Случайные файлы

Файл
8780-1.rtf
91258.rtf
180765.rtf
proga.doc
46212.rtf