Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle) (48769)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Національний Технічний Університет

Факультет автоматики, енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна: “Програмування на мові ASM-86”

Курсова робота

на тему: “Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)”

Виконав: ст. гр. ПЗ 02 - 1

Антипенко П.С.

Перевірив: викладач

Приходькін Н.А.Кіровоград 2004 р.


Зміст


Вступ

1. Призначення та область використання програми

1.1 Постановка задачі

1.2 Обґрунтування вибору методів розв’язання задачі

1.3 Алгоритм програми

2. Системні вимоги

3. Інструкція користувача

4. Висновок

5. Використана література

ДодаткиВступ


Становлення високоефективної світової економіки, неможливо без розвиненого ринку програмних засобів і засобів зв’язку. Тепер комп’ютери відіграють у житті людини велику роль, бо в ті часи коли ще не було комп’ютерів, людина витрачала свій час на ручну роботу, в той час щоб робити щось інше. На сучасному етапі комп’ютери, комп’ютерні засоби є найбільш розвиненні та найпродуктивніші машини.

Зараз з їх допомогою ми можемо проводити числові розрахунки, створювати фільми, музику, проводимо управління заводами та космічними кораблями, пишемо нові корисні програми. Комп’ютери отримали широке розповсюдження, стали універсальним засобом для обробки усіх видів інформації, які використовує людина. Тому розробка програмних засобів для комп’ютерів стала актуальною проблемою сучасності. Одним із засобів створення програмного забезпечення є мова ASM - 86.

Ассемблер є мовою низького рівня програмування, тому він дуже придатний до роботи з операційними функціями MS-DOS, та BIOS. Користуючись цією мовою програмування, програміст повинен: добре знати систему, вміти користуватися системними функціями, перериваннями. Щоб добре вміти програмувати на ASM-86, не достатньо застосовувати функції певного переривання. Потрібно добре знати систему команд, потрібно чітко уявляти призначення кожної команди та роботу з нею. Також необхідно удосконалити знання по регістрам, адже їх у процесорі достатньо: регістри загального призначення, регістри вказівники, індексні регістри, регістр прапорців та інші. Потрібно вміти правильно відкомпілювати задану програму, знайти в ній помилку, виправити її та знову запустити.

У порівнянні з іншими мовами програмування, ASM-86 є більш складним для розуміння, адже він є мовою низького рівня. Але така мова, як ASM-86, дає високі знання системному програмісту.


1. Призначення та область використання програми


Дана програма призначена для виводу тексту на екран. Вона здатна змінювати матрицю, за якою будується літера, розмір літери та напрямок виводу літер. Також вона здатна змінювати колір тексту. Гама кольорів є досить широкою і складає 256 кольорів.

Ця програма може використовуватись у комп’ютерному дизайні при оформленні текстових повідомлень, об’яв тощо.


1.1 Постановка задачі


Перед програмістом постала досить складна та цікава задача - написати аналог функцій OutTextXY та SetTextStyle. Перша функція виводить в довільне місце екрану текст заданого стилю та кольору, а інша змінює шрифт, розмір літер та напрямок їх виводу. Як видно перелік функцій, які повинна виконувати програма, є досить широким.


1.2 Обґрунтування вибору методів розв’язання задачі


Спектр функцій, які повинна виконувати програма є досить широким. Саме цей фактор спонукав до вибору стандартного відео режиму номер 13h. Він має 320 пікселів по горизонталі та 200 по вертикалі і здатен виводити 256 кольорів одночасно. Саме остання обставина і зумовила його вибір. Крім того, вивід однієї точки на екран зводиться лише до простого запису номеру кольору у відеобуфер, що суттєво спрощує вивід на екран. Загальна кількість точок на екрані складає 64000, що позбавляє необхідності перемикати банки пам’яті відео карти (вікна). Це також є однією з причин вибору даного режиму. Крім того цей режим є доступним майже для всіх ЕОМ, навіть для дуже старих, так як він є стандартним і підтримується навіть найдавнішими відеоадаптерами, що забезпечує сумісність програми з великою кількістю типів ЕОМ.

Програма використовує переривання 10h для ініціалізації відеорежиму. Номер функції - 00h.

Вхід: АН - 00h

AL - 13h (номер режиму)

Вихід: немає

Також програма використовує такі функції переривання 10h, як 02h - позиціювання курсору, 01h - задання форми курсору. Вони використовуються у текстовому режимі для забезпечення інтерфейсу програми. Ще програма використовує функції переривання 21h для вводу координат та номерів дій.


