Побудова клавіатурного тренажера (48057)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра загальної інформатики та математичного моделюванняРеєстраційний №________

Дата___________________

КУРСОВА РОБОТА

(З дисципліни Об’єктно-Оріентовне Програмування)

Тема: ”Побудова клавіатурного тренажера”
Рекомендовано до захисту

"_____"__________2007р.

Робота захищена

"_____"__________2007р.

з оцінкою

_____________________


Зміст


Вступ
Теоретична частина
  • Застосування C++ BUILDER для створення інтерфейсних програм

  • Опис VCL компонентів

  • Робота з графікою GDI

Практична частина

  • Опис роботи програми

  • Лістинг програми

  • Результат роботи програми

Висновки

Використана Література


Вступ


Основною задачею даної роботи є створення відносно простої програми клавіатурний тренажер. В якості мови розробки було вибрано BC++ BILDER 6.0, який дозволяє створювати програмні продукти із складним програмним інтерфейсом.

Borland C++ Builder - це засіб швидкої розробки програм, що дозволяє створювати програми мовою C++, використовуючи при цьому середовище розробки і бібліотеку компонентів Delphi. Надалі в теоретичній частині буде розглядатися середовище розробки C++ Builder і основні прийоми, застосовувані при проектуванні інтерфейсу для клавіатурного тренажера.

IDE-середовище володіє всіма необхідними інструментами програмування і є робочою областю створюваного розробником проекту. Тут створюються елементи управління і компоненти, вводиться код, настроюється С++ Builder, а також можуть задаватися властивості проекту.


Теоретична частина


Застосування C++ BUILDER для створення інтерфейсних програм


Інтегроване середовище розробки С++ Builder складається з наступних основних частин:

- головне меню;

- панель інструментів;

- палітра компонентів;

- редактор форм;

- редактор коду.

- інспектор об’єктів.


Рис. 1. Загальне середовище С++ Builder.


У верхній частині вікна IDE-середовища ви бачите панель головного меню.

Панель інструментів в С++ Builder зображена на рис.2. Призначення розміщених на панелі кнопок можна дізнатися з ярличків, що з'являються, якщо ви наведете курсор миші на відповідну кнопку і на деякий час затримаєте його.


Рис. 2. Панель інструментів.


Палітра компонентів – це вітрина бібліотеки візуальних компонентів (Visual Component Library - VCL), зображена на рис. 3. Вона дозволяє згрупувати компоненти відповідно до їх призначення. Імена компонентів, які відповідають тій або іншій піктограмі, ви можете дізнатись з ярличка, що з'являється, якщо ви затримаєте над цією піктограмою курсор миші. Якщо ви виберете в палітрі компонент і натиснете клавішу F1, то вам буде показано довідку по типу даного компоненту.


Рис. 3. Палітра компонентів


Основою майже всіх проектів С++ Builder є форма, показана на рис. 4. Її можна розуміти як типове вікно Windows. Форма є основою, на якій розміщуються інші компоненти.


Рис. 4. Вікно форми


Однією з найважливіших частин середовища С++ Builder є вікно редактора коду, яке показано на рис. 5.


Рис. 5. Вікно редактора коду.


Інспектор об'єктів забезпечує простий і зручний інтерфейс для зміни властивостей об'єктів С++ Builder і управління подіями, на які реагує об'єкт.


а) б)

Рис. 6. Сторінка властивостей (а) та сторінка подій (б)

інспектора об'єктів.

Вікно інспектора об'єктів (рис. 6) має дві сторінки. Вверху є випадний список всіх компонентів, розміщених на формі. У ньому ви можете вибрати той компонент, властивості якого вас цікавлять.

Сторінка властивостей (properties) інспектора об'єктів (рис. 6. а), показує властивості того об'єкту, який в даний момент виділений вами. Властивості є атрибутами компоненту, що визначають його зовнішній вигляд і поведінку. При визначенні властивостей компоненту під час проектування потрібно вибрати компонент на формі, відкрити сторінку властивостей в інспекторі об'єктів, вибрати потрібну властивість і змінити її за допомогою редактора властивостей (це може бути порожнє поле для введення тексту або числа, випадний список, список, що розкривається, діалогова панель і т.д.).

