Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства (103235)

Посмотреть архив целиком

Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства.


ПЛАН1. Інформація про компанію 3

2. SWOT – аналіз фармацевтичної компанії ЛПМ 4

3. Місія та цілі підприємства 5

4. Аналіз зовнішнього середовища за методикою структурного аналізу п’яти конкурентних сил М.Портера 9

5. Обґрунтування конкурентних стратегій для кожного напрямку діяльності підприємства у зовнішньому середовищі 17

Список використаної літератури 191. Інформація про компанію


Завод створений у 1959 році як виробнича база Науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин АН України. У завдання підприємства входила розробка технології випуску препаратів, створених вченими інституту. В даний час на заводі ведеться промисловий випуск препаратів з лікарської сировини. Структурно підприємство складається з двох цехів: фітохімічного цеху, зайнятого переробкою лікарської сировини, і цеху готових форм. Крім того, завод веде оптову торгівлю лікарськими засобами. Чисельність персоналу - 182 чоловік.

Серед виробників лікарських препаратів завод виділяється не своїми обсягами, що порівняно невеликі, а тією продукцією, що він робить. У той час, як більшість заводів зайняті виробництвом дженериків з імпортних субстанцій, ЛПМ - одне з небагатьох українських підприємств, що змогло знайти своє місце на ринку, поєднуючи всі основні стадії виробництва ліків: розробку, виробництво субстанцій і випуск готових форм.

Асортимент підприємства включає близько 40 найменувань лікарських препаратів, багато хто з який розроблені вченими ЛПМа. Серед фармакологічних груп - засоби для лікування серцево-судинних, інфекційних захворювань, захворювань центральної нервової системи й інші. Основною конкурентною перевагою цих ліків перед синтетичними препаратами - їхня нешкідливість. Лікарські засоби з рослинної сировини не токсичні, практично не роблять побічних дій, а по ефективності нерідко не уступають синтетичним аналогам.

Частина препаратів випускається в кооперації з іншими підприємствами (як України так і СНГ), що виробляють готові форми на основі субстанцій, що випускаються заводом. Так, у даний час на "АТ Нижфарм" ведеться випуск свіч эвкалемида.2. SWOT – аналіз фармацевтичної компанії ЛПМСитуаційний, чи "SWOT-аналіз" (перші букви англійських слів: Strengths- сильні сторони; Weaknesses - слабкі сторони; Opportunіtіes - можливості; Threats - небезпеки, погрози), може здійснюватися як для організації в цілому, так і для окремих видів бізнесу. Його результати використовуються при розробці стратегічних планів і планів маркетингу, а також для оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу.

Аналіз сильних і слабких сторін характеризує дослідження внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище має складові, кожна з який включає набір ключових процесів і елементів організації (видів бізнесу), стан яких у сукупності визначають той потенціал і ті можливості, якими володіє організація. Внутрішнє середовище включає маркетингову, фінансову, виробничу і кадрово-організаційну складові, кожна з який має свою структуру.


Таблиця 1

SWOT-аналіз компанії ЛПМ

Фактори, що враховуються у SWOT-аналізі

Потенційні внутрішні сильні сторони (S):

Потенційні внутрішні слабкості (W):

1. В компанії працюють висококваліфіковані спеціалісти

2. Високе мистецтво конкурентної боротьби

3. Компанія враховує потреби споживачів

4. Компанія має стійку репутацію виробника якісних лікарських препаратів

5. Є чітко сформульована стратегія

6. Випуск лікарських препаратів розроблених безпосередньо вченими компанії по власній унікальній технології

7. Власна роздрібна сітка


1. Недостатнє фінансування

2. Хоч і вдалося ліквідувати заборгованість перед бюджетом й організувати регулярну виплату зарплати, про стабільну фінансову стійкість поки ще говорити рано.