1.3 Алгоритм програми


Програма вирішує поставлену задачу за допомогою використання підпрограм:

vvod - процедура вводу з клавіатури. Повертає у регістр AL введену цифру;

vvodvsego - процедура виводу інструкцій для користувача та вводу даних;

vvkoor - процедура введення координати;

probeli - процедура виводу на екран заданої кількості синіх проміжків у заданому місці екрану;

vivstr - процедура виводу на екран строки у задане місце екрану;

priglash - процедура виводу запрошення до роботи на екран;

ramka - процедура виводу на екран зафарбованого прямокутника з рамкою з заданими атрибутами символів;

Як видно з переліку, майже всі функції програми призначені для забезпечення діалогу з користувачем. Сам вивід літер виконується у головній програмі.

Для створення образів символів на екрані програма використовує стандартні шрифти BIOS: 8*8, 8*16 та 8*14. Вибір матриці виконує користувач у процесі діалогу з програмою.

Маштабування літер відбувається за допомогою множення матриці на розмір шрифту, який вводиться користувачем.


2. Системні вимоги


Як зазначалося вище, вимоги до комп’ютеру є досить низькими:

процесор 80286

ОЗУ 640 кб.

ОС MS-DOS 4.0 і вище


3. Інструкція користувача


Для запуску програми необхідно набрати її ім’я у командній строці MS-DOS або клікнути на ній у OC Windows.

Після цього на екрані з’явиться запрошення до роботи. Спочатку треба вибрати дію, яку повинна виконати програма. Якщо вибрано вивід тексту, то потім слід дотримуватись інструкцій, які будуть з’являтися на екрані. Після введення тексту відбудеться перехід у графічний режим і на екрані з’явиться введений текст з заданими кольором, шрифтом, розміром та напрямком. Після перегляду необхідно натиснути будь-яку клавішу. В результаті виконання цієї дії відбудеться перехід у текстовий режим і на екрані з’явиться запрошення до роботи.


4. Висновок


Дана програма має досить широке коло використання завдяки широкому спектру дій, які вона виконує. Вона здатна змінювати матрицю, за якою будується літера, розмір літери та напрямок виводу літер. Також вона здатна змінювати колір тексту. Гама кольорів є досить широкою і складає 256 кольорів.

Ця програма може використовуватись у комп’ютерному дизайні при оформленні текстових повідомлень, об’яв тощо.


5. Використана література


1. Том Сван "Освоение Turbo Assembler"

2. Роберт Журден "Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM"

3. Бредлі Д. "Програмування на мові Асемблер".

4. Абель П. "Мова Асемблера для IBM PC та програмування"

5. Зубков С.В. “Assembler для DOS, Windows и Unix”


Додатки


а). Лістинг програми

dseg segment

hor dw 0

ver dw 0

y dw 0

x dw 0

razm db 0

sdvig dw 0

stroka db 9

buf db 5 dup (0)

koord dw 5 dup (0)

buftxt db 22 dup (?)

mes1 db 'Введите номер действия: $'

mes3 db '1 - Вывод текста$'

mes4 db '2 - Выход в DOS$'

mes5 db 'Введите координату X $'

mes6 db 'Введите координату Y $'

mes7 db 'Введите рaзмер матрицы: $'

mes8 db '1 - 8 X 14$'

mes9 db '2 - 8 X 8$'

mes10 db '3 - 8 X 16$'

mes11 db ' Введите текст $'

mes12 db ' Введите номер цвета$'

mes13 db ' Введите размер шрифта$'

mes14 db 'Введите направление вывода: $'

mes15 db '1 - Cлева - напрво (_) $'

mes16 db '2 - Cверху - вниз (_) $'

r1 db 'г=======================================¬$'

r2 db '¦ ¦$'

r3 db '¦ ¦$'

r4 db '¦ ¦$'

r5 db '¦ ¦$'

r6 db '¦ ¦$'

r7 db 'L=======================================-$'

indeks dw 0

dseg ends

sseg segment stack

db 256 dup (?)

sseg ends

cseg segment stack

assume cs: cseg,ds: dseg,ss: sseg

vvod proc

lea dx,buf

mov ah,3fh

mov cx,3

mov bx,0

int 21h

mov al,buf

sub al,'0'

ret

vvod endp

vvodvsego proc

call ramka

mov dx,0b1eh

lea cx,mes5

call vivstr

call vvkoor

mov dx,0b1eh

lea cx,mes6

call vivstr

call vvkoor

call ramka

mov dx,0a1ch

lea cx,mes7

call vivstr

mov dx,0c23h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes8

call vivstr

mov dx,0d23h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes9

call vivstr

mov dx,0e23h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes10

call vivstr

mov dx,0a35h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

call vvod

rcl al,1

mov byte ptr koord+4,al

rcr al,1

cmp al,1

je dal2

cmp al,2

je dal3

mov razm,16

jmp kon1

dal3:

mov razm,8


Случайные файлы

Файл
ГОСТ 30416-96.doc
26188-1.rtf
12659.rtf
178206.rtf
117377.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.