Мотивація персоналу готелю, її роль та значення (100901)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Житлово-комунальний технікум
 • КУРСОВА РОБОТА

 • «Мотивація персоналу готелю, її роль та значення»

на прикладі готелю «Харків» міста Харкова

з предмета «Основи менеджменту»

 • Виконала: студентка групи 4-ГГ-1

 • Н. Є. Мотузщенко

Перевірила викладач

І. М. РоманькоХарків-2007

ПЛАН:


Вступ

1. Характеристика готелю «Харків» міста Харкова.

2. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення.

2.1. Поняття мотивації та її зміст.

2.2. Мотиваційні теорії.

2.3. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації.

2.4. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію персоналу.

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП


Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки підбір, навчання і влаштування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації.

До останньго часу мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене прагнення людини до успіху, не була самостійним об’єктом дослідження, що не можна вважати правомірним. На практиці жодна угода або рішення не можуть бути укладеними й реалізованими без залучення до цього певної кількості працівників з притаманними їм поглядами, переконаннями, цілями й принципами.

Вивченя проблеми мотивації трудової діяльності має як теоретичне, так і пряме практичне значення. Від того, як розуміє той чи інший працівник свою трудову діяльність і якими мотивами він керується, залежить його ставлення до роботи. Вивчення внутрішніх механізмів мотивації у готелі виступає основою для створення ефективної праці для тих, хто дійсно прагне реалізувати свої здібності та можливості, хто щіро зацікавлений своєю працею і результатами діяльності готелю.

Завданя мотивації полягає в приведенні в дію можливостей працівника, пов’язаних з його майстерністю, освітою та фаховою підготовкою, розвитком трудового потенціалу, прагненям до самореалізації. Мотивів діяльності безліч, їх не перерахувати, вони не відзначаються стабільністю, можуть мати різне значення для кожного працівника. З урахуванням цього керівник повинен вміти вокористовувати свої знання для спонукання своїх працівників до праці, які б враховували в найбільшій мірі їх психологічні та фізіологічні потреби.

Отже, щоб глибоко розуміти поведінку працівників та впливати на неї належним чином, керівнику готелю потрібно володіти теорією й методами мотивації в повному обсязі, вміти визначати причини низької продуктивності праці й ефективно мотивувати працівників до ії підвищення.

У своїй курсовій роботі я і хочу розглянути мотивацію як важливу складову у керуванні персоналом на прикладі готелю «Харків» міста Харкова.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛЮ «ХАРКІВ» МІСТА ХАРКОВА


Готель «Харків» був збудований архітектором Г. А. Яновицьким у 1936 році. Спроектована ним будівля вважається шедевром архітектури. На всесвітній виставці у Парижі у 1937 році проект готелю отримав самі високі оцінки. На сьогоднішній день готель «Харків» є прикрасою міста, він вклав немало надзвичайних сторінок в його історію.

Розташований у центрі міста, готель «Харків» зручно з’єднаний транспортними засобами зі всіма районами міста, знаходиться у п’яти кілометрах від залізичного вокзалу та у вісімнадцяти кілометрах від аеропорту. Добре обладнанний, з чудовими сучасними номерами, з висококваліфікованими кадрами, готель по праву є одним з найкращіх у місті Харкові.

Готель «Харків» складається з декількох корпусів. Один з цих корпусів має 16 поверхів. У цьому корпусі найсучасніші номери, які обладнані великою кількістю техніки. Також у готелі почали вводити нові технології: двері вікриваються не ключем, а спеціальною магнітною карткою. Такі двері не тільки сучасні, але й запобігають крадіжкам, тому що вони з’єднані з комп’ютером та відеокамерами. На них записується, хто і коли входив та виходив з номеру.

Персонал готелю «Харків» завжди рад прийняти та обслужити своїх гостей з притаманною для нього традиційною украінською гостиннистю. У службі прийому і обслуговування готелю гостям можуть запропонувати організацію цікавих екскурсійних програм по місту та його околицям. Також у готелі ви можете замовити кваліфікаційних гідів-перекладачів, транспортне обслуговування та аренду автомобілю.