3. Немає можливостей для розширеного відтворення

4. Не гнучка політика роботи з клієнтами (складна процедура надання кредитів і т. п)

Потенційні зовнішні сприятливі можливості (О):

Потенційні зовнішні загрози (Т):

1. Можливість обслуговування додаткових груп споживачів

2. Розширення діапазону можливих товарів

3. Зниження торгових бар’єрів у виході на зовнішні ринки

4. Сприятливі зрушення в курсах валют

5. Велика доступність ресурсів

6. Послаблення нестабільності бізнесу

1. Послаблення росту ринка, несприятливі демографічні зміни  вводу нових ринкових сегментів

2. Збільшення продаж, заміняючих товарів, зміна смаків і потреб покупців

3. Загострення конкуренції

4. Несприятливі зрушення в курсах валют

5. Законодавче регулювання цін 

6. Чуттєвість до нестабільності зовнішніх умов бізнесу

3. Місія та цілі підприємства


Місія - чітко виражена причина існування організації. Місія повинна бути офіційно сформульована і повідомлена співробітникам організації. Місія - це орієнтир, на який направлені всі цілі підприємства, як відзначає Б. Карлоф, вона є невід’ємною частиною внутрішнього середовища підприємства, основа мотиваційної системи підприємства.

Звичайне визначення місії організації переслідує рішення наступних задач:

  • Виявити область активних дій організації і відітнути шляху розвитку, що ведуть у нікуди.

  • Визначити основні принципи конкурентної боротьби.

  • Виробити загальну базу для розробки цілей організації.

  • Виробити концепцію діяльності, що надихає співробітників організації.


При розробці місії враховуються наступні групи факторів:


  • Історії виникнення і розвитку організації, її традицій, досягнень і промахів, як склався імідж.

  • Існуючий стиль поводження і спосіб дії власників і керівників.

  • Ресурси, тобто все те, чим організація може керувати: наявні грошові засоби, визнані продуктові марки, унікальні технології, талант співробітників і т.п..

  • Навколишнє середовище, що представляє сукупність усіх факторів, які впливають на можливості організації досягати своїх цілей за допомогою обраних стратегій.

  • Особові достоїнства, якими володіє організація.


У місії з урахуванням цих факторів відбиваються напрямки діяльності організації. У ній констатується відповідальність організації перед усіма групами впливу. Вона визначає чітким образом загальну мету організації, що надалі може бути конкретизована на окремі цілі і задачі.

Єдиних підходів до формулювання місії не існує. Використовуються як єдине формулювання місії, так і місія, сформульована в декілька позицій.

Наприклад, Шотландська Рада по розвитку економіки і промисловості сформулювала свою місію в такий спосіб: "Шотландська Рада по розвитку економіки і промисловості - це незалежна організація, членами якої є представники різних секторів економіки Шотландії; Рад шукає способи підтримки економіки Шотландії шляхом формулювання і просування інноваційних позаполітичних ідей і надання обумовлених ринковим попитом послуг своїм членам".

У той же час досить часто місія формулюється в кілька позицій, кожна з який спрямована на задоволення інтересів різних груп впливу.

Місія організації повинна мати мотивуючий характер. Максимізація прибутку, підвищення вартості акцій, збільшення випуску продукції не грають сильної мотивуючої ролі для співробітників організації - це, скоріше, результат реалізації визначених стратегій. Таку мотивуючу роль у більшому ступені грає чітке уявлення співробітників про соціальну важливість своєї роботи. Так, якщо підприємство по випуску мінеральних добрив сформулює свою місію в розрізі забезпечення лідерства по випуску окремих видів добрива, навряд чи ця прозаїчна місія надихне співробітників на творчу працю. Іншого ефекту очікується, якщо місія буде сформульована як внесення посильного вкладу в рішення проблеми боротьби з голодом на земній кулі.


Місія фармацевтичної компанії ЛПМ

Наша мета – це вирішення проблем, пов’язаних з недостачею якісних та недорогих вітчизняних медпрепаратів. Наша діяльність направлена на збереження та розвиток науково – технічного потенціалу галузі, підтримка високого рівня розробок, створення нових робочих місць і культури виробництва, що зберігає й захищає навколишнє середовище”

Місія не містить конкретних вказівок щодо того, що, як і в які терміни варто робити організації. Такі зведення виходять при формулюванні цілей організації.

Стратегічне планування також припускає постановку для визначеного періоду часу стратегічних цілей, що повинні бути достатньо конкретними і вимірюваними за допомогою визначених критеріїв. Якщо формулювання місії припускає досить широкі заяви, типу "бути кращими у світі", то стратегічні цілі повинні чітко визначити, що це означає.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.