Облік розрахунків з органами соціального страхування (19765)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ВСТУП

1. Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування

1.1 Основні засади обліку розрахунків по страхуванню

1.2 Економічна сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування

1.3 Нормативне регулювання обліку розрахунків за соціальним страхуванням

2. Організаційно – економічний аналіз підприємства

2.1 Економічна політика ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

2.2 Ведення обліку на підприємстві

2.3 Облікова політика ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

3. Облік розрахунків з органами соціального страхування на ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

3.1 Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування на ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

3.2.Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

3.3. Облік розрахунків з органами соціального страхування на випадок безробіття

3.4. Розрахунки за зборами на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

3.5. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Актуальність даної роботи полягає в необхідності удосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування для чого важливо правильно організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми роботи.

При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан підприємства, порядок обліку розрахунків з органами соціального страхування та запропоновано шляхи підвищення показників діяльності ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ"

Метою дослідження є пошук шляхів покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.

Для досягнення мети поставленої в роботі були вирішені такі задачі:

 • опрацьовані теоретичні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування;

 • проаналізувати організаційно – економічний стан підприємства;

 • опрацьовано первинний та зведений, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування;

 • визначені і економічно обґрунтовані шляхи покращення обліку розрахунків з органами соціального страхування.

Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасного обліку розрахунків з органами соціального страхування на прикладі ТзОВ "ТРК "ХІТ Івано-Франківськ".

Структура роботи визначалась її задачами. Робота містить вступ 3 розділи, висновок, список використаних джерел, додатки.


І. Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування


1.1 Основні засади обліку розрахунків по страхуванню


Об’єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До нарахувань на Фонд оплати праці належать:

збір до Пенсійного фонду;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Облік розрахунків зі страхування ведеться на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”.

По кредиту цього рахунка відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має такі субрахунки:

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”;

652 “Розрахунки за соціальним страхуванням”;

653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”;

654 “Розрахунки з інших видів страхування”.

На субрахунку 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням” ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування. Ставка збору – 33,2 % від фонду оплати праці; 1-2 % із заробітної плати кожного працівника.

Бюджетні установи є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні таких операцій:

при купівлі іноземної валюти (у розмірі 1 % від суми у гривнях, витрачених на купівлю валюти);

при відчуженні легкових автомобілів (у розмірі 3 % вартості легкового автомобіля, яка визначена відповідно до договорів купівлі-продажу, обміну, на основі довідок рахунків торговельних організацій, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, які підтверджують їх вартість);

за користування послугами мобільного зв’язку (6 % вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачена споживачами цих послуг операторові, який їх надає (зокрема вхідні та вихідні дзвінки, абонентська плата та інші послуги, вказані в рахунках)).

Бюджетні установи при придбанні нерухомого майна за рахунок бюджетних коштів від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільняються.


1.2 Економічна сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування


Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні.

Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування складається з цих Основ та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то застосовуються норми міжнародного договору.

Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування є встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на забезпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від них обставин, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною або дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї, смерті громадянина та членів його сім'ї тощо.

Право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням згідно з цими Основами мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

 • пенсійне страхування;

 • страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

 • медичне страхування;

 • страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

 • страхування на випадок безробіття;

 • інші види страхування, передбачені законами України.

Відносини, що виникають за зазначеними у частині першій цієї статті видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, регулюються окремими законами, прийнятими відповідно до цих Основ.

Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами:

 • законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування;

 • обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

 • надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;


Случайные файлы

Файл
74968-1.rtf
151361.rtf
106524.doc
101476.rtf
2870.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.