Прикладна теорія цифрових автоматів (48171)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Введення

1. Вибір варіанта завдання

1.1. Граф-схема автомата Мура

1.2. Граф-схема автомата Мілі

2. Основна частина

2.1. Структурний синтез автомата Мура

2.1.1. Кодування станів

2.1.2. Функції збудження тригерів та вихідних сигналів

2.1.3. Переведеня у базис

2.2.Структурний синтез автомата Мілі

2.1.1. Кодування станів

2.1.2. Функції збудження тригерів та вихідних сигналів

2.1.3. Переведеня у базис

Висновок

Список використаної літератури


1.ВИБІР ВАРІАНТА ЗАВДАННЯ


1.1. Граф-схема алгоритму


Граф-схема складається з чотирьох блоків E, F, G, H і вершин “BEGIN” та “END”. Кожен з блоків має два входи (А, В) і два виходи (C, D). Я вибираю блоки E, F, G, H з п’яти блоків з номерами 0, 1, 2, 3, 4 (вони подаються в п.5 на рис.3-7 у методичних вказівках) на підставі чисел А, В, С, А+В+С (де А – число, В – місяць народження, С – номер студента в журналі), за такими правилами:

  • блок “Е” має схему блока за номером А(MOD 5);

  • блок “F” має схему блока за номером B(MOD 5);

  • блок “G” має схему блока за номером C(MOD 5);

  • блок “H” має схему блока за номером (А+B+C)(MOD 5).

В моєму варіанті:

А=30;

В=06;

С=22.

Е”: А(MOD 5)=30(MOD 5)=0;

F: B(MOD 5)=06(MOD 5)=1;

G: C(MOD 5)=22(MOD 5)=2;

H: (А+B+C)(MOD 5)=(30+06+22)(MOD 5)=58(MOD 5)=3.

Блоки E, F, G, H з’єднуються між собою згідно зі структурною схемою графа, яка показана на рис. 10 у методичних вказівках.

Згідно з моїм варіантом завдання, граф-схема автомата має такий вигляд:BEGIN

END

Рис.1.1. Граф-схема алгоритму автомата Мілі


BEGIN


END

Рис.1.2. Граф-схема алгоритму автомата Мура

1.2. Тип тригера


Тип тригера вибирається за значенням числа A(MOD 3) на підставі табл.2 в методичних вказівках. Згідно з моїм варіантом завдання:

A(MOD 3)=30(MOD 3) =0.

Тому, згідно таблиці 2 у методичних вказівках, тип тригера в моєму завданні для синтезу автомата Мура – D, а для синтезу автомата Мілі – Т.


1.3. Серія інтегральних мікросхем


Серія інтегральних мікросхем для побудови принципових схем синтезованих автоматів для мого варіанта завдання – КР1533.


2. ОСНОВНА ЧАСТИНА


2.1. Структурний синтез автомата Мілі


2.1.1. Розмітка станів ГСА

На етапі одержання відміченої ГСА входи вершин, які слідують за операторними, відмічають символами a1, a2, ... за наступними правилами:

1) символом а1 відмічають вхід вершини, яка слідує за початковою, а також вхід кінцевої вершини;

2) входи усіх вершин , які слідують за операторними, повинні бути відмічені;

3) входи різних вершин, за винятком кінцевої, відмічаються різними символами;

4) якщо вхід вершини відмічається, то тільки одним символом.

За ціми правилами в мене вийшло 22 стани (а22).


2.1.2. Таблиця переходів автомата

Для кожного стану ai визначаю по ГСА всі шляхи, які ведуть в інші стани і проходять обов’язково тільки через одні операторну вершину. Виняток становить перехід в кінцевий стан (вершину).

Для мікропрограмних автоматів таблиці переходів-виходів будуються у вигляді списку, тому що велика кількість станів. Розрізняють пряму та зворотну таблицю переходів. Зворотна таблиця переходів будується для D-тригера. Для автомата Мілі я буду будувати пряму таблицю переходів.


