Пошук та генерування нових ідей підприємцем (101754)

Посмотреть архив целиком

Пошук та генерування нових ідей підприємцем
1. Відбір нових ідей


1.1 Етапи відбору нових ідей


Пошук, відбір і генерування якомога більшої кількості ідей створення нового продукту є найважливішою вихідною передумовою успішного інноваційного проекту.

Де взяти нові ідеї? Для цього є два шляхи – Перший – знайти наявні ідеї й відібрати з них найперспективніші – Другий – генерувати нові ідеї, що адекватні поставленій меті.

Логічно розпочати з реалізації першого шляху тому, що, по-перше, можна виграти час. По-друге, підприємство не завжди має людські й технічні ресурси для генерування нових ідей.

При відборі ідей ідеться не просто про технічну ідею, яку можна отримати в результаті наукових досліджень, а про ідею бізнесу, яка має завершитися отриманням прибутку, що генерується за допомогою об'єктів права інтелектуальної власності. Відбір комерційно значущих ідей з безлічі подібних є складним і відповідальним завданням. На цьому етапі необхідно подолати міф про те, що саме ця розробка є найкращою. Насправді це не так. Як приклад наведемо криву відсівання ідей, яку зробила фірма «ЗМ» за методикою компанії «OXFORD INNOVATION.Після відсівання на першому етапі з 540 вихідних ідей лишилося 92, що, як здавалося, мали шанси на успіх при комерціалізації. На другому етапі ці 92 ідеї перевірялися на предмет їхньої конкурентоспроможності на ринку. Якість восьми ідей, що лишилися, перевірялася на дослідних зразках, після чого було відібрано дві ідеї. Надалі їх випробовували ринком. Результати показали, що ринок сприйняв одну ідею.

Витрати на відсівання ідей на першому етапі становлять 3–5% від загальної вартості таких робіт, а на кінцевому 60–70%. Звідси випливає, що відбір ідей на першому етапі треба здійснювати дуже ретельно, оскільки незначна економія грошей на цьому етапі призведе до втрати значніших сум на наступних. Іншим результатом є те, що процес добору сам по собі створює дорожчі та привабливіші для потенційних інвесторів продукти.


1.2 Процедура відбору ідей


Перш ніж прийняти нову інноваційну ідею для економічної оцінки, корисно відповісти на низку запитань:

 • Чи спроможна ідея з технічних міркувань?

 • Які технологічні бар'єри треба подолати?

 • Чи можна захистити ідею за допомогою патенту або інших засобів?

 • Чи випробовувалися подібні ідеї та чому вони провалилися?

 • Чи може наявна технологія становити небезпеку?

 • У чому полягає конкурентна технічна перевага?

 • Чи обмежена перевага конкретними умовами?

 • Хто ще працює над подібними або суміжними ідеями? Аналіз відповідей на ці питання допоможе виваженіше підійти до наступного розгляду можливості комерціалізації ідеї або ж істотно змістити акценти в її застосуванні.

Зокрема, одним із привабливих способів перетворити сонячну енергію в електричну є використання кремнієвих сонячних батарей. Щоб знизити вартість сонячних елементів, американська компанія почала впроваджувати програму з виробництва кремнієвої плівки. Очікувалося, що це буде привабливішим, ніж застосовна раніше основа, яку виготовляли шляхом вирощування великих циліндричних кремнієвих кристалів і нарізування з них тонких пластин, тому що вирощування плівки скорочує низку коштовних технологічних стадій.

Коли процес вивчили детально, з'ясувалося, що якість матеріалу була задовільною тільки за умови низької швидкості вирощування Плівки. Це означало, що для забезпечення заданої продуктивності знадобитися встановлювати безліч пристроїв для її вирощування.

Отже, початкова ідея розроблення серійного устаткування для вирощування кремнієвої плівки була трансформована в ідею збільшення швидкості її вирощування.

При доборі ідей важливо усвідомити, на якому етапі перебуває розроблення продукту. Під терміном «продукт» тут варто розуміти як нову технологію, так і нові товари та послуги на основі нових технологій. Щоб установити етап розроблення, корисно відповісти на чотири запитання, проставивши проти кожного в колонках позначки «так» і «ні».

Після того, як буде визначено етап, на якому перебуває розроблення, необхідно відповісти на питання, що наведені в табл. 1.


Робочий прототип

У чому полягають проблеми масового виробництва? Чи підходять для цього наявні виробничі системи? Чи буде кінцевий продукт мати такі ж характеристики?

Чи можна інтегрувати його до інших систем?

Комерційний продукт

Чи працюватиме він так добре, як передбачається? Чи з'явиться несподівана конкуренція? Чи задовольнить він потреби користувача, що змінюються?

Як можна поліпшити продукт?


