Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах (101671)

Посмотреть архив целиком

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни „Економіка підприємства»

на тему: "Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах"
Вступ


На даний момент в Україні склалися такі обставини, за яких відбувається перехід від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання. Тому, за таких умов, для прогресивного розвитку економіки потрібен чіткий план на майбутнє. Так як підприємства відіграють першочергову роль у розвитку нашої економіки, то відповідно і правильно побудоване планування на будь-якому підприємстві внесе свою частку у розвиток держави в цілому.

В своїй роботі я поставила за мету окреслити основні поняття планування та його зміст, методологію і стратегію розвитку планування на підприємстві, сутність бізнес-плану на підприємстві, підкріпивши теоретичний матеріал практичною частиною, а саме, розглянувши реальний сучасний бізнес-план "Первомайського Шахтопроходчого управління по бурінню стовбурів і шпар" м. Первомайська Луганської області.
1. Основні поняття і зміст планування діяльного підприємства


1.1 Сутність планування. Класифікація планів


Серед підприємців рідко можна зустріти людину, що пасивно спостерігає за подіями, що відбуваються. Будь-який власник прагне реалізовувати свої особисті інтереси за допомогою використання потреб інших людей. А це вимагає усвідомлення цілей діяльності і вольових зусиль по їх досягненню. Тому на рівні суб'єкта господарювання процес прогнозування органічно трансформується в процес планування, при якому до розуміння об'єктивних умов життя додаються суб'єктивні фактори, що відбивають інтереси підприємництва. Раціональне досягнення суб'єктивних факторів у бізнесі перетворюється за допомогою планів.

План – це робочий інструмент досягнення поставленої мети суб'єктом підприємництва, створений на основі кон'юнктурного прогнозу середовища господарювання і розписаний по виконавцях, часу і засобам.

Основною метою плану є реалізована подія. Основною задачею планування є вибір вольових відповідальних дій в умовах наявних ресурсних обмежень, збалансованих по виконавцях, часу, ресурсам.

Планування – це процес економічного обґрунтування раціональної поведінки суб'єкта господарювання для досягнення своїх цілей. Воно являє собою процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів досягнення. Планування має як переваги, так і недоліки.

Переваги планування:

  • прагнення вирішити задачу раціонально і з меншими витратами;

  • обміркована підготовка до використання майбутніх переваг середовища господарювання;

  • поліпшення координації дій виконавців;

  • посилення колективних можливостей додатка сил за рахунок спільних дій зацікавлених осіб;

  • можливість контролю за подіями і визначення проблем у діяльності.

Недоліки планування:

  • неможливість відбити в плані все розмаїття життєвих умов, особливо в складно організованих системах;

  • стабільність прийнятого рішення, що може обернутися збитком при динамічних обставинах бізнесу;

  • необхідність ресурсів для розробки плану.

Застосування бізнес плану має ряд обмежень, що обумовлені:

  • невизначеністю, багатомірністю і стохастичністю середовища господарювання. Тому для виконавця так важливі: по-перше, пошук додаткової достовірної (у тому числі нової) інформації і, по-друге, прогноз і визначення ступеня його імовірності;

  • недосконалістю законодавчої бази країни;

  • обмеженнями по ресурсах;

  • проблемами етичної властивості, якщо в суспільстві не сформовані підвалини підприємницької етики й відсутня культура бізнесу.

План діяльності повинний бути виражений у писемній формі. Тому з погляду зручності використання можна говорити про форму плану у виді:

  • набору обов'язкових документів;

  • структури, що відбиває внутрішню логіку побудови;

  • переліку виконавців із указівкою їхніх диференційованих задач;

  • переліку необхідних дій по здійсненню передбачених задач;

  • термінів виконання, зазначених відповідно до послідовності необхідних дій;

  • кошторису витрат;

  • розрахунку економічного ефекту як числового вираження поставлених задач.

Не можна створити раз і назавжди єдину раціональну систему планування. Тому якісний план вимагає періодичного уточнення. Воно буде залежати не тільки від нової інформації, але і досвіду, підготовленості й інтуїції працівників: керівництва, економістів-менеджерів. Щоб план був дійсно корисним, він повинен відігравати роль помічника в керуванні, але ніяк не головного діючого обличчя в бізнесі.

Таким чином, план – не ціль, а можливий засіб досягнення мети. Цей засіб допомагає поліпшити майбутнє. Його дієвість визначається об'єктивним розумінням життя і суб'єктивних управлінських рішень, що повинні стати діями по саморегуляції об'єкта господарювання заради досягнення обраних цілей життєдіяльності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАНІВ

Плани класифікуються таким чином.

