Шляхи управління імпортною стратегією на прикладі компанії "Nestle" (97353)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Виконала:

Студентка 2-го курсу

спеціальність «Міжнародна економіка»

спеціалиізація 8.050103

Дмитренко Галина Петрівна

Науковий керівник

Ложачевська О.М.
Київ – 2009


ПЛАН


Вступ

1. Характеристика товару

2. Оцінка іноземного партнера

2.1 Аналіз ринку постачальників

2.2 Перевірка фінансової звітності фірми «Nestle Finland Ltd»

3. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4. ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОНТРАКТНОЇ ЦІНИ

5. ПЛАТІЖНІ УМОВИ

6. СКЛАДАННЯ ОФЕРТИ

7. СКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

8. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОДИ

ВИСНОВКИ

Література

ДОДАткиВСТУП


Після отримання Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з імпортно-експортними операціями. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності у країнах з ринковою економікою набув логічного оформлення відносно недавно. Управління зовнішньоекономічною діяльністю – це системний вплив на відповідні структури та колективи людей з метою підвищення їх життєдіяльності і досягнення бажаного наслідку у міжнародному бізнесу.

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана із проведенням різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордонних ринках. У законі України „Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст. 1), прийнятому 16 квітня 1991 р., зазначено: „Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами”. Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб’єктів господарювання за межами України та закордонних господарських суб’єктів із різних країн в Україні.

Об’єктом даної роботи є експортно-імпортні операції.

Предметом даної роботи є вивчення правової основи експортно-імпортної діяльності українських підприємств у кооперації з іноземними організаціями та фірмами.

Метою виконання даної роботи є визначення на прикладі конкретного підприємства шляхи управління імпортною стратегією фірм.

У даній роботі були використані нормативні документи по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні термінологічні правила проведення зовнішньоторговельних операцій, роботи українських і російських авторів в області досліджень керування міжнародним бізнесом і менеджменту, періодичні видання по проблематиці імпортно-експортних операцій.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ


Предмет імпорту – дитяче харчування торгової марки Неcтле а саме фруктові, овочеві, м’ясні та рибні пюре в скляних баночках для дітей віком від 6 місяців до 3 років. На території України даний вид прикорму планує постачати ТОВ «Нестле Україна», імпортер дитячого харчування на території України.

Основними підвидами дитячих пюре у різних торгових марок (Nestle, Humana, Hipp, Nutricia, Gerber) є їх склад:

1. Фруктові пюре

2. Овочеві пюре

3. Молочні десерти/йогурти

4. М’ясні чи рибні пюре з овочами

5. Злаки з фруктами

6. Соки

Також пюре, як і інші продукти дитячого харчування, підрозділяються за ступенями. Зазвичай європейські виробники використовують 4ступеневу схему призначення дитячих пюре та соків.

1 ступінь – з 5 місяців (монокомпонентні фруктові та овочеві пюре)

2 ступінь – з 7 місяців (поєднання фруктів та овочів, йогурту та вершків)

3 ступінь – з 8 місяців (багатокомпонентні продукти, розвивають смакові сприйняття )

4 ступінь – з 11 місяців (багатокомпонентні продукти з маленькими шматочками, що вчать малюка жувати).

Сфера збуту дитячих пюре: дитячі спеціалізовані магазини типу «Антошка», «Карапуз», спеціальні відділи торгівельних центрів, аптеки тощо.

Предметом імпорту були обрані різні види пюре торгової марки Нестле. Пюре випускаються в скляних баночках місткістю 125 чи 200г., фасування – 12 баночок в коробці. Всі пюре Нестле виготовлені без додавання цукру і солі, до їх складу не додаються генетично модифіковані продукти. Термін придатності (shelf life) 9 місяців, зберігати при температурі 15-25 градусів.


Перелік предметів дитячого асортименту за класифікацією УКР ЗЕД

Найменування продукції

Код за УКТ ЗЕД

Вироби і консерви з м'яса, гомогенізовані для дитячого харчування

1901 10 00 00

Овочі, гомогенізовані для дитячого харчування

2005 10 00 10

Джеми, желе плодово-ягідні, мармелади, гомогенізовані для дитячого харчування

2007 10 91 10,

2007 10 91 00,


Для того, щоб знайти постачальника для цього типа виробів (а виробляються пюре на декількох фабриках в різних країнах Європи, таких як Швейцарія, Франція, Фінляндія, Іспанія, Польща), тому відділ імпорту повинен знайти та оцінити конкретного постачальника з точки зору надійності постачання, провести переговори та укласти контракт, провести економічний аналіз ефективності операції.2. ОЦІНКА ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА


2.1 Аналіз ринку постачальників


На основі потреб відділом supply chain (відділ забезпечення) ведеться пошук відповідного дитячого харчування – дитячих пюре – серед бази існуючих постачальників.

