Визначення вагітності у тварин (94658)

Посмотреть архив целиком

План роботи


І. Вступ

ІІ. Огляд літератури

ІІІ. Власні дослідження

1) мета та задачі

2) методи та матеріали

3) результати власних досліджень

IV. Висновки та пропозиції

V. Список літератури

VI. Додатки


І. Вступ


Визначення вагітності, її строків і неплідності самок є важливим етапом забезпечення відтворення потомства, тому цьому заходу надають важливого значення. За наслідками досліджень самок їх ділять на вагітних і не плідних, що дає можливість коректувати годівлю за фізіологічним станом, планувати роди та прийом новонароджених, а також своєчасно лікувати не плідних і готувати їх до повторного осіменіння.

Діагностика термінів вагітності набуває особливого значення при вільному паруванні тварин і відсутності належного обліку осіменінь, що дає змогу уточнювати строки запуску, перегулів, родів і отримання приплодів, це набуває особливого сенсу за умов приватного утримання собак та котів. Своєчасна діагностика вагітності у собак дозволяє регулювати їх експлуатацію і таким чином запобігти абортам та розвитку різноманітних патології.

З огляду на бурхливий розвиток собаківнидства та надзвичайний інтерес до декоративних порід котів, за останні 10 років надзвичайного значення набула своєчасна та правильна діагностика вагітності у цих видів тварин. Це дало змогу своєчасно діагностувати патології внутрішньо утробного розвитку потомства, встановлювати кількість плодів, строки запліднення, та час родів. В свою чергу можливість своєчасної діагностики патології надала можливість лікування їх на початкових етапах що значно підвищує вихід потомства та його якість.

Отже своєчасна діагностика вагітності надала змогу правильно планувати час отримання потомства, кількість отриманих приплодів, своєчасної зміни годівлі, та навантаження, усунення патологій на ранніх етапах розвитку, зменшити витрати на лікування , збитки від недоотримання приплоду або отримання не якісного (гіпотрофованого) приплоду.

На нинішньому етапі методи діагностики вагітності вдосконалюються. Запропоновані нові схеми за якими можна вирахувати за породними даними рівень розвитку плодів та прогнозувати їх розвиток до народження. Значно вдосконалилось обладнання для діагностики, наприклад, апарати ультразвукового дослідження, з’явились апарати і методи компюторної діагностики та топографії.


ІІ. Огляд літератури


Вагітність – graviditas – складний фізіологічний стан організму самиці під час плодоношення. Він розпочинається від запліднення і закінчується родами. За часом виникнення вагітність буває первиною і повторною, а за кількістю плодів – одно плідною і багатоплідною.

Дослідженнями головним чином вітчизняних акушерів (М.П. Мишкіна, А.Ю. Тарасович, Х.В. Животков, Н.А. Флегматов, А.П. Студенцов, В.І. Ліпатов) розроблено комплекс точних методів клінічної діагностики вагітності у тварин.

Треба відзначити, що встановлювати наявність чи відсутність вагітності слід безпомилково і точно. Помилки в цьому не тільки підривають авторитет ветеринарного працівника, але й завдають економічної шкоди. Тому при встановленні термінів вагітності треба бути максимально точним. В тих випадках коли ніяким методом діагноз з певністю поставити не можна, треба тимчасово відмовитись від його постановки і відкласти своє рішення до пізнішого терміну.

При постановці діагнозу на вагітність обов’язково слід враховувати анамнестичні дані, особливо на початкових (ранніх) її стадіях. При цьому треба з’ясувати приблизно такі питання: 1)коли у тварини були попередні роди і який був їх перебіг, 2)скільки разів і коли після родів у тварини спостерігалася тічка, 3)коли самиця була осіменена останній раз, 4) чи спостерігалися ознаки статевого циклу у неї після цього. Звичайно у практичній діяльності часто не можливо зібрати повний анамнез на підставі слів обслуговуючого персоналу, хазяїв та заводчиків. Крім того , ці анамнестичні дані можуть бути помилковими або не відповідати дійсності. А тому, збираючи анамнез, треба до його даних завжди підходити критично.

Всі методи діагностики вагітності поділяють на клінічні (рефлексологічні, зовнішнє та внутрішнє дослідження, в тому числі УЗД) та лабораторні. Зовнішнє дослідження включає огляд, пальпацію, та аускультацію, а внутрішнє-піхвове дослідження. До лабораторних методів відносять: дослідження церві кального та піхвового слизу, визначення вмісту прогестерону в крові і молоці, визначення раннього фактору вагітності. Установлювані при цьому ознаки можуть бути справжніми(об’єктивними) і ймовірними (суб’єктивними).

