Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове" (18974)

Посмотреть архив целиком

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС» ТА СТОВ «СТЕПОВЕ»


1.1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма «Колос».


ТОВ «Агрофірма «Колос» розташована на території села Хороше Слов’яносербського району Луганської області. Відстань від районного центра м. Слов’яносербськ – 25 км, а від обласного центра 50 км. До залізничної дороги 3 км. грунтвової дороги. Основні пункти реалізації перебувають у м. Слов’яносербськ та прилеглих селищах, а це обумовлює відносно невеликі витрати пального, робочого часу на доставку продукції, використання автомобілів, а значить і витрати ремонтної майстерні на їхній ремонт.

У зв'язку з тим, що підприємство розташоване неподалеку від районного центра, його працівниками є не тільки жителі села Хороше.

Все це підтверджує вигідне місце розташування підприємства. Крім цього біля ТОВ «Агрофірма «Колос» пролягає траса, що веде до пунктів реалізації й обласному центру. Село Хороше зв'язують із районним й обласним центрами дороги із твердим асфальтобетонним покриттям. До зон вирощування ведуть ґрунтові дороги.

Підприємство перебуває в кліматичній зоні з нестабільним випаданням опадів, особливо влітку, коли їхнє випадання найбільш важливо. Клімат району характеризується посушливими суховійними явищами. Сума опадів за період вегетації становить 240-250 мм, а за рік - 400-450 мм. Ґрунти чорноземні, характеризуються достатнім змістом гумусу, але в процесі виробничої діяльності господарства вони виснажуються.

Організаційна структура підприємства включає в себе галузі рослинництва (сільськогосподарські споруди та угіддя) і тваринництва (сільськогосподарські споруди і біологічні активи), а також інші виробництва.

ТОВ «Агрофірма «Колос» має таку організаційну структуру (рис. 1.1):


ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС»ДИРЕКТОРРОСЛИННИЦТВО

ДОПОМІЖНІ

ВИРОБНИЦТВАСільськогосподарські споруди: амбари

Машинно-тракторний парк


Зернове виробництво

Електростанції


Виробництво кормівРис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Агрофірма «Колос»


На підприємстві є окремі підрозділи: будівельний цех, комора, механізірований загін та ін.

Вся робота на підприємстві підкоряється директорові – Сергеевій В.Г., яка також виступає у посаді головного бухгалтера.

Для визначення спеціалізації підприємства побудуємо ранжируваний ряд питомої ваги виручки від реалізації кожного виду товарної продукції в загальному розмірі виручки в порядку зростання (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукції в динаміці

Вид товарної продукції

2007 рік

2008 рік

2009 рік

сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

ранж. ряду

сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

ранж. ряду

сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

ранж. ряду

Зернові та зернобобові

170,1

35,28

2

161,6

46,04

1

177,8

27,58

2

Соняшник

221,1

45,85

1

89,2

25,41

2

311,1

48,26

1

Інша продукція рослинництва

8,4

1,74

6

2,7

0,77

7

1,1

0,17

6

Всього по рослинництву:

399,6

82,87

-

253,5

72,22

 -

490,0

76,0

-

Свині

45,3

9,39

3

78,4

22,34

3

119,9

18,6

3

Птиці

3,5

0,73

7

7,5

2,14

4

4,2

0,65

5

Інша продукція тваринництва

17,6

3,65

4

4,9

1,40

6

-

-

-

Всього по тваринництву:

66,4

13,77

-

90,8

25,87

 -

124,1

19,25

-

Інша продукція, р і п

16,2

3,36

5

6,7

1,91

5

30,6

4,75

4

ВСЬОГО ПО ГОСПОДАРСТВУ:

482,2

100,0

-

351

100,0

644,7

100,0

-


З даної таблиці та нижче наведеного рисунку діаграм ми бачимо, що ТОВ «Агрофірма «Колос» в 2007 та 2009 роках має найбільшу виручку від реалізації соняшника, тому що він є найбільш рентабельною продукцією, а зниження прибутку в 2008 році зумовлено дотриманням сівозміни, тому що соняшник виснажує ґрунт. Наглядно це продемонстровано на рис. 1.1.
Далі розрахуємо коефіцієнт спеціалізації:


Виходячи із цих розрахунків, можна побачити, що в 2007, 2008 і 2009 роках коефіцієнт спеціалізації був середнім, однак його зменшення у 2008 році зумовлено падінням виручки від реалізації соняшника, але звернемо увагу на те, що питома вага виручки від його реалізації має тенденцію збільшення у загальному об’ємі і це в свою чергу призводить до росту коефіцієнта спеціалізації, який має наступну тенденцію (рис. 1.3):
Рис. 1.3. Коливання коефіцієнта спеціалізації

Рис. 2.2 Коливання коефіцієнта спеціалізаціїВ господарстві ТОВ «Агрофірма «Колос» (згідно таблиці 1.1) основною продукцією, від реалізації якої ТОВ «Агрофірма «Колос» одержує найбільший виручку, є продукція рослинництва, а саме соняшник. Що стосується тваринництва, то виторг від реалізації продукції цієї галузі має тенденцію до збільшення і тому у 2007 році вона складала 66,4 тис.грн., у 2008 році – 90,8 тис.грн, а у 2009 році – 124,1 тис.грн., однак у цьому ж 2009 році було припинено реалізацію іншої продукції тваринництва, так як вона мала малу рентабельність з самого початку і почала зменшуватися.

Про ефективність виробничої діяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» можна судити з показників роботи підприємства – виручки від реалізації продукції, яка має наступну динаміку: 2007 рік – 482,2 тис.грн., 2008 рік – 351,0 тис.грн., 2009 рік – 644,7 тис.грн. (рис. 1.3).

Рис. 1.4. Виручка від реалізації підприємства ТОВ «Агрофірма «Колос»
Фінансовий стан підприємства - це здатність фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними сторонами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його ефективний фінансовий стан.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства служить фінансова звітність.

Баланс на певну дату описує види і розміри активів, використаних в процесі діяльності і зобов'язання, по відношенню до кредиторів і учасників.

Поглиблене вивчення балансу здійснюється за допомогою його горизонтального і вертикального аналізу.

Горизонтальний аналіз дозволяє з'ясувати, як змінилася вартість кожного розділу балансу, у вартісному і відносному виразі (таблиця 1.2).


Случайные файлы

Файл
22346.rtf
98526.doc
117398.rtf
women.doc
80481.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.