Ще у готелі є такі послуги, як:

 • конференц-зал;

 • сауна;

 • басейн;

 • спортивна зала;

 • автостоянка;

 • ресторани «Континент» і «Сьоме небо»;

 • салон краси «Континент».

На поверсі існують такі додаткові послуги:

 • прокат холодильнику, телевізору, праски, вентиляору;

 • прання та прасування речей;

 • виклик таксі;

 • сніданок та вечеря у номер;

 • замовлення квитків у кіно, театри, музеї, зоопарк, цирк;

 • бронювання авіа- та автобілетів, білетів на поїзди.


2. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ, ЇЇ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ


2. 1. Поняття мотивації та її зміст


Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орінтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Мотивація – це сукупність усіх мотивів, які мають вплив на поведунку людини.

Мотивація передбачає:

 • стимулювання за допомогою зовнішніх факторів (матеріальне й моральне

стимулювання);

 • мотивування внутрішніх (психологічних) спонукань до праці.

Основні задачі мотивації:

 • формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації

в процесі праці;

 • навчання персоналу і керівного складу психологічним основам спілкування у

фірмі;

 • формування в кожного керівника демократичних підходів до керування

персоналом із використанням сучасних методів мотивації.

Для рішення зазначених задач застосовуються різні методи мотивації, сутність яких розглянемо нижче.

Першим і найбільш поширеним методом був метод покарання і заохочення, так звана політика «батога і пряника». Цей метод використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи. Поступово він трансформувався в систему адміністративних і економічних санкцій і стимулів.

Такий метод був ефективний при повторюваних рутинних операціях, незначної змістовної частини роботи, неможливості поміняти місце роботи ( по різних причинах), а також в умовах бригадних і колективних підрядів, де діяли регламентовані надвишки й утримання.

З підвищенням ролі людського фактору з'явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі в чомусь. Відчуття нестачі має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб.

Вивчення потреб людини привело до появи двох глобальних теорій мотивації: змістовної теорії і процесуальної, що описані нижче.

Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути із 6-ти стадій.

Такий розгляд процесу носить досить умовний характер, тому що в реальному житті немає настільки чіткого розмежування стадій і немає відособлених процесів мотивації. Однак для з'ясування того, як розвертається процес мотивації, яка його логіка і складові частини, може бути приємлема і корисна нижче приведена модель.

Перша стадіявиникнення потреб. Потреба виявляється у виді того, що людина починає відчувати, що йому чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і починає “вимагати” від людини, щоб він знайшов можливість і почав робити якісь кроки для її усунення. Потреби можуть бути самими різними. Їх можна розбити на три групи:

 1. Фізіологічні

 2. Психологічні

 3. Соціальні

Друга стадія – пошук шляхів усунення потреби. Разом потреба виникнула і створює проблеми для людини, то він починає шукати можливості усунути її: задовольнити, придушити. Виникає необхідність щось зробити, щось почати.

Третя стадіявизначення цілей (напрямки)людина фіксує, що і якими засобами вона повиненна робити, чого домогтися, що одержати для того, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув'язування чотирьох моментів:

 1. що я повинен одержати, щоб усунути потребу;

 2. що я повинен зробити, щоб одержати те, що бажаю;

 3. як мені домогтися того, чого бажаю;

 4. наскільки те, що я можу одержати, може усунути потребу.

Четверта стадія – здійснення дії. На цій стадії людина витрачає зусилля для того, щоб здійснити дії, що повинні дати їй можливість одержати щось, щоб усунути потребу. Процес роботи робить зворотний вплив на мотивацію, і тому на цій стадії може відбуватися коригування цілей.

П'ята стадіяодержання винагороди за здійснення дії. Проробивши роботу, людина або одержує те, що вона може використовувати для усунення потреби, або те, що вона може обміняти на бажаний для неї об'єкт. На даній стадії з'ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат. У залежності від цього відбувається або послаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації до дії.


Случайные файлы

Файл
23438.rtf
27333.rtf
8410.rtf
154691.rtf
71450.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.