Засоби виводу інформації на принтер в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування Delphi (49634)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет математики та інформатики

Кафедра інформатики та прикладної математики

Курсова робота на тему:

Засоби виводу інформації на принтер в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування DelphiВиконав:

студент IV курсу

факультету математики та інформатики

групи МІ-41 Карпович О. І.


Науковий керівник:

викл. Гаврюсєв С. М.
Рівне 2004


Зміст


Вступ.

§1. Аспекти використання стандартних компонентів ООС програмування Delphi для створення звітної документації.

  1. опис компонентів – QReport, PrintDialog та PrintSetupDialog;

  2. створення звітів за допомогою Quick Reports;

  3. інше програмне забезпечення для побудови звітів

  4. §2. Приклади створення звітів

Висновок.

Список використаної літератури.


Вступ


За сучасного стрімкого розвитку інформаційних технологій часто виникає потреба у створенні нестандартниж можливостей для покращення дизайну і якості программного забезпечення. Метою роботи є огляд можливостей компонентів об’єктно-орієнтованого середовища програмування Delphi при виводі інформації на принтер. Зокрема огляд можливостей генератора звітів Quick Report. Він один з найбільш використовуваних генераторів, поряд з ним використовуються ще такі генератори як: Cristal Report та Fast Report. За допомогою закладки QReport в середовищі програмування Delphi здійснюється друк. Закладка QReport дозволяє працювати з базами даних. Крім QReport розглянемо можливості таких компонентів як Print Dialog та Print Setup Dialog.1.1. Опис основних компонентів Quick Reports.


На сторінці QReport палітри компонентів розташовується більш двадцяти компонентів, застосовуваних для побудови звітів.

Найважливішим є компонент QuickRep , що визначає побудову звіту в цілому. За допомогою інших компонентів створюються складові частини звіту.

Компонент QRBand являє собою спеціальну панель для розташування даних, заголовків, назви звіту та ін. Даний компонент є одним з основних. З його допомогою реалізуються такі області звіту:

область заголовка звіту;

область заголовка сторінки;

область заголовка групи;

область назв стовпців звіту;

область детальних даних;

область підгрупи;

область підсторінки;

область підзвіту.

Компонент QRStringBand має те ж призначення, що і QRBand. Відмінність полягає в тому, що даний компонент має вбудований список рядків Items. Вміст цього списку стає видимим у режимі друку або попереднього перегляду, якщо на компонент QRStringBand поміщений компонент QRExpr. Для кожного рядка в списку Items виводиться окрема смуга QRStringBand.

Інші компоненти, представлені на сторінці Палітри компонентів, приведені в табл.

Група компонентів QRXXXXFilter являє собою набір фільтруючих компонентів, використовуваних для перетворення звіту в текст, HTML-сторінку і т.п. при друці звіту.

Компоненти для створення звітівКомпонент

Призначення

QRSubDetail

Являє собою область, у якій розташовуються дані підлеглої таблиці при реалізації в звіті зв'язку між таблицями БД

QRChildBand

Виконує функції дочірньої смуги, що прив'язується до батьківської смуги і служить для її розширення. Будь-яка смуга може бути визначена як батьківська шляхом установки її властивості HasChild у True

QRGroup

Застосовується для групування даних у звіті

QRLabel

Дає можливість розмістити в звіті довільний текстовий рядок

QRDBText

Використовується для висновку в звіті вмісту полючи набору даних

QRExpr

Застосовується для висновку значень, що є результатом обчислення виражень. Формули для обчислення виражень задаються за допомогою спеціального редактора формул даного компонента

QRSysData

Служить для відображення в звіті системних значень, таких як дата, час, номери сторінок і т.п.

QRMemo

Дозволяє вставити в звіт багаторядковий текст

QRExprMemo

Використовується для створення багаторядкових полів, що обчислюються

QRRichText

Дає можливість додати в звіт текст у форматі RTF

QRShape

Застосовується для відображення в звіті найпростіших геометричних фігур (квадрат, коло і т.д.)

QRImage

Служить для висновку в звіті графічної інформації, джерелом якої є поле набору даних

QRPreview

Використовується для створення нестандартних вікон попереднього перегляду. Стандартне вікно перегляду викликається за допомогою методу Preview компонента QuickRep

QRChart

Служить для додавання в звіт графіків

Рис. 1. Форма додатка з розміщеної на ній порожньою сіткою звіту

Розглянемо більш докладно компонент QuickRep. При розміщенні цього компонента на формі в ній з'являється сітка звіту (див. мал. 1). Надалі в цій сітці розташовуються різні складові частини звіту, наприклад, смуги QRBand, напису QRLabel і т.д. Нижче перераховані основні властивості компонента QuickRep.

