Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів (46708)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледжЦиклова комісія спеціальності 5.0804050

«Програмування для ЕОТ та автоматизованих систем»

Курсовий проект з дисципліни

«Проектування автоматизованих інформаційних систем»


Автоматизована інформаційна система надходження матеріалівВиконав:

студент групи Пзс-604

Ільчишин Віталій Сергійович


Перевірив:

викладач

Куропаткін Сергій Григорович

м. Бердичів

2008ЗМІСТ


Зміст

Реферат.

Вступ.

Основна частина.

1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми.

2. Опис структур та методів обробки даних.

2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних.

2.2 Опис структур даних.

3. Опис алгоритму функціонування програмного забезпечення.

3.1 Інформаційна модель системи.

3.2 Інформаційна модель програми.

Висновок.

Список використаних джерел.

Додатки.

Додаток 1. Технічне завдання

1. Загальні положення.

Найменування програмного засобу

Призначення розробки та область застосування

Найменування розроблювача і замовника

2. Підстава для розробки

Документ, на підставі якого ведеться розробка

Організація, що затвердила цей документ, і дата його затвердження.

3. Вимоги до програми.

Вимоги до функціональних характеристик

Склад виконуваних функцій.

Організація вхідних і вихідних даних.

Часові характеристики і розмір пам'яті, необхідної для роботи програми.

Вимоги до надійності

Вимоги до надійного функціонування

Контроль вхідної і вихідної інформації.

Час відновлення після відмови

Умови експлуатації і збереження

Вимоги до інформаційної і програмної сумісності.

Вимоги до інформаційних структур на вході і виході.

Вимоги до методів рішення і мов програмування.

Вимоги до системних програмних засобів.

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів.

4. Вимоги до програмної документації.

5. Техніко-економічні показники.

6. Стадії та етапи розробки.

7. Порядок контролю і приймання.

Додаток 2. Коди програмних модулів.

1. Форма dovid_material

Код кнопки «додати запис»:

Код кнопки «видалити запис»:

Код кнопки «закрити»:

2. Форма f_zalyshok.

Код кнопки «додати запис»:

Код кнопки «видалити запис»:

Код кнопки «закрити»:

3. Форма f_prybutik:

Код кнопки «додати запис»:

Код кнопки «видалити запис»:

Код кнопки «видалити запис»:

4. Форма f_vydatok:

Код кнопки «додати запис»:

Код кнопки «видалити запис»:

Код кнопки «закрти»:

5. Форма osv:

Код кнопки «розрахувати відомість надходжень»:

Код кнопки «розрахувати відомість вибуття»:

Код кнопки «розрахувати»:

Код кнопки «закрити»:

Додаток 3. Контрольні приклади.РЕФЕРАТ


Курсовий проект, 33 с., 2 мал., 4 табл., 8 джерел, 3 додатків.

Дисципліна: «Проектування автоматизованих інформаційних систем»

Тема: «Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів».

У роботі описані процес і результати проектування Автоматизована інформаційна система формування та друкування «Відомості», призначеної для автоматизації кадрового обліку на підприємствах із середньою кількістю працівників.

Результат розробки оформлений у виді програмної конфігурації і комплекту супроводжувальної документації.

Подальший розвиток роботи можливий у бік поліпшення зовнішнього інтерфейсу ї адаптації програми до більшої області потенційного застосування, за рахунок інтеграції з іншими програмними пакетами призначеними для автоматизації різних сфер діяльності підприємства.

Робота має навчальний характер і тому розрахунок економічної ефективності її впровадження для конкретного підприємства не виконувався.


Вступ


Автоматизація прибуткова-видаткових операцій у різних областях практичної діяльності є одним із основних напрямків застосування обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів зокрема. На основі сукупності апаратних засобів і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення будуються автоматизовані робочі місця спеціалістів різного профілю.

