Ріелторське агентство (48830)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет


Кафедра економічної кібернетики та управління проектами
Курсова робота

З дисципліни «Проектування економічних баз даних»

На тему: Ріелторське агентство
Виконала студентка

гр. ЗЕК – 04

Погорляк Є.В.


Перевірила доцент

Моркун Н.В.м.Кривий Ріг – 2009


Зміст


Введення

1.Постановка задачі

2. Опис виконання роботи

2.1. Створення таблиці в базі даних

2.2. Створення нової БД в режимі Конструктор

2.3. Установка зв'язків між таблицями

2.4. Запити

2.4.1 Створення запиту за допомогою Конструктора

2.4.2 Опис створених запитів

2.4.3Запит із сортуванням

2.4.4 Запити з параметрами

2.4.5 Підсумкові запити

2.4.6 Запит з обчислюваним полем

2.4.7 Перехресний запит

2.4.8 Запит на Оновлення

2.4.9 Запит за датою

2.5. Створення звітів

2.6. Створення форм

2.6.1.Створення форми «Мастером форм»

2.6.2.Створення кнопкової форми

2.6.3 Створення заставки

Висновок

Використані джерела


Введення


Великі масиви даних про об'єкти і явища реального миру разом з програмно-апаратними засобами для зберігання даних і маніпулювання ними називають інформаційними системами (ІС).

Основа інформаційної системи, об'єкт її розробки - база даних.

База даних (БД) - набір даних, змістовно зв'язаних між собою загальною темою або призначенням. Картки співробітників підприємства в картотеці - набір даних, є базою даних. Зазвичай БД створюється для одного конкретного прикладного завдання.

Будь-яку структуру даних можна перетворити в просту двовимірну таблицю. Таке уявлення є найбільш зручним для користувача і для машини. Таблиці даних, які складаються з двовимірних таблиць, називають реляційними.

Кожна таблиця складається з фіксованого числа стовпців і деякої кількості рядків. Кожен стовпець представляє конкретне дане. На мові БД стовпці таблиці називаються полями, причому для кожного поля розробник повинен визначити унікальне ім'я поля. Кожне поле може входити в декілька таблиць.

Рядки БД називають записами. Запис є стандартним блоком для зберігання даних в таблиці, вибірці даних в запиті, формі, що виводиться на екран.

СУБД Access є системою управління базами даних реляційного типу. Дані зберігаються в такій базі у вигляді таблиць, рядки (записи) яких складаються з наборів полів певних типів. З кожною таблицею Access можуть бути зв'язані індекси (ключі), задаючі потрібні користувачеві порядки на безлічі рядків. Таблиці можуть мати однотипні поля (стовпці), і це дозволяє встановлювати між ними зв'язки. Типовими операціями над базами даних є:

 • визначення, створення і видалення таблиць

 • модифікація визначень (структур, схем) існуючих таблиць

 • пошук даних в таблицях по певних критеріях (виконання запитів)

 • створення форм і звітів про вміст бази даних.

Запит (на вибірку) – засіб відбору даних з однієї або декількох таблиць за допомогою визначеної користувачем умови. Запити дозволяють створювати віртуальні таблиці, які складаються з обчислюваних полів або полів, узятих з інших таблиць.

Форма – засіб відображення даних на екрані і управління ними.

Звіт – засіб відображення даних при виводі на друк.

Ключове поле – поле, значення якого служать для однозначного визначення запису в таблиці.

Ключ – одне або декілька ключових полів, що дозволяють ідентифікувати записи таблиці або організувати зв'язки між таблицями.


1. Постановка задачі


Завдання - інформаційна підтримка діяльності фірми, що займається продажем і орендою житлових і нежитлових приміщень. БД повинна:

 • здійснювати ведення списків житлових і нежитлових приміщень, призначених для оренди й/або продажу;

 • підтримувати архів проданих і зданих в оренду приміщень;

 • провадити пошук варіантів відповідно до вимог клієнта.

Необхідно передбачити одержання різноманітної статистики:

 • наявність приміщень різних типів;

 • зміна цін на ринку;

 • рівні попиту та пропозиції;

 • середні показники (середній час знаходження приміщення в БД (по типах приміщень), середню вартість оренди/продажу приміщень.


2. Опис виконання роботи


2.1 Створення таблиці в базі даних


Відразу після запуску Ассеss відкриває два вікна діалогу. У першому вікні Файл нової бази даних потрібно вибрати диск і вказати шлях, де ми зберігатимемо нашу базу даних. У іншому, Створення файлу - користувачеві пропонується вибрати один з наступних варіантів:

 • Відкриття файлу – відкрити існуючу базу даних;

 • Створення нової бази даних;

 • Створення з наявного файлу;

 • Створення за допомогою шаблону - запустити Майстер по створенню бази даних.

