Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень (37206)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКУРСОВА РОБОТА

на тему "Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень"

з дисципліни “ Статус судів в Україні ”


Харків 2011


Зміст


Вступ

1. Система судового діловодства

2. Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень

3. Здача справи в архів суду

4. Цивільний позов у кримінальній справі в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди

Висновки

Список літератури


Вступ


Важливим завданням суду після розгляду справ є своєчасне забезпечення звернення до виконання винесених по них судових рішень (вироків, ухвал, рішень і постанов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ). Цей обов’язок покладається на канцелярію відповідного суду.

Правовими засадами на названій ділянці діяльності канцелярії суду виступають Конституція України, Закон України "Про судоустрій України", відповідні процесуальні кодекси України, Національний стандарт України "Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55, а також:

1) Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, що затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 р. за № 860/12734, в якій визначаються основні питання організації роботи канцелярії місцевого суду (районних, районних у містах, міських, міськрайонних судах, військових судах гарнізонів) по зверненню до виконання вироків, ухвал, рішень і постанов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ,

2) Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, що затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 № 1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.01.2006 р. за № 75/11949, яка встановлює загальні правила ведення судового діловодства в апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, військових апеляційних судах регіонів та апеляційному суді Військово-Морських Сил України і, зокрема, регламентує порядок роботи з документами, які забезпечують звернення до виконання судових рішень,

3) Інструкція з діловодства в господарських судах України, що затверджена наказом Голови Вищого господарського суду України від 10 грудня 2002 р. № 75, яка встановлює єдину систему організації діловодства, порядок роботи з процесуальними та іншими документами і носить обов’язковий характер при веденні діловодства в системі господарських судів України відповідно до особливостей структури, з врахуванням штатної чисельності та технічного забезпечення конкретного господарського суду.


1. Система судового діловодства


Вище названими нормативно-правовими актами установлюється система судового діловодства, яка є обов’язковою для всіх працівників відповідних судів, хоча в окремих судах, крім господарських, перелік яких визначається Державною судовою адміністрацією України (модельних судах), судове діловодство може здійснюватися відповідно до іншого чинного законодавства України. Організаційне керівництво діяльністю суду по зверненню до виконання вироків, ухвал, рішень і постанов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ здійснює голова відповідного суду, якому безпосередньо підпорядковується керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду або інший працівник апарату суду, який забезпечує організацію діловодства в цьому суді. Крім цього, керівник апарату суду (крім господарських судів) координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації. Інші працівники апарату суду зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства та відповідної Інструкції і є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них. Обов’язки, права і відповідальність кожного із працівників апарату суду визначаються в залежності від штатної чисельності апарату суду і навантаження на кожного працівника апарату суду їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови відповідного суду.

Діловодство суду ведеться державною мовою. Усі судові документи також складаються державною мовою з урахуванням вимог процесуального законодавства України.


2. Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень


Звернення до виконання судових рішень покладається на суд. Вироки, рішення, ухвали та постанови суду передаються на виконання після того, як вони набрали законної сили, крім випадків негайного їх виконання. Усе листування щодо звернення до виконання вироків, рішень, ухвал і постанов покладається на апарат суду.

Після набрання вироком суду законної сили копія вироку з супровідним листом, підписаним суддею та зареєстрованим в апараті суду, надсилається за належністю відповідно до вимог КПК України та в строки, установлені ним. Якщо за справою декілька засуджених і щодо деяких із них подано апеляційні скарги чи подання, вирок суду звертається до виконання стосовно всіх засуджених не пізніше ніж через три доби після повернення справи з апеляційної інстанції. Порядок звернення до виконання вироків щодо іноземних громадян, які проживають за межами України, визначається відповідними міжнародними договорами.

Вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання судом, який його постановив, не пізніше ніж через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій. Вирок чи постанова апеляційного суду звертається до виконання судом першої інстанції, судове рішення якого переглянуто апеляційною інстанцією, крім випадків, коли стосовно засуджених іноземних громадян, які проживають за межами України встановлено інший порядок звернення до виконання вироків.

Якщо на підставі рішення апеляційного суду засуджений підлягає звільненню з-під варти, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання. У разі відсутності засудженого копія вироку надсилається протягом доби адміністрації місця попереднього ув’язнення для виконання. Адміністрація місця попереднього ув’язнення зобов’язана протягом доби з дня одержання копії рішення повідомити суд першої інстанції про звільнення ув’язненого з-під варти.

У разі набрання законної сили вироком, за яким засуджено призовника, копія вироку в семиденний строк має бути надіслано до військового комісаріату за місцем проживання засудженого.

Стосовно особи, яка засуджена до позбавлення волі або арешту, та не перебуває під вартою, органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого надсилаються дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили. Розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, підписується головуючим у суді першої інстанції та працівником апарату суду.

У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до обмеження волі, дві копії вироку, що набрав законної сили, та розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили надсилаються за місцем проживання засудженого. Якщо засуджений проживає в одному районі, а зареєстрований в іншому, то дві копії вироку та розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили слід надавати за місцем реєстрації засудженого за вказівкою в супровідному листі про місце фактичного проживання засудженого на час винесення вироку.

У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до позбавлення волі або арешту, яка перебуває під вартою, дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилаються адміністрації місця попереднього ув’язнення.


3. Здача справи в архів суду


Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання засудженого.

Якщо за вироком чи ухвалою суду необхідно взяти під варту засудженого, який не перебуває під вартою, справа передається до архіву суду після одержання від відповідного органу внутрішніх справ повідомлення про взяття засудженого під варту.

Якщо засуджений після винесення вироку переховується, справа передається в архів суду тільки після одержання повідомлення від органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання засудженого.

Якщо особу засуджено до покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні, одна копія вироку разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається командиру військової частини, де проходить службу засуджений військовослужбовець, друга - командиру дисциплінарного батальйону.

Після отримання судом повідомлення про місце відбування покарання засудженого військовослужбовця справа підлягає передачі в архів суду.

Звернення вироку до виконання в частині конфіскації майна засудженого полягає в направленні до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна таких документів: виконавчого листа встановленої форми (додаток 44), копії вироку, протоколу накладення арешту на майно й опису майна або протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису, або довідки суду про їх відсутність у кримінальній справі, а в разі потреби - і копії постанови про накладення арешту на майно.


Случайные файлы

Файл
12344-1.rtf
428-1.rtf
14261.rtf
15325-1.rtf
Задание 26.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.