Однією із форм обліку для підприємств із різною формою діяльності є облік матеріалів на складі. Існують універсальні програмні комплекси які дозволяють вирішувати цю задачу у сукупності із іншими задачами обліку (наприклад «1С склад»), але вони коштують досить дорого і потребують додаткової підготовки спеціалістів – користувачів і проведення значних організаційно – технічних заходів по впровадженню такого програного комплексу на підприємстві. Якщо на підприємстві немає єдиної автоматизованої інформаційної системи, то задачі автоматизації робіт у різних підрозділах можуть вирішуватися із застосуванням окремих спеціалізованих автоматизованих систем, які у перспективі будуть об’єднані у загальну.

Прикладом реалізації саме такої системи є запропонований програмний засіб «ОСВ складу», призначений для автоматизації складського обліку на підприємстві, розроблений у відповідності до завдання на курсове проектування із дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем».

Основною метою даного курсового проекту є розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми: створення зручного графічного інтерфейсу користувача, розробка інтегрованої довідкової системи та супроводжувальної документації, засобів для розгортання програмної системи в інформаційному середовищі користувачів.

Для реалізації поставленого завдання обрано сучасні інструментальні середовища і засоби програмування FoxPro, у яку входять всі сучасні засоби програмування і підтримки процесу розробки програм.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі на підприємствах із різною формою діяльності.


Основна частина


1. Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми


У відповідності до технічного завдання програма «ОСВ складу» повинна забезпечувати роботу стандартного складу (тобто присутність функцій прийому товар і його видача), а також можливість отримання інформації про залишки матеріалів на складі та можливість отримання інформації, вибраної за певними критеріями, а також формування звітів у вигляді стандартизованих паперових документів.

На основі проведеного аналізу предметної області встановлено, що складський облік матеріальних цінностей ведеться у вигляді декількох основних паперових форм:

облік матеріалів (їх назв, одиниць виміру та вартості);

прийом матеріальних цінностей;

видача матеріальних цінностей;

Також для конкретного завдання повинна бути присутня наступна паперова форма:

  • отримання матеріальних цінностей;

  • видача матеріальних цінностей;

  • загальний прийом та видача з підрахуванням залишку матеріальних цінностей.

Якщо на склад приходять нові матеріальні цінності, то вони повинні заноситись у довідник матеріалів та документ приходу. У довіднику матеріалів записуються основні характеристики товару (його назва, одиниці виміру, ціна). У документі приходу матеріалу зазначається його назва та кількість.

При видачі матеріальних цінностей зі складу створюється видаткова накладна у яку заноситься дані про матеріал (назва та кількість).

Для отримання даних про залишки матеріалів на складі формується відомість на складі. У якій зазначається загальне надходження та вибуття матеріалу за місяць та залишок матеріальних цінностей на кінець місяця.

Для спрощення процедур обліку і пошуку потрібної інформації, допускається для кожного типу реєстраційних операцій вести окремий журнал.

Згідно кожної форми формується накладна у якій відображається у друкованій формі основні данні, що тримав у собі документ. Згідно збережених даних про матеріальні цінності будуть створюватись запити з параметрами, які дадуть змогу відсортувати і вивести ті дані, що потребує бухгалтер або інший адміністративний працівник.

У відповідності до аналізу предметної області можна зробити висновок, що задача, яка підлягає автоматизації відноситься то складу типових аналітично-облікових задач і може бути вирішена з використанням програмних та інструментальних засобів, передбачених технічним завданням, а саме з використанням елементів файл – серверних баз даних.


2. Опис структур та методів обробки даних


2.1 Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних


Оскільки, у відповідності до технічного завдання і аналізу предметної області, розробка автоматизованої системи складського обліку підприємства проводиться на основі принципів та елементів систем управління базами даних, то логічним є - збереження даних здійснювати у вигляді файлів таблиць бази даних певного типу, вибір і обробку інформації виконувати на основі запитів, для введення і відображення даних використовувати діалогові екранні форми, а вихідні паперові документи формувати у вигляді звітів.

Однією із сучасних універсальних інструментальних систем програмування є FoxPro 6.0, яка має розвинені засоби для програмування та обробки баз даних і ведення бухгалтерського обліку і дає можливість вирішувати відповідні задачі.


Случайные файлы

Файл
zebra.doc
15493-1.rtf
25103-1.rtf
146489.doc
181409.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.