Корпоративна інформаційна система "Галактика" (47485)

Посмотреть архив целиком


Корпоративна інформаційна система "Галактика"


Зміст


Вступ 3

1. Характеристика та можливості управлінської системи КІС „Галактика” 5

2. Консолідація й аналіз Excel-звітності в інформаційній системі "Галактика" 10

3. Приклад рішення для державних підприємств 12

4. Приклад автоматизації розв’язання задачі „Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів” із використанням програмного продукту „Галактика” 13

Висновки 30

Список використаної літератури 31Вступ


Система Галактика ERP, розроблена спільно білоруськими і російськими фахівцями - це інструмент для рішення критичних для виживання бізнесу задач, корпоративна інформаційна система.

По-перше, застосування системи дозволяє значно знизити витрати. Система має всю необхідну для підприємств функціональність, включаючи виробниче і фінансове планування, керування бюджетами, усі види обліку, керування проектами, логістикою, персоналом, капітальними вкладеннями. У систему включені спеціальні рішення для керування витратами, зв'язаними з експлуатацією устаткування, транспорту. Комплексна підтримка цих задач дозволяє жорстко контролювати витрати в усіх напрямках діяльності підприємства.

По-друге, система Галактика ERP має більш низьку вартість в порівнянні з іншими рішеннями. Вартість західних продуктів і послуг по їхньому упровадженню вельми висока для вітчизняних підприємств, особливо в умовах кризи. Крім того, Галактика ERP - це апробоване тиражно-замовлене рішення, що має повну підтримку з боку розроблювача. Це стосується бізнес-функціоналу і змін законодавства. Відповідно, для реалізації проекту не потрібно великої кількості програмістів. Підприємство абсолютне незалежно від них і від диктату їхніх цін.

По-третє, ці технології дозволяють швидко впровадити рішення й одержати результат, що украй важливо в умовах кризи. Галактика і її партнери працюють по єдиних технологіях, корпорація несе відповідальність за сервіси, зроблені і своєму, і партнерському замовникам. Тому проекти виконуються в стислий термін, із запланованим результатом і вартістю.

По-четверте, Галактика ERP дає можливість гнучкого реагування на зміни, що неминучі в умовах кризи. У західних системах бізнес-процеси строго регламентовані, що особливо неефективно в умовах хитливої економічної ситуації, коли від підприємств потрібно мобільність і швидкість у прийнятті рішень.

По-п'яте, замовники одержують повну підтримку специфіки бізнесу і саме той функціонал, що їм потрібний. Поряд із загальною для більшості підприємств функціональністю по керуванню фінансами, виробництвом, логістикою, персоналом, Галактика пропонує замовлені розробки - рішення по підтримці специфічних задач підприємства. Важливо, що ці додаткові можливості зберігаються при зміні версій системи.


1. Характеристика та можливості управлінської системи КІС „Галактика”


Система автоматизації керування Галактика Enterprіse Resource Plannіng (ERP) - основа комплексу Галактика Busіness Suіte.

Можливості системи ERP дозволяють у єдиному інформаційному просторі оперативно вирішувати головні управлінські задачі, забезпечити менеджерів різного рівня керування необхідною і достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Побудова системи обліку і формування різних видів звітності

Керування матеріальними і фінансовими потоками (логістика)

Фінансове планування й оперативний фінансовий менеджмент, управлінський облік

Виробниче планування і керування виробництвом, контролинг

Керування персоналом і кадровою політикою

До складу системи автоматизації керування підприємством Галактика ERP входять засобу і для підтримки спеціальних управлінських задач:

 • Керування технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування

 • Керування якістю продукції

 • Керування взаєминами з клієнтами

 • Керування нерухомістю

 • Система ERP має ті властивості, що затребувані підприємствами сьогодні і будуть необхідні завтра.

 • Відповідність концепції ERP і стандарту MRP - II

 • Підтримка національних і міжнародних стандартів фінансової звітності (сертифікат Інституту професійних бухгалтерів і аудиторів Росії)

 • Захист конфіденційної інформації (сертифікат ФСТЕК Росії)

 • Масштабуємість

 • Оптимальне для кожного замовника співвідношення "ціна/якість рішення"

 • Можливість швидкого впровадження.

