Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами (48877)

Посмотреть архив целиком

ВСТУП


Статичні і динамічні моделі будуються тільки для основних видів діяльності організації і лише в тому об'ємі і з той ступенем подробиці, яка забезпечує формування вимог до ІС. При визначенні вимог до інформаційних систем це дозволяє обмежитися уявленням тільки інформаційних процесів, пов'язаних з наданням послуг клієнтам.

Інформаційні системи розбиваються на сукупність архітектури, кожна з яких описує різні аспекти ІС з різних точок зору. Це дозволяє розділити формування вимог ІС на ряд ітераційно виконуваних кроків, на кожному з яких вирішувані завдання побудови моделей і дослідження варіантів архітектури мають меншу розмірність і простіші, ніж все завдання визначення вимог до ІС в цілому.

При побудові моделей використовується принцип проектування по методу зверху "вниз" і ось загального до приватного", що дозволяє спростити вирішення завдань без втрати якості і обмежитися уявленням в моделях тільки головних деталей і в тому об'ємі, який необхідний для визначення набору вимог до конкретної архітектури інформаційної системи на черговому рівні її деталізації.

При побудові статичних і динамічних моделей доцільно використовувати об'єктно-орієнтований підхід, який дозволяє понизити розмірність і трудомісткість проектування моделей за рахунок їх розумної декомпозиції і виділення повторно використовуваних типових фрагментів, які використовуються як базові конструктивні елементи моделей.

Використання цих угод дає реальну основу для подолання труднощів, пов'язаних з розмірністю моделювання великомасштабних організацій при визначенні вимог до їх інформаційних систем.

Підхід заснований на використанні могутніх засобів для побудови моделей: CASE-средств для побудови статичних моделей і автоматизації моделювання функцій, даних і структури організації і інформаційної системи, і інтелектуальних засобів для побудови динамічних моделей організації і інформаційної системи і проведення динамічного моделювання процесів.

Методична схема ітераційного проектування інформаційних систем і уточнення вимог до них, а також реинжиниринга бизнес-процессов за допомогою сучасних засобів інтелектуального динамічного моделювання полягає в наступному.

Вимоги і специфікації проекту великої системи на будь-якому рівні деталізації виражаються через сукупність архітектури ІС, що описують з різних точок зору її майбутню зовнішність. Основними з цієї архітектури є архітектура системотехнической платформи, архітектура телекомунікаційної системи і архітектура прикладного програмно-інформаційного забезпечення.

Відправною точкою процесу проектування ІС може служити побудова початкової моделі даної організації і використовуваних в ній в даний час інформаційних систем. Ці моделі служать джерелом витягання метричних характеристик початкових вимог і обмежень, що виставляються до перших архітектурних образів майбутньої ІС. Далі будується динамічна моделі цієї архітектури, на якій оцінюються їх основні метрики і на цій основі контролюється рівень задовільності і якість пропонованих рішень.


Попередня інформація


Вважається, що на початку обслідування проведено попередній збір інформації про компанію, за результатами якого отримані наступні дані:

 • Коротка інформація про компанію (профіль клієнта).

 • Цілі проекту.

 • Підрозділи і користувачі системи.

На підставі попередньої інформації сформовано і узгоджено с замовником загальне уявлення про проект:

Бачення виконання проекту і границі проекту - документ, який коротко описує, у яких підрозділах і у який функціональності буде впроваджуватись ІС. Після чого буде виконуватись детальне дослідження підприємства, результати якого оформлюються у вигляді окремого документа - звіту про обслідування.

Звіт про обслідування містить наступні розділи:

 • Аналіз існуючого рівня автоматизації.

 • Складається список програмного забезпечення, яке використовується у компанії, і приводяться дані про використання цих пакетів у кожному з підрозділів організації.

 • Загальні вимоги до ІС.

 • Формулюються Загальні вимоги до функціональності системи, що розроблюється.

 • Форми документів.

 • Визначається перелік і структура документів, які повинні формуватись системою.

 • Опис системи обліку.

 • Опис системи обліку включає в себе наступні документи:

 • Облікова політика компанії.

 • План рахунків і використаних аналітик.

 • Список типових господарських операцій і їх відображення у проводках.

 • Опис довідників

 • По кожному довіднику, проектованому у системі, дається опис необхідної ієрархічної структури.

 • Організаційна діаграма.

 • Організаційна діаграма використовується для відображення організаційної структури підрозділів підприємства і їх зон відповідальності.

 • Опис складу бізнес-процесів, що автоматизуються.

 • Всі бізнес-процеси компанії повинні бути перераховані у загальному списку і кожен повинен мати свій унікальний номер.