У вікні Створення файлу обирається Нова база даних пункту Створення, а потім вказується місце зберігання у вікні Файл нової бази даних і набираю ім'я файлу Ріелторське агентство і натискаємо Enter, програма відкриє вікно бази даних (мал. 1). Воно містить вкладки Таблиці, Запити, Форми, Звіти, Макроси, Модулі. Вибираю Таблиці. Після натиснення на кнопку Створити програма відкриє вікно діалогу Нова таблиця, що пропонує декілька способів її створення. Обираю Конструктор і натискаю кнопку Ok.


Мал. 1. Вікно бази даних.


2.2 Створення нової БД в режимі Конструктор


Вікно таблиці в режимі конструктора має вигляд як на мал. 2. У верхній частині вікна розташований бланк таблиці. У нім міститься перелік всіх полів, їх типів і заголовків.

Спочатку бланк у верхній частині вікна порожній. Для створення таблиці необхідно, як мінімум, заповнити графи «Ім'я поля» і «Тип даних».

Для того, щоб задати тип поля, треба клацнути у відповідному осередку стовпця «Тип даних». Це приведе до появи символу списку справа у вибраному осередку. Треба відкрити його і вибрати потрібний тип.

Одне з полів таблиці повинне бути визначене як ключове. Щоб створити його, встановлюю курсор на потрібний рядок бланка і натискаю кнопку Ключове поле на панелі інструментів або вибираю команду Ключове поле з контекстного меню, пов'язаного з даним рядком.


Мал. 2. Вікно таблиці в режимі Конструктор


Опис створення таблиці «Договора»

Вводжу в графу «Ім'я поля» ім'я першого поля таблиці «Договори» КодДоговора, вибираю правою кнопкою миші в графі «Тип поля » цього рядка, а потім по трикутнику. У списку, що з'явився, вибираю (Счетчик). Це поле таблиці повинне бути визначене як ключове. Щоб створити його, встановлюю курсор на рядок бланка, клацаю правою кнопкою миші і вибираю команду Ключове поле з контекстного меню або натисканням на іконку на панелі інструментів.

У нижній частині бланка вводжу властивості поля. Для цього клацаю правою кнопкою миші по відповідному рядку. У списку, що з'явився, вибираю значення, відповідне структурі таблиці «Договори» :

Розмір поля длинное целое

Значення за умовчанням последовательное

Формат поля

Обов'язкове поле

Індексоване поле Да (Совпадения не допускаются).

Наступні рядки бланка заповюються анологічно вводиться ім'я і тип поля.

Після заповнення таблиці в конструкторі її потрібно зберегти. При збереженні таблиці присвоюється ім'я.

Аналогічно створюються інші таблиці.


2.3 Установка зв'язків між таблицями


Установка зв'язку починається з відкриття вікна Схема даних і вибору таблиць або запитів, між якими слід встановити зв'язок. Для цього знаходячись у вікні бази даних, вибираємо опцію Схема даних в меню Сервіс (або натисканням кнопки Схема даних на панелі інструментів).


Мал. 3 Вікно установки зв'язку між таблицями


Якщо раніше переглядалися або змінювалися зв'язки, то діалогове вікно міститиме останню збережену схему даних. При першому відкритті цього вікна для поточної бази даних, воно буде порожнє, відкриється діалогове вікно Додавання таблиці. Натисканням кнопки миші по імені першої таблиці «Операции», а потім кнопкою Додати додаються у вікно схеми данних таблиці. У вікні Схеми даних відображається вибрана таблиця зі всіма своїми полями. Таксамо додається решта таблиць «Клиенты», «Сотрудники», «Недвижимость», «Договора».

На екрані з'явиться діалогове вікно Схеми даних. Ми бачимо вибрані таблиці зі своїми полями, ключові поля виділяються напівжирним зображенням.

Натискаю в таблиці «Операции» на полі КодОперації і, не відпускаючи кнопки миші, підводжу курсор миші до поля КодОперації таблиці «Договора». Потім відпускаю кнопку миші. На екрані з'явиться діалогове вікно Зв'язку. Для того, щоб підтримувати цілісність даних для зв'язку, слід встановити прапорець Забезпечення цілісності даних. У нижній частині вікна виводиться тип зв'язку Один - до - багатьох. Клацаю по кнопці Створити. Програма встановить вказаний зв'язок і проведе лінію між зв'язаними полями в списках полів.

Аналогічно встановлюю зв'язок між таблицями «Клиенты» і «Договора», «Сотрудники» і «Договора». Результат показаний на мал.3.


2.4 Запити


За допомогою запиту можна поставити питання даних, що зберігаються в таблицях. Найчастіше використовуються запити-вибірки, за допомогою яких можна переглядати, аналізувати і навіть змінювати дані початковою або відразу декількох таблиць.


Случайные файлы

Файл
160104.rtf
151176.rtf
174321.rtf
15077-1.rtf
185060.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.