Корпорація "Галактика" має ліцензію ФСБ РФ на здійснення робіт, зв'язаних з використанням зведень, що складають державну таємницю. Це дозволяє використовувати систему ERP в організаціях і підприємствах оборонно-промислового комплексу, а також у структурах, чия діяльність має стратегічно важливе значення для держави.

Для невеликих підприємств на базі системи ERP розроблене рішення Галактика Старт, що дозволяє швидко і з мінімальними витратами провести автоматизацію основних бізнес-процесів підприємства.

Автоматизовані системи керування корпорації "Галактика" дозволяють максимально ефективно здійснювати планування виробництва.

Середні по масштабах бізнесу, і ті, що динамічно розвиваються компанії можуть скористатися спеціальною пропозицією корпорації "Галактика" - рішенням Галактика Прогрес.

Торік 2008 "Галактика" одержала міжнародний сертифікат якості ІSO-9001. Це підтвердило, що система менеджменту якості проектування, розробки, упровадження, технічної підтримки і супроводу програмного забезпечення в "Галактиці" відповідає вимогам міжнародних стандартів.Функціональна схема КІС "Галактика" наведена на рис.1.1

Рис.1.1


В цілому КІС „Галактика” включає п’ять контурів управління: фінансовий контур, контур бухгалтерського обліку, контур логістики, контур управління персоналом и контур системного адміністрування; чотирнадцяти модулів і пошуково аналітичної системи.

Але взагалі, рішення всього комплексу задач, на який орієнтований комплекс, може забезпечуватися чотирма функціональними контурами:

контур адміністративного керування;

контур оперативного керування;

контур керування виробництвом;

контур бухгалтерського обліку.

Контур адміністративного керування включає в себе підсистеми, спрямовані на забезпечення головного керівництва оперативною інформацію про стан справ на підприємстві, прийняття управлінських рішень, розробку стратегічних планів керування підприємством. До складу контуру входять наступні підсистеми.

Керування маркетингом (під яким прийнято розуміти одну з систем керування підприємством, що базується на комплексному врахуванні і прогнозуванні процесів, що відбуваються на ринку і спрямовану на одержання максимального прибутку від виробництва, збуту товарів і послуг).

Фінансове планування (призначене для упорядкування плану інвестицій капіталу підприємства і пов'язаних із цим витрат, а також для проведення контролю й аналізу ходу виконання складеного плану).

Господарське планування та керування проектами, що призначені для рішення задач керування діяльністю підприємства з використанням комп'ютерної мережі шляхом проведення планування робіт над проектами з наступним контролем виконання затверджених планів.

Фінансовий аналіз має на меті забезпечити керівника набором наочних графічних і текстових звітів для швидкого огляду господарсько-фінансового стану підприємства (групи консолідованих підприємств) і прийняття управлінських рішень. Дані для аналізу – результати роботи оперативних підрозділів, що пройшли бухгалтерське опрацювання (синтетична й аналітична інформація з рахунків бухгалтерського обліку). Накопичена інформація розглядається в динаміку з можливістю урахування індексу цін. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства провадиться на основі типових форм ("Баланс підприємства", "Звіт про фінансові результати" і інших), показників ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства і внутрішніх звітів підприємства. Підсистема орієнтована, насамперед, на фінансового директора, головного бухгалтера, фінансового менеджера/аналітика, співробітників відділу планування підприємства. При бажанні можна створювати звіти для податкових органів, потенційних партнерів і інвесторів.

Контур оперативного керування – до нього віднесені задачі, безпосередньо пов'язані з реалізацією виробничих планів підприємства. Серед цих задач можна виділити як актуальні для всіх типів організацій (постачання, складське урахування), так і характерні тільки для торгових організацій (операції з консигнаційним товаром, роздрібна торгівля). Цей контур для вирішення задач поліграфічного підприємства можна використати лише частково, і лише ту його частину, яка пов’язана безпосередньо з реалізацією.

До неї можна віднести наступні підсистеми:

складського обліку;

керування консигнаційним товаром;

розрахунки з постачальниками і покупцями;

роздрібна торгівля.

Контур бухгалтерського обліку – концепція програмного комплексу "Галактики", що припускає чіткий поділ функцій між спеціалістами оперативних підрозділів і бухгалтерією. Всі документи, сформовані в контурі оперативного керування при виконанні закупівель, продажів, прийманню і відпустці товарів і МЦ, рахуються первинними.


Случайные файлы

Файл
21959-1.rtf
71317.rtf
175189.rtf
82237.rtf
73488-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.