Am

Kam

as

Kas

Xamas

Yamas

T1

T2

T3

T4

T5

a1

10110

a2

10010

1

Y1Y4

T3


a2

10010

a4

a6

00010

10000

X3

X3

Y2Y6

Y7

T1T4

A

B

a3

00011

a4

00010

1

Y2Y6

T5

a4

00010

a5

00000

1

Y1Y8

T4

a5

00000

a8

a9

a11

01000

01001

10001

X4

X4X3

X4X3

Y4

Y3Y10

Y6


T1

T2

T2T5

T5

C

D

E

a6

10000

a5

a7

00000

11001

X1

X1 Y1Y8

Y5Y9

T1

T2

T5

F

G

a7

11001

a9

a11

a11

a12

01001

10001

10001

11000

X4X3

X4X3

X4X1

X4X1

Y3Y10

Y6

Y6

Y2Y4

T1


T2

T2
T5

H

I

J

K

a8

01000

a9

01001

1

Y4Y5

T5

a9

01001

a10

00001

1

Y1Y2

T2

Табл.1. Таблиця переходів Т-тригера


2.1.3. Кодування станів

Аналіз канонічного методу структурного синтезу автомата показує, що різні варіанти кодування станів автомата приводять до різних виражень функцій збудження пам'яті і функцій виходів, у результаті чого складність комбінаційної схеми істотно залежить від обраного кодування.

Я буду кодувати стани автомату з допомогою евристичного алгоритму кодування, тому що я синтезую автомат на базі Т-тригера.

Даний алгоритм мінімізує сумарне число переключень елементів пам'яті на всіх переходах автомата і використовується для кодування станів автомата при синтезі на базі T, RS, JK-тригерів. Для даних типів тригерів (на відміну від D-тригерів) на кожнім переході, де тригер змінює своє значення на протилежне, одна з функцій збудження обов'язково дорівнює 1. Зменшення числа переключень тригерів приводить до зменшення кількості одиниць відповідних функцій збудження, що при відсутності мінімізації однозначно приводить до спрощення комбінаційної схеми автомата.

Будую матрицю |T|, яка складається із всіх пар номерів (i, j), для яких P(i, j)  0, ij. Для кожної пари вказуємо її вагу.


i j P(i, j)

1 2 1

2 4 1

2 6 1

3 4 1

4 5 1

5 8 1

5 9 1

5 10 1

5 11 1

6 5 1

6 7 1

7 9 1

7 11 2

7 12 1

8 9 1

9 10 1

10 3 1

10 7 1

10 4 1

10 5 1

T= 11 12 1

12 13 1

13 14 1

13 15 1

14 17 1

15 17 1

15 19 1

16 19 1

17 18 1

18 1 1

18 20 1

19 18 1

19 20 1

19 21 1

20 1 1

20 22 1

21 22 1

22 13 1

22 15 1

22 16 1

Далі, за допомогою програми ECODE 3, виконую кодування станів автомата на ЕОМ. При цьому вказую глибину кодування (від 4 до 6) та вибираю те кодування, коефіцієнт якого ближче до 1 (у мене коефіцієнт кодування 1,26). Результати кодування заношу до таблиці 1. Ось кінцеві результати кодування:

Підрахунок ефективності кодування:

Кількість переключень тригерів:

W = E P(i,j)*d(i,j) = P(1,2)*d(1,2) + P(1,18)*d(1,18) + P(1,20)*d(1,20) + +P(2,4)*d(2,4) + P(2,6)*d(2,6) + P(3,4)*d(3,4) + P(3,10)*d(3,10) + +P(4,5)*d(4,5) + P(4,10)*d(4,10) + P(5,6)*d(5,6) + P(5,8)*d(5,8) + +P(5,9)*d(5,9) + P(5,10)*d(5,10)+ P(5,11)*d(5,11) + P(6,7)*d(6,7) + +P(7,9)*d(7,9) + P(7,10)*d(7,10) + P(7,11)*d(7,11) + P(7,12)*d(7,12) + +P(8,9)*d(8,9) + P(9,10)*d(9,10) + P(11,12)*d(11,12) +P(12,13)*d(12,13) + +P(13,14)*d(13,14) + P(13,15)*d(13,15) + P(13,22)*d(13,22) +

+P(14,17)*d(14,17) + P(15,17)*d(15,17) + P(15,19)*d(15,19) + +P(15,22)*d(15,22) +P(16,19)*d(16,19) + P(16,22)*d(16,22) + +P(17,18)*d(17,18) + P(18,19)*d(18,19) +P(18,20)*d(18,20) + +P(19,20)*d(19,20) + P(19,21)*d(19,21) + P(20,22)*d(20,22) +


Случайные файлы

Файл
43314.rtf
ГОСТ 18297-96.doc
166264.rtf
59182.rtf
27876.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.