Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка" (99935)

Посмотреть архив целиком
Курсова робота

з дисципліни: «Маркетинговий менеджмент»

на тему:

«Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ «Кераміка»»


Зміст


Вступ

 1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві

 2. Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності

 3. Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства

 4. Напрямки та завдання взаємодії між підрозділами підприємства для досягнення комерційних цілей

 5. Аналіз місії підприємства ТОВ «Кераміка»

 6. Місія та цілі діяльності підприємства

 7. Цілі маркетинг-міксу, його завдання, стратегія та тактика діяльності підприємства

 8. Приклади використання стратегій зростання (за матрицею І. Ансоффа) на підприємстві

 9. Аналіз бізнес-портфеля підприємства за допомогою матриці Бостонської Консультативної групи

 10. Стратегічний аналіз середовища підприємства за допомогою SNW-аналізу

 11. Стратегічне дерево цілей підприємства

 12. Поточна маркетингова ситуація, програма дій та контроль підприємства

 13. Бюджет реалізації маркетингової програми на підприємстві, оцінка її ефективності і контроль

 14. Оперативно-календарний план відділу реклами підприємства

 15. Аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій галузі підприємства

 16. Перелік питань, на які необхідно відповісти під час проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


У сучасних умовах господарювання для підприємств стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом продукції. У зв'язку з цим актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу.

Метою даної роботи є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань шляхом аналізу моделі маркетингового менеджменту на прикладі підприємства ТОВ «Кераміка».

Завданнями даної роботи є:

 1. розробити план впровадження маркетингового менеджменту на підприємство ТОВ «Кераміка»;

 2. визначити напрямок корпоративної філософії підприємства;

 3. визначити функції маркетингової структури підприємства;

 4. виконати аналіз місії компанії;

 5. сформувати цілі діяльності фірми;

 6. визначити цілі маркетин-міксу, а також тактику та стратегію діяльності ТОВ «Кераміка»;

 7. проаналізувати бізнес-портфель фірми;

 8. виконати стратегічний аналіз підприємства;

 9. розробити стратегічне дерево цілей компанії;

10) розробити маркетинговий план та бюджет його реалізації;

11) виконати аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємства.


1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві


 1. Удосконалення організаційної структури управління.

Так як, ТОВ «Кераміка» не має єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції підприємства, то рекомендується створення на підприємстві єдиної служби маркетингу, яка забезпечить цілеспрямовану діяльність в області управління маркетинговою діяльністю.

Створення стратегічних цілей і планів підприємства, і лінійних підрозділів (визначення нинішніх і перспективних потреб споживачів).

Створення налагодженої системи «зворотного» зв'язку з покупцями товарів.

 1. Уміння адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Оскільки зовнішнє середовище знаходиться в постійному русі, а воно являється ключовим при розробці відповідної маркетингової стратегії.

Створення гнучких організаційних структур (наприклад, тимчасових структурних підрозділів,які призначені для реалізації тимчасових програм).

Підвищення кваліфікації кадрів, їх навчання, перепідготовка (перерозподіл функціональних обов'язків).

Необхідність кадрового забезпечення кваліфікованими фахівцями.

Семінарські заняття на підприємстві.

Підготовка на робочому місці під керівництвом старшого за посадою.

Індивідуальні заняття з викладачами

Фахівці виявляють потреби різних контингентів споживачів, активно беруть участь у створенні товару, даючи промисловості конкретні замовлення, які зроблені на основі розробок власних дизайнерів, технологів. Підприємство виходить з того, що розробка товару – це не тільки технічні можливості, ресурси, технологія, мода, вподобання, але й комерційне рішення, яке залежить від потреб споживачів, від кон'юнктури і тенденцій розвитку ринку, інтенсивності попиту на аналогічні товари фірм-конкурентів, від очікуваного впливу нового товару на попит, від асортименту, що склався.

Більше того, розробка товару – це научно-технічне вміння використовувати новітні досягнення науки і техніки, здатність передвіщати їх вплив на виробництво товарів, які будуть випускатися на ринок і попит на них.