Серед постачальників можуть бути як виробники, так і їх ексклюзивні дистриб’ютори та представництва у певних регіонах.

У своєму рішенні у пошуку постачальника дитячого харчування (дитячих пюре) ми уклали керуватися такими факторами вибору виробника/дистриб’ютора:

 • репутація фірми як прямого дистриб’ютора від виробників, що покращує імідж компанії серед клієнтів;

 • можливість закупівлі певних партій товару за цінами, нижчими ніж серед представлених на ринку за рахунок закупівлі великими оптовими партіями товару і підтримки складів у якості дистриб’ютора;

 • захист від проникнення на ринок нових конкурентів за допомогою сертифікатів та дистриб’юторських контрактів;

Однак сліз звернути увагу, що посередники можуть продавати незначну кількість компонентів за цінами навіть нижчими, ніж виробники при цій кількості, можуть постачати в більш коротший час (це пояснюється тим, що посередники мають значні склади і роблять закупівлі у виробників у значний кількості, і тому мають значні знижки), але за свої послуги вони стягують свій відсоток, що може зменшити прибуток ТОВ «Малюк».

Тому при виборі структури каналу постачання треби вибирати пріоритет між ціною, кількістю, та швидкістю постачання.

Для пошуку нового постачальника нами були використані такі можливі шляхи:

 • знайомство із діяльністю постачальників на спеціалізованих виставках;

 • пошук постачальників через мережу Internet;

 • телефонні розмови, факсові запроси;

 • рекомендації клієнтів: починаючи від простої поради, із ким ще можна було б установити контакт, до рекомендації з використанням імені клієнта і посиланням на нього, для того, покупець, який сумнівається, міг вступити з ним у контакт для підтвердження інформації про ваше підприємство;

 • персональні зустрічі.

На основі попередніх зустріч була встановлена фірма-виробник та постачальник дитячого харчування, а саме різних видів дитячих пюре із Фінляндії.

При остаточному виборі постачальника нами були враховувати такі критерії:

 • код підприємства, повна назва;

 • оціночна таблиця ризику;

 • реквізити підприємства;

 • ціни виробника (абсолютні та порівняно до цін на аналоги у конкурентів);

 • термін виробництва та постачання;

 • загальний асортимент продукції, що виробляє виробник;

 • репутації серед клієнтів;

 • охоплення ринку (наприклад деякі постачальники не мають прав на продаж у деяких країнах та не мають навіть рахунків у перевізників);

 • запаси та складські приміщення (деякі постачальники вимагають великий строк виробництва навіть за невеликого замовлень та ніколи не мають запасів);

 • фінансова надійність, яку можна перевірити за допомогою перевірки банківських реквізитів та надійності банку утримувача;

 • аналіз відносних показників, які дозволяють оцінити фінансову стійкість підприємства;

Корисну інформацію про зарубіжні підприємства можуть надати на платній основі консалтингові та інші компанії. Інформація про підприємство, одержана з різних джерел, добирається і систематизується в досьє на підприємство.

Компанія “Nestle Finland Ltd” зарекомендувала себе надійним постачальником, про що навіть свідчить перевірка її фінансової звітності.


2.2 Перевірка фінансової звітності фірми «Nestle Finland Ltd»


Табл.1: Баланс


Актив

на 31.12.2006

тис. євро.

на 31.12.2007

тис. євро

Темп росту, %

А к т и в

I. Необоротні активи

48075

47575

-1,04

Основні засоби

47753

47575

-0,37

Інші необоротні активи

322

0

-100,00

II. Оборотні активи

63685

79042

24,11

Виробничі запаси

1978

854

-56,83

Незавершене виробництво

22

0

-100

Готова продукція

154

0

-100

Дебіторська заборгованість

3800

5060

33,16

Резерв сумнівних боргів

-140

-200

42,86

Короткострокові фінансові вкладення

500

300

-40,00

Грошові кошти

57371

73028

27,29

Баланс

111760

126617

13,29

П а с и в

IV. Власний капітал

97757

107649

10,12

Статутний капітал

76200

76200

0

Додатвовий капітал

11300

11300

0

Резервний капиіал

9035

9035

0

Вилучений капітал

-4500

-100

Нерозподілений прибуток

5722

11114

94,23

V. Довгосрокові пасиви

825

825

0

Довгосрокові фінансові зобов’язання

825

825

0

VI. Короткострокові пасиви

13178

18143

37,68

Кредиторська заборгованість

10725

12975

20,98

Заборгованість по рахункам нарахування

2453

3168

29,15

Інша поточна заборгованість

0

2000

0

Баланс

111760

126617

47,80


Случайные файлы

Файл
5995-1.rtf
3018.rtf
58078.rtf
81573.rtf
CBRR1069.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.