За часом:

  • довгострокові (на 10–25 років);

  • середньострокові (на 3–10 років);

  • короткострокові (на 1–3 роки);

  • поточні (на 1 рік, у тому числі сезонні);

  • оперативні (до 1 року).

По об'єктах господарювання:

  • державні, у тому числі регіональні, республіканські, обласні і муніципальні;

  • внутрішньо фірмові.

  • По ступені визначення параметрів:

  • детерміновані (з чітко визначеними параметрами);

  • вірогіднісні (з нечіткими параметрами).

По ознаці тимчасової орієнтації:

  • реактивні, тобто орієнтовані на закріплення досягнень минулого;

  • інактивні, тобто інертні по планованих діях;

  • преактивні, тобто з високим рівнем активності, спрямованим на істотне перетворення дійсності.

По призначенню:

  • директивні, обов'язкові для виконання;

  • індикативні, тобто рекомендаційні для виконання

  • По масштабності цілей:

  • стратегічні, що передбачають глобальні цілі;

  • бізнес-плани,

По конкретній установці:

  • функціональні, призначені для впровадження управлінських рішень у сфері діяльності фірми, що виконує визначену функцію.

  • одноразові, створюються з упровадженням якого-небудь проекту програми і виконують допоміжну роль у впровадженні загальної стратегії.

  • стабільні, тобто утримуючі розробку конкретних указівок для регулярно повторюваних операцій типового характеру.

По функціях діяльності – це так звані функціональні плани:

  • маркетингу, у тому числі збуту;

  • прибутку і рентабельності;

  • інвестицій, у тому числі довгострокових матеріальних;

  • витрат виробництва і звертання;

  • персоналу;

  • доходів;

  • фінансів і ін.

Стосовно дійсності:

  • основні;

  • вірогіднісні (випадкові), являють собою альтернативний курс дій, що буде початий у випадку настання непередбаченої події (подій), не передбаченого основним планом.

Здійснення плану звичайно доручається спеціальній "кризовій" команді, що починає свою роботу лише у випадку настання критичної ситуації.1.2 Границі, принципи, методи планування


Можливості планування соціально-економічних систем обмежені об'єктивними і суб'єктивними причинами. Основні з них:

1) Невизначеність ринкового середовища. Будь-яке підприємство у своїй діяльності зіштовхується з невизначеністю. Без оцінки дійсного і можливого майбутнього важко угадати наслідку і передбачити відповідні дії. Планування і є одним зі способів прояснення майбутнього. Але цілком усунути невизначеність у ринкових умовах не можна, тому підприємство прагне упорядкувати свої зовнішні відносини різними способами.

Перший спосіб - вертикальна інтеграція. Означає, що планувальна організація приєднує, поглинає підприємства-постачальники або підприємства-клієнти, тобто поєднує підприємства одного технологічного ланцюжка. У результаті зовнішні угоди перетворюються у внутрішні. Вертикальна інтеграція давно відома, у тому числі й у нашій економіці. Вона проводиться в даний час: фірмова торгівля, приєднання колгоспів до зв'язаного з ними технологічно підприємствам і т.д. Вертикальна інтеграція має свої ефективні границі застосування.

Другий спосіб контролю над ринком - контроль над попитом. Можливі варіанти такого контролю. Наприклад, через установлення монопольного впливу підприємства на ринку. Однак самий результативний контроль над попитом - проведення ефективної маркетингової діяльності.

Третій спосіб контролю над ринком - використання контрактних відносин. У країнах з ринковою економікою цей спосіб розвитий дуже широко - більш 2/3 усіх товарних угод здійснюється за контрактом. Зміст контрактних відносин полягає в тім, що потенційний виробник спочатку знаходить покупців продукції, а потім після відповідної підготовки робить для них товар.

Четвертий спосіб контролю над ринком – створення підприємницьких мереж. Підприємницькі мережі поєднують фірми, що економічно зацікавлені в гнучких взаєминах і співробітництві, побудованому на довірі. Основою утворення мереж може бути єдиний технологічний чи комерційний ланцюжок. Підприємницькі мережі забезпечують ті ж переваги, що і вертикальна інтеграція, але в той же час вони дозволяють зберегти більш гнучкі організаційно-економічні структури.


Случайные файлы

Файл
27600.rtf
28382.rtf
101242.rtf
91916.rtf
122914.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.