 • Діаграми прецедентів.

 • Для виділення бізнес-процесів, що автоматизуються і їх основних виконавців використовуються діаграми прецедентів.

 • Фізична діаграма.

 • Фізична діаграма служить для того, щоб описати взаємодію організації на верхньому рівні з зовнішніми контрагентами.

 • Описи бізнес-процесів (книга бізнес-процесів).

У подальшому у звіт про дослідження включається книга бізнес-процесів, яка містить детальний опис автоматизованих бізнес-процесів. Моделі бізнес-процесів дозволяють виділити окремі операції, виконання яких повинно підтримуватись ІС, що розробляється.

На останньому етапі здійснюється відображення моделі предметної області на функціональність типової системи - обираються модулі системи для підтримки виділених операцій, визначаються особливості їх настройки, виявляється необхідність розробки додаткових програмних елементів.

Коротка інформація про компанію "МЕД"

Компанія - дистриб’ютор "МЕД" закупає медичні препарати вітчизняного і закордонного виробників і реалізує їх через власну дистриб’юторську мережу і мережу аптек. Компанія здійснює доставку товарів як власним транспортом, так і за допомогою послуг сторонніх організацій.

Основні бізнес-процеси компанії - закупки, складування запасів, продаж, взаєморозрахунки з поставщиками і клієнтами.

Рівень конкуренції для компанії в останній час виріс, тому що на ринок вийшли два нових конкурента, до яких перейшла частина клієнтів і ряд найбільш кваліфікованих співробітників ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" має два філіали - у Лубнах і Нових Санжарах. Кожний філіал функціонує як самостійна юридична особа, являючись повністю приналежними ЗАО "МЕД" дочірньою компанією.

За попередніми планами, Компанія має намір відкрити також дочірнє підприємство для організації виробництва у безпосередній близькості до своїх замовників.

Адреса и телефони

Полтава, Центральна вулиця, д. 20, офіс 709

Телефон: (053) 45-67-89, факс: (053) 45-98-76

Контактні особи

Борис Петренко - Генеральний директор

Дмитро Кононов - Виконавчий директор

Артур Іванченко - Директор по маркетингу

Співробітники

На момент проведення Діагностики штат компанії складав 110 співробітників.

Основними цілями проекту автоматизації компанії "МЕД" є:

 • Розробка і впровадження комплексної автоматизованої системи підтримки логістичних процесів компанії.

 • Підвищення ефективності роботи всіх підрозділів компанії і забезпечення ведення обліку у єдиній інформаційній системі.

Бачення виконання проекту і границі проекту

У рамках проекту розгортання нової системи передбачається здійснити тільки в наступних підрозділах ЗАО "МЕД":

 • Відділ закупок;

 • Відділ прийомки;

 • Відділ продаж;

 • Відділ маркетингу;

 • Група планування і маркетингу;

 • Група логістики;

 • Обліково-операційний відділ;

 • Обліковий відділ;

 • Відділ сертифікації (у частині обліку сертифікатів на медикаменти);

 • Бухгалтерія (тільки у частині обліку закупок, продаж, постачання і платежів).

Не розглядаються у границях проекту автоматизація обліку основних засобів, розрахунків і начислення заробітної плати, управління кадрами. Виходить за рамки проекту автоматизація процесів взаємовідношень з клієнтами.

Кількість робочих місць користувачів - 50.

Звіт про обслідування

Список програмного забезпечення, що використовується компанією на момент обслідування

 1. "1С: Предприятие 7.7" ("Бухгалтерия", "Торговля", "Зарплата", "Кадры", "Касса", "Банк") для роботи бухгалтерії.

 2. Дві власні розробки на базі конфігуратора "1С" - "Закупки" і "Продажи".

 3. Власна розробка на базі FOXPRO для фінансового відділу.

 4. Excel для планування продаж.


Завдання 1. Побудова діаграми дій на підставі бізнес-процесу "Планування закупок і розміщення замовлень поставщикам"


На підставі загального опису бізнес-процесу "Планування закупок і розміщення замовлень поставщикам" скласти діаграму дій, яка показує учасників процесу, виконані кожним учасником операції і взаємозв’язок між ними. Операції на діаграмі повинні слідувати у хронологічному порядку, який визначено у наведеному опису бізнес-процесу.

1. У пунктах №1, 2 приведені описи учасник процесу - "Менеджер групи планування і маркетингу"

2. В пунктах № 3, 4 - "Менеджер відділу закупівель"


Случайные файлы

Файл
140887.doc
24740.doc
181338.rtf
94341.rtf
19688-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.