Властивість Bands (тип TQuickRepBands) є об'єктом, що містить набір логічних властивостей, що після установки їх у значення True включають у звіт наступні елементи:

HasColumnHeader - заголовки стовпців;

HasDetail - детальну інформацію;

HasPageFooter - підсторінки;

HasPageHeader - заголовок сторінки;

HasSumtvary - підзвіту;

HasTitle - заголовок звіту.

Властивість DataSet (тип TDataSet) безпосередньо вказує на набір даних (Table. Query і ін.), на основі якого створюється звіт. Джерело даних DataSource при цьому не використовується.

Властивість Frame (тип TQRFrame) визначає параметри рамки звіту, такі як наявність ліній (ліворуч, праворуч, зверху, знизу), колір ліній, стиль ліній (суцільна, пунктирна і т.п.), товщина лінії в пікселях.

Властивість Options (тип TQuickReportQptions) містить безліч наступних логічних значень:

 • HasFirstHeader - дозволяє друкувати заголовок першої сторінки;

 • HasLastFooter - дозволяє друкувати останню підсторінку;

 • Concession - дозволяє стискати звіт при виводу його в метафайл.

Властивість Page (тип TQRFage) визначає параметри сторінки. Усі ці параметри доступні у вікні Report Setting (див. мал. 2).

Властивість Print If Empty (тип Boolean), встановлене в True, дозволяє друкувати звіт у тому випадку, якщо він не містить даних.

Властивість ReportTitle (тип String) визначає ім'я звіту (але не заголовок!). Дана властивість використовується для ідентифікації звіту в завданні на мережевий друк і може застосовуватися для вибору одного з декількох доступних звітів.

Властивість ShowProgress (тип Boolean), встановлене в True, дозволяє показувати індикатор процесу друку звіту.

Властивість SnapToGrid (тип Boolean) прив'язує розташовувані в звіті компонента до сітки, якщо має значення True.

Властивість Units (тип TQRUnits) визначає одиниці виміру відстаней у звіті: дюйми, міліметри, пікселі, внутрішні одиниці компонента QuickRep (рівні 0,1 мм), символи тексту.

Рис. 2 Вікно встановлення параметрів звіту

Властивість Zoom (тип Integer) дозволяє встановити масштаб відображення звіту (у відсотках від його розмірів на листі папера) на етапі розробки. Може приймати значення в діапазоні від 1 до 300. Значення даної властивості не враховується при друці звіту або в режимі його попереднього перегляду.

Існує можливість встановлювати багато властивостей звіту за допомогою спеціального редактора властивостей, для виклику якого необхідно вибрати пункт Report Setting у локальному меню компонента QuickRep (див. мал. 2).

У цьому вікні представлені наступні групи параметрів.

Група Paper size задає характеристики сторінки: формат (наприклад, А4 210x297 mm), ширина (Width), довжина (Length) і напрямок друку (Portrait або Landscape).

Група Margin вказує поля звіту: зверху (Тор), знизу (Bottom), ліворуч (Left), праворуч (Right), а також кількість стовпчиків (Number of columns) і відстань між ними (Column Space).

Група Other дозволяє задати шрифт (Font), його розмір (Size) і використовувані одиниці виміру (Units).

Група Page frame встановлює властивості рамки:, наявність лінії зверху (Тор), знизу (Bottom), ліворуч (Left), праворуч (Right), колір ліній (Color) і їхню товщину (Width).

Група Bands визначає наявність різних смуг: заголовок сторінки (Page header), заголовок звіту (Title), заголовок стовпчиків (Column header), смуга для детальної інформації (Detail band), підсторінки (Page footer), підзвіту (Summary). Після вибору типу і висоти смуги вона з'являється в звіті, якщо натиснуто кнопку Apply або вікно закрите кнопкою ОК. Елементи Print first page header і Print last page footer керують, відповідно, друком заголовку на першій сторінці звіту і підзвіту на його останній сторінці.


Случайные файлы

Файл
15440.doc
100622.rtf
47966.rtf
14731.rtf
25502-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.