Фінансове право України (163011)

Посмотреть архив целиком

Фінансове право як галузь права


Фінанси – це сукупність відносин, що мають розподільчий характер і опосередковуються через доходи та видатки суб’єктів фінансових правовідносин, зокрема, через фізичних та юридичних осіб, державу, міжнародні фінансові організації тощо.

Ознаки фінансів:

 1. це грошові відносини;

 2. це економічні відносини;

 3. вартісний характер;

 4. розподільчий характер;

 5. опосередковуються через доходи та видатки.

Фінанси є об’єктом фінансової діяльності.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка проявляється у формуванні доходів та здійсненні витрат суб’єктами фінансових правовідносин.

Фінансові відносини – це відносини, що відображають рух вартості від одного суб’єкта до іншого і характеризують розподільчі, перерозподільчі та обмінні процеси і матеріально проявляються у грошових потоках.

Особливості фінансів:

 1. тісно пов’язані з функціями держави;

 2. це відносини між державою та фізичними і юридичними особами з приводу формування, розподілу та перерозподілу централізованих та децентралізованих фондів коштів;

 3. нерозривно пов’язані з існуванням товарно-грошових відносин;

 4. пов’язані з розподілом і перерозподілом частини національного валового продукту.

Фінанси поділяють на державні і приватні.

Переважно державні фінанси є предметом дослідження Фінансового права.

Ознаки державних фінансів:

 1. це економічні відносини;

 2. це відносини з приводу мобілізації, розподілу та витрачання коштів;

 3. мета: виконання завдань та функцій держави.

Відмінності державних фінансів відповідно до приватних:

 1. держава застосовує примусовий порядок мобілізації фінансових ресурсів;

 2. державні фінанси дуже тісно пов’язані з грошовою системою держави;

 3. значний розмір державних фінансів;

 4. державні фінанси спрямовані на задоволення загальносуспільних потреб;

 5. пріоритет видатків над доходами.

Централізовані фонди коштів – це кошти, що перебувають у розпорядженні:

 1. держави як суб’єкта публічної влади;

 2. органів місцевого самоврядування.

Децентралізовані фонди коштів – це кошти, що перебувають у розпорядженні окремих суб’єктів господарської діяльності і створюються за рахунок їх власних прибутків.

Централізовані та децентралізовані фонди коштів у вузькому розумінні включають в себе гроші (готівкові, безготівкові).

Централізовані та децентралізовані фонди коштів у широкому розумінні включають в себе валютні цінності. Хоча деякі автори вважають, що централізовані та децентралізовані фонди коштів у широкому розумінні включають в себе гроші, цінні папери та валютні цінності.

Але відповідно до Декрету КМУ „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р. валютні цінності – це

 1. валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

 2. платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

 3. іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

 4. платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

 5. банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Відповідно до ч.1 ст.192 Цивільного кодексу України: цінний папір - це документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Фінансова діяльність держави – це планова діяльність у сфері мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів з метою виконання завдань та функцій держави.

Особливості фінансової діяльності держави:

 1. міжгалузевий характер;

 2. суб’єкти фінансової діяльності держави – це органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

 3. поєднання імперативних та диспозитивних методів управління.

Фінансова діяльність держави значною мірою врегульована на законодавчому рівні. Зокрема, відповідно до п.1 ч.2 ст.92 Конституції України виключно законами України встановлюються:

 • Державний бюджет України і бюджетна система України;

 • система оподаткування, податки і збори;

 • засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків;

 • статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

 • порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

 • порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.

Принципи фінансової діяльності держави:

 1. загальноправові:

  • законність;

  • верховенство права;

  • суверенітет держави;

  • рівність усіх форм власності:

  • та ін.

 2. галузеві:

  • публічний характер фінансової діяльності держави;

  • розподіл функцій між представницьким органом та органами виконавчої влади у сфері фінансової діяльності;

  • пріоритет законодавчого органу над виконавчими;

  • пріоритет видатків над доходами;

  • всебічний контроль у сфері фінансової діяльності;

  • плановий та цільовий характер використання фінансових ресурсів держави.


Методи фінансової діяльності держави:


   • мобілізація коштів – це система заходів, які здійснюються державою для планомірного формування фондів коштів.

Види мобілізації: обов’язкова (сплата податків) і добровільна (допомоги, пожертви, дарунки).

   • розподіл коштів - це система заходів щодо виділення коштів за призначенням.

Завдяки розподілу коштів видно пріоритети державної політики та її співвідношення з функціями держави. Розподіл коштів здійснюється на підставі Бюджетного кодексу відповідно до Закону України про державний бюджет.

Методи розподілу коштів:

 1. фінансування;

 2. кредитування.

Фінансування – це безповоротний, безоплатний, цільовий відпуск коштів, що здійснюється на підставі затвердженого фінансового плану з відповідного централізованого фонду кошту.

Ознаки фінансування:

 1. безповоротність;

 2. безоплатність;

 3. цільовий характер;

 4. підстава здійснення – закон про державний бюджет, рішення про місцевий бюджет;

 5. здійснюється з бюджету відповідного рівня.

Кредитування – це виділення коштів на певний строк на засадах оплатності та поворотності з додержанням цільового призначення.

Ознаки кредитування:

 1. оплатність;

 2. строковість;

 3. поворотність;

 4. цільовий характер;

 5. підстава здійснення – закон про державний бюджет, рішення про місцевий бюджет;

 6. здійснюється з бюджету відповідного рівня.

  • використання коштів – це система заходів щодо використання за призначенням бюджетних коштів.

Ознаки використання коштів:

 1. плановість;

 2. цільовий характер;

 3. ефективність;

 4. економія;

 5. здійснюється в межах затверджених лімітів.

  • фінансовий контроль - це система заходів щодо додержання законності, фінансової дисципліни і раціональності у під час здійснення фінансової діяльності держави.


Фінансова система України


Фінансова система України – це сукупність фінансових інститутів, які сприяють утворенню та використанню централізованих та децентралізованих фондів коштів для здійснення фінансової діяльності держави.

Основні ланки фінансової системи України:

 1. державний бюджет; це найбільший централізований фонд коштів, що перебуває у розпорядженні уряду.

Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (п.1 ст.2 БК України).


Случайные файлы

Файл
70387.rtf
32626.rtf
94806.rtf
ref-19424.doc
4729.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.