота з контурною картою, атласом) та урок перевірки, оцінювання умінь, знань та навичок учнів.


Вивчення теми будується за таким планом:


п/п

Тема уроку

Тип уроку

Навчальні досягнення учнів

Міжпредметні зв’язки

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

1

Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води в природі

Урок вивчення нового матеріалу

Формулює поняття «гідросфера», називає складові гідросфери, пояснює схему Світового кругообігу води в природі

З природознав-ством;

З літературою.

§ 16

ст.96-99.

Замал. сх. малого і великого кругообігу води


2

Світовий океан та його частини. Суходіл в океані.

Комбінова-ний урок

Учень повинен знати частини Світового океану: моря, затоки, протоки; та суходіл в океані: острови, півострови.

З природознав-ством;

З охороною природи

§ 22 вивчити визначен-ня

3

Властивості та багатства вод Світового океану

Комбінований урок

Знати про розподіл солоності та температури вод, вміти визначати глибини океанів вздовж однієї паралелі, мати поняття про органічні, мінеральні та енергетичні ресурси океану

З природознав-ством;

З математикою

§ 24-25

1

2

3

4

5

6

4

Рух води в океані

Урок вивчення нового матеріалу

Знати: припливи, відпливи, цунамі, течії, вітрові хвилі

З природознав-ством;

З фізикою

§ 23. На контурну карту нанести теплі та холодні течії, вивчити.


5

Води суходолу. Річки.

Урок формуван-ня нових знань

Учень називає складові поверхневих вод, пояснює будову річки, елементи річкової долини.

З природознав-ством;

З охороною природи.

§ 17 ст.100-102

замалюв. сх. будови річки

6

Живлення та режим річок. Робота річок.

Комбінова- ний урок

Пояснює живлення річки; формує поняття про режим річки: повінь, паводок, межень, льодостав.

З природознав-ством

§ 17

ст.102-105

7

Озера і водосховища

Комбінова-

ний урок

Учень розрізняє типи озер за походженням улоговини; пояснює поняття водосховища

З природознав-ством

§ 18.

8

Болота

Формування нових знань, умінь

Дає визначення боліт, визначає роль боліт

З природознав-ством;

З охороною.

§ 19

9

Підземні води, льодовики і багаторічна мерзлота

Комбінова-

ний урок

Учень дає визначення підземних вод, льодовиків. Розрізняє способи зображення вод на карті.


З природознав-ством;

З охороною об’єктів

§ 20-21

1

2

3

4

5

6

10

Практична робота № 6 Позначення на контурній карті номенклатури Світового океану

Урок практичних навичок учнів

Учень вміє знаходити на карті географічні об’єкти, наносити на контурну карту річки, озера, моря, затоки, протоки, острови, півострови. Вивчити їх назви.

З картографією

Підг.до тематичної атестації, виконати тест на ст.130-131

11

Тематична атестація за темою «Гідросфера»

Урок перевірки і оцінювання знань, умінь учнів

Учень вільно орієнтується по карті, знає визначення.


Повторити номенкла-туру Світового океану.


Случайные файлы

Файл
31465.rtf
VDV-1094.DOC
128950.rtf
71887.rtf
33794.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.