Ефективним інструментом для відбору однієї ідеї з кількох розглянутих є аналіз ризиків. Такий аналіз можна виконати за допомогою матриці ризиків, що представлена далі. Передбачається, що низку ідей, які виглядали спочатку досить привабливими, після такого розгляду відкинуть. А для тих ідей, що лишилися, надалі буде проведено поглиблений аналіз із залученням методик, що використовують кількісні характеристики. Тільки після цього варто приступати до цих розробок.

Процедура відбору має на увазі вивчення ризиків за шістьма пунктами:

 1. Привабливість ринку. Цей пункт містить у собі розмір ринку ідеї, перспективи його зростання, бар'єри на шляху до ринку, інтенсивність конкуренції й типові розміри прибутку.

 2. Синергія бізнесу. Тут враховуються використання або невикористання наявних у компанії професійних знань, виробничих систем, а також можливість продажу наявній клієнтурі. Синергія припускає одержання додаткового прибутку за рахунок перерахованих чинників.

 3. Обґрунтованість ідеї. Аналізується рівень складності ідеї, новизна технології, ступінь її патентної чистоти, необхідність в одержанні дозволів на її використання.

 4. Потреби в ресурсах. Цей пункт має на увазі вивчення потреби в додатковій робочій силі й устаткуванні, оцінку погодинної Шкали проекту, а також обсяг зовнішнього фінансування.

 5. Переваги для користувача. Розглядається «унікальність» одержуваних переваг, функціональні аспекти та цінові вигоди, а також очевидність потреби в новій технології або товарі для користувача.

6. Правова охорона ідеї. Розглядається стратегія правової охорони, можливість дублювання технології несумлінними конкурентами, види ліцензій на розроблену технологію.

Для кожного пункту формулюються позитивні й негативні показники, що заносяться до таблиці. Якщо якісь пункти виявляться для конкретного випадку несуттєвими, то їх можна не враховувати або замінити іншими, що вважаються важливішими. Є багато варіантів кількісної оцінки розглянутих чинників. У першому наближенні можна вибрати схему, за якою їм привласнюються бали від +2 до -2. Можна оцінити ризики як для однієї ідеї, так і для конкурентних ідей.


Чинники дослідження ризиків

Наявні виробнича й розподільна системи можуть бути застосовані на експлуатаційному етапі

Експлуатаційний етап потребуватиме інвестицій у виробничу і/або розподільну системи3. Обґрунтованість ідеї

Технологія, що лежить в основі ідеї, підтверджена й зрозуміла

Ідея спирається на нову неперевірену концепціюІдея полягає в новому застосуванні продукту або процесу

Ідея має на увазі нову продуктову концепцію або нову концепцію процесуУспіх не залежить від інших розробок

Інновація залежить від інших розробокІнновація незадіює складних і незнайомих підсистем

Кілька складних систем будуть інтегровані, щоб у результаті народилась інноваціяВикористання не вимагає ніяких погоджень і дозволів

Будуть потрібні узгодження і дозвіл на реалізацію ідеї4. Потреба в ресурсах

Потрібний незначний обсяг додаткових ресурсів для розроблення та реалізації ідеї

Виникне потреба в додатковому фінансуванні, перш ніж удасться повною мірою реалізувати ідеюІдею можна швидко розробити і реалізувати

Буде потрібно багато часу, перш ніж ідея буде розроблена і впроваджена в практикуІснує доступ до фондів/грантів для проведення розробок

Розробка ідеї буде цілком залежати від зовнішнього фінансуванняБуде досить наявного персоналу для експлуатації ідеї

Доведеться наймати нових людей для розроблення й реалізації ідеї5. Переваги для користувача

Ідея забезпечить унікальні вигоди для користувачів

Ідея не дасть жодних особливих переваг для користувачівІдея пропонує користувачам поліпшені експлуатаційні якості продукту

Експлуатаційні якості продукту будуть приблизно такими ж, як і колисьЦінові переваги продукту будуть значними

3 новою ідеєю не будуть пов'язані жодні цінові перевагиІдея позитивно вплине на довкілля

Будуть потрібні спеціальні зусилля, щоб знизити екологічні наслідки впровадження ідеїЄ чітка й підтверджена потреба в зручностях, одержуваних від реалізації цієї ідеї

Немає причин думати, що переваги реалізації ідеї оцінять користувачі6. Правова охорона ідеї

Для інших компаній буде важко скопіювати ідею

Тільки-но ідея надійде до продажу, інші зможуть її скопіюватиНайімовірніше, можна буде дістати правову охорону технології

Перспектива ефективної патентної охорони ідеї дуже слабкаМожна одержати додатковий дохід шляхом укладання ліцензійних угод із третіми сторонами

Дохід від ліцензування навряд чи покриє додаткові витратиРазом:
Случайные файлы

Файл
112517.rtf
ZAPISKA.DOC
59379.rtf
93354.rtf
58143.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.