Об’єктивними ознаками вагітності є специфічні, характерні (патогномічні) тільки для вагітних тварин. Так, анамнезом виявляють такі ймовірні ознаки вагітності тварин: відсутність прояву стадії збудження статевого циклу; покращення апетиту і вгодованості, спокійна поведінка, збільшення кількості актів сечовиділення та дефекації, поява набряків збочення апетиту. Всі ці ознаки є лише ймовірними, на їх підставі можна лише здогадуватися про наявність вагітності, але не ставити діагноз.

Рефлексологічний метод (проба самцем-пробником) - дозований контакт самців і самок, використовується в основному для виявлення охоти у осіменених самок. Якщо у самки наступила вагітність то у неї не проявляється стадія збудження статевого циклу при дозованому щоденному контакті з пробником. Проте відсутність статевої циклічності і охоти не є об’єктивним показником вагітності.

У зв’язку з вагітністю об’єм живота у самок поступово збільшується. У сук та кішок не рідко буває чітко помітне рівномірне збільшення середини і опускання нижньої стінки живота, проте коли у них в матці розвивається мало плодів форма живота не змінюється. У сук карликових порід форма живота буває кулястою і трохи випинаються ребра.

У другій половині вагітності можна спостерігати зовні рухи плода-раптові поштовхи в черевну стінку і короткі її коливання. Ці рухи добре помітні після напування холодною водою або під час годівлі. Звичайно, виявлення руху плода є надійною ознакою вагітності.

У всіх тварин звичайно за кілька днів до родів з’являється у молочній залозі молозиво, якого можна видоїти кілька краплин. Треба не забувати, що у сук опухання молочних залоз і видоювання молока є далеко не певною ознакою цінності, бо це спостерігається у не щінних сук під час не справжньої вагітності.

Зовнішнє дослідження на вагітність методом пальпації ґрунтується на виявленні плода через черевні стінки матері. Цей метод застосовують для визначення вагітності у другій її половині, у сук не раніше 4-5го тижня.

У сук і кішок методом зовнішнього дослідження можна промацати не лише плоди в матці, а навіть і не вагітну матку. Для цього сук великих порід ставлять на підлогу, а лікар дослідник сідає з заду тварини на стілець. Собак середніх і карликових порід та кішок для дослідження зручніше ставити на стіл. При дослідженні помічник повинен тримати голову суки.

Перед пальпацією треба деякий час гладити черевні стінки суки, щоб заспокоїти її і цим послабити напруження м’язів. Далі захопивши між великими та іншими пальцями руки черевну стінку під поперековими хребцями, її стискають. Безпосередньо під хребтом відчувають пряму кишку у тих випадках , коли вона заповнена каловими масами. При цьому роги матки відчуваються як пружні тяжі різних розмірів, залежно від породи тварини (від товщини олівця товщини пальця руки). Особливо добре відчувається шийка матки у вигляді твердого утвору, що лежить перед входом у таз.

У вагітної суки вже з 3-х тижнів чітко відчуваються флуктуючі ампули, розміщені у матці. Пізніше-на 6-7-му тижні вагітності чітко виявляють плоди. На 8-9-му тижні вагітності плоди можна настільки чітко промацати, що при цьому легко відрізнити голову від тулуба.

Треба відзначити що, однією рукою можна промацувати плоди через черевну стінку у сук середніх та карликових порід. При дослідженні сук великих порід пальпують стінки живота двома руками.

Внутрішнє дослідження на вагітність проводять піхвовим методом. Цим дослідженням користуються дуже рідко і тільки в сумнівних випадках вагітності. Для цього старанно готують руки, водячи руку в піхву, помічають уже з 30-40-го дня вагітності, що слизова оболонка піхви відзначається сухістю, а зовнішній отвір шийки матки щільно закритий слизом.

З подальшим розвитком вагітності сухість зростає, шийка матки змінює своє положення, бо матка спускається в черевну порожнину, довжина піхвової труби збільшується.

Щоб наочно переконатися у цих змінах можна застосувати їх огляд через піхвове дзеркало. При цьому виявляють такі ознаки вагітності: слизова оболонка піхви та піхвового виступу шийки матки має деяку анемічність і вкрита клейким слизом. Канал шийки матки закритий клейким слизовим корком.

Рання діагностика вагітності у собак може бути утруднена у зв’язку з її дійсною і передбачуваною, оскільки дата родів залежить від часу овуляції. Проведення в’язки до овуляції не виключає можливості запліднення, оскільки в статевому тракті суки сперматозоїди зберігають життєздатність на протязі декількох днів. Також необхідно враховувати що ооцити безпосередньо після овуляції не являються фертильними, їм знадобиться ще 2 дні для повного дозрівання. Таким чином, «пізня» в’язка ,проведена в останній день фертильності призводить до скорочення строків вагітності. При проведені діагностики вагітності, що настала після ранньої в’язки висока вірогідність помилкового негативного діагнозу, оскільки надто раннє обстеження не дозволить підтвердити вагітність. Для кішок ця проблема не актуальна, у них тривалість вагітності вираховують з дня в’язки у зв’язку з індуцированим характером овуляції.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.