 1. Застосування стратегічного підходу до управління.

Розробити нову тактику та стратегію діяльності підприємства ТОВ «Кераміка», виходячи з раціональних потреб зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей.

Створити на підприємстві попереджувальну систему управління, що передбачає посилення ролі прогнозування ситуацій на ринку керамічної плитки.


2. Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності


Основний напрямок корпоративної філософії підприємства ТОВ «Кераміка» є філософія успіху, тобто досягнення успіху на ринку керамічної плитки України. Факторами успіху для підприємства є:

 1. швидкість адаптації до змін у моді;

 2. різноманітний асортимент керамічної плитки;

 3. впровадження у виробництво керамічну плитку з новими малюнками та колористикою (рис.2.1)
Рисунок 2.1 –Фотографії керамічної плитки


Місією підприємства є задоволення потреб будівельних фірм і населення в кахельних матеріалах для обробки й облицювання камінів, саун, ванних кімнат, басейнів, фонтанів і т.д.

Мета створення підприємства ТОВ «Кераміка» - це впровадження господарської діяльності для отримання прибутку шляхом розвитку в Україні виробництва і продажу високоякісної керамічної плитки як на території України, так і за її межами. В майбутньому керівництво підприємств сприятиме розвитку таких напрямків розвитку:

 • виробництво керамічної сантехніки;

 • виробництво та реалізація керамічних будівельних матеріалів.

Основними корпоративними культурними цінностями ТОВ «Кераміка» є наступні:

 1. ставлення до працівників підприємства (турбота про людей та їх потреби);

 2. стабільність якості продукції, так як ТОВ «Кераміка»гарантує високу якість за справедливу ціну;

 3. повага до індивідуальних прав (навчання, підвищення кваліфікації, кар'єрний ріст);

 4. розробка і застосування ноу-хау, яке дозволяє зменшити собівартість;

 5. відповідальність і виконання обов'язків в роботі з клієнтами і партнерами;

 6. підтримка корпоративного духу підприємства та повага до кожного співробітника ТОВ «Кераміка»

Рекомендації щодо удосконалення концептуальної бази підприємства:

 • потрібно розвивати наявний інтелектуальний і духовний потенціал підприємства ТОВ «Кераміка»;

 • прагнути досягнути синергії трудових відносин, концентрацію творчого потенціалу, енергії робітників;

 • необхідно завдати ритм та напрямки діяльності усього колективу;

 • забезпечення соціальної захищеності персоналу ТОВ «Кераміка»;

 • найважливішою складовою частиною корпоративної культури на підприємстві повинні бути моральні ціннісні орієнтації та норми.

 • потрібно розробити нову схему організації системи виробничо-економічного навчання кадрів, залишаючи незмінними раніше впроваджену на заводі концепцію безперервності цього процесу та підхід до підвищення освітнього і фахового рівня персоналу як до довгострокових перспективних інвестицій, включає такі компоненти: випереджувальну підготовку кадрів; організація поглибленого навчання керівників і спеціалістів підприємства іноземним мовам; виявлення і просування так званої еліти виробництва – працівників, що показали себе талановитими спеціалістами;

 • створити потужний центр підготовки фахівців і освоєння автоматизованих систем управління, а також посилити увагу до навчання і перепідготовки молодої зміни робітників і спеціалістів.


3. Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства


На даний час на підприємстві ТОВ «Кераміка» відсутня єдина служба маркетингу і цілеспрямована діяльність в області управління маркетинговою діяльністю. Тому пропонуємо підприємству функціональну організаційну маркетингову структуру (рис.3.1).


Директор з маркетингуРисунок 3.1 - Функціональна організаційна маркетингова структура підприємства


Розглянемо докладніше запропоновану структуру, а також функції відділів, функціональні обов'язки співробітників і зв'язок з іншими підрозділами підприємства. Основні принципи, що пропонується закласти при створенні служби маркетингу:

 • служба маркетингу організовується у виді самостійного підрозділу;


Случайные файлы

Файл
55958.rtf
49014.doc
1.doc
for_print-materials1.doc
117963.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.