Сторінка подій (events) складає другу частину інспектора об'єктів (рис. 6. б). На ній вказані всі події, на які може реагувати вибраний об'єкт. Для того, щоб додати обробник подій, потрібно вибрати на формі за допомогою миші компонент, якому необхідний обробник подій, потім відкрити сторінку подій інспектора об'єктів і двічі натиснути лівою клавішею миші на колонці значень поряд з подією, щоб примусити C++ Builder згенерувати прототип обробника подій і показати його в редакторі коду. При цьому автоматично генерується текст порожньої функції, і редактор відкривається в тому місці, де слід вводити код. Далі потрібно ввести код, який повинен виконуватися при настанні події.


Опис VCL компонентів


Палітра компонентів VCL – бібліотеки візуальних компонентів С++ Builder, має ряд сторінок, на яких представлені піктограми всіх компонентів в С++ Builder.


Таблиця 1. Компоненти закладки Standard палітри компонентів.

Компонент

Призначення

Frames

Використовується як проектований у вигляді окремого вікна контейнер будь-яких компонентів. Володіє можливостями наслідування, може включатися в депозитарій.

MainMenu

Використовується для створення головного меню.

PopupMenu

Використовується для створення спливаючого меню, яке з’являється після натиснення правої кнопки миші користувачем.

Label

Відображення тексту, який не змінюється користувачем

Edit

Відображення, введення і редагування однорядкових текстів.

Memo

Відображення, введення і редагування багаторядкових текстів.

Button

Використовується для створення кнопок, якими користувач виконує команди в проекті.

CheckBox

Дозволяє користувачу вмикати і вимикати опції програми

RadioButton

Пропонують користувачу набір альтернатив, з якого вибирається одна. Набір реалізується необхідною кількістю радіокнопок, розміщених в одному контейнері (формі, панелі).

ListBox

Відображення стандартного вікна списку Windows, що дозволяє користувачу вибирати з нього пункти.

ComboBox

Об’єднує функції ListBox і Edit

ScrollBar

Є стандартною лінійкою прокрутки Windows і служить для управління положенням видимої частини форм або компонентів.

GroupBox

Є контейнером, об'єднуючим групу зв'язаних органів управління, таких, як радіокнопки RadioButton, контрольні індикатори CheckBox і т.д.

RadioGroup

Є комбінацією групового вікна GroupBox з набором радіокнопок RadioButton; служить спеціально для створення груп радіокнопок.

Panel

Компонент є контейнером для групування органів управління, але може використовуватися і для відображення тексту з можливостями об'ємного оформлення.


Таблиця 2. Основні компоненти закладок Additional, Win32, і System.

Компонент

Призначення

BitBtn

Використовується для створення кнопок, з можливістю розміщення на них бітової графіки.

MaskEdit

Використовується для форматування даних або для введення символів відповідно до шаблону.

StringGrid

Відображення текстової інформації в таблиці з рядків і стовпців з можливістю переміщатися по рядках і стовпцях і здійснювати вибір.

DrawGrid

Використовується для відображення в рядках і стовпцях нетекстових даних.

Image

Використовується для відображення графіки

ScrollBox

Використовується для створення зон відображення з прокруткою.

Chart

Компонент використовується для створення діаграм і графіків.

RichEdit

Компонент є вікном редагування в стилі Windows у форматі RTF, який дозволяє вибирати атрибути шрифту, пошук тексту і багато іншого.

UpDown

Кнопка-лічильник, яка в поєднанні з компонентами Edit і іншими дозволяє вводити цифрову інформацію.

Timer

Використовується для запуску процедур, функцій і подій у вказані інтервали часу.

PaintBox

Використовується для створення на формі деякої області, в якій можна малювати.

MediaPlayer

Використовується для створення панелі управління відтворенням звукових файлів, а також пристроїв мультимедіа.


Случайные файлы

Файл
45743.rtf
181384.rtf
66193.rtf
14211.rtf
144024.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.