Організація експлуатації автомобільної техніки (147276)

Посмотреть архив целиком


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


для проведення занять з навчальної дисципліни

Автомобільна техніка”ТЕМА Організація експлуатації автомобільної техніки.

Парки та внутрішній порядок в них


ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ПАРКИ ТА ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК В НИХ


Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів, порядок планування, обліку та контролю за технічним станом машин.

2. Вивчити види парків, елементи парку, їх призначення; розміщення, обладнання і документацію приміщення чергового парку.

3. Формування у курсантів відповідального ставлення до правильної організацію експлуатації автомобільної техніки, підтримання її у постійній готовності до використання за призначенням.

Час: 8 годин.

Організаційно – методичні вказівки:

 1. На тему виділено 8 годин. Тема є обємною, дає знання з організації експлуатації автомобільної техніки та внутрішньої служби в парку.

По темі вивчається:

 • види, періодичність технічного обслуговування автомобілів;

 • порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин;

 • види парків, елементи парку, їх призначення і розміщення;

 • обладнання і документація приміщення чергового парку;

 • організація внутрішньої служби в парку.

Тема служить базою для вивчення розділу І «Будова і експлуатація автомобіля».

2. Розподіл часу по заняттям, послідовність занять, особливості організації та методика проведення.п/п

Найменування занять

Вид занять

Час (хв.)

Особливості організації та методики проведення

1

2

3

4

5

1.

Види і періодичність технічного обслугову-вання, порядок вико-ристання і обліку машин

Лекція

2

Читається батареї в лекційній аудиторії.

2.

Парки і внутрішній порядок в них

Групове

2

Проводиться одним виклада-чем із взводом в класі.

70 хв. відвести на викладення навчальних питань, 10 хв на опитування

3.

Організація експлуатації автомобільної техніки

Практич

не
4

Проводиться двома виклада-чами із взводом в парку.

Відпрацювати не менше 4 задач.Заняття 1. Види і періодичність технічного обслуговування, порядок використання і обліку машин


Навчальна та виховна мета:

 1. Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів.

 2. Вивчити порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин.

 3. Виховувати у курсантів відповідальне ставлення до своєчасного і якісного контролю за технічним станом і експлуатацією машин.

Час: 2 год.

Місце: клас.

Навчальні питання і розподіл часу:

Вступ – 5 хв.

 1. Загальні положення. Порядок використання машин – 20 хв.

 2. Види і періодичність технічного обслуговування автомобілів. Забезпечення працездатності машин за складних умов – 30 хв.

 3. Планування, облік та контроль за технічним станом і експлуатацією машин – 20 хв.

Висновки та відповіді на питання – 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення:

 1. Лектор-2000.

 2. Слайди.

 3. Плакати.

Навчальна література:

1. Настанова з автомобільної служби, с. 46 – 59


І. Вступна частина


Автомобільна техніка є найбільш масовою технікою у Збройних Силах. Вона є основним засобом пересування озброєння і військової техніки , тран-спортним засобом для перевезення особового складу та підвозу і евакуації матеріальних засобів.

Автомобільна техніка - складова бойового порядку військ.

Досвід Великої Вітчизняної війни і аналіз бойової та повсякденної діяльності військ в сучасних локальних війнах та конфліктах показує , що успішне виконання поставлених завдань залежить від маневреності і рухомості військ. Все це нерозривно пов’язано з масовим використанням автомобільної техніки.

Ефективне використання автомобільної техніки в сучасних умовах обумовлено рядом показників:

- її наявністю та укомплектованістю військ;

- технічним станом;

- рівнем забезпеченності матеріально-технічного забезпечення і майном ;

- наявністю і рівнем підготовки спеціалістів автомобільної служби усіх рівнів .

Стан даних показників знаходиться у прямому зв’язку з правильною організацією експлуатації автомобільної техніки.

Особливостями нинішньої експлуатації автомобільної техніки є:

- старіючий склад автомобільного парку;

- використання однієї і тієї же автомобільної техніки для різних цілей та в різних умовах;

- недостатня матеріальна забезпеченність етапів експлуатації;

- низький рівень підготовки та значний некомплект спеціалістів автомобільної служби усіх видів військ;

- наявність великої кількості номенклатури керівних документів з експлуатації автомобільної техніки.

Знання основ організації експлуатації автомобільної техніки є необхідною умовою успішного виконання поставлених задач і збереження при цьому машин в справному стані для подальших дій.


ІІ. Основна частина


 1. Загальні положення. Порядок використання машин


Заходи щодо ефективного використання машин розробляються і здійснюються при плануванні та проведенні бойової підготовки і повсякденної діяльності військ .

Основними заходами щодо ефективного використання машин є :

- правильна розстановка машин за їх призначенням при розробці штатів військових частин ;

- укомплектування машинами військ тільки відповідно до штатів і табелів;

- раціональне планування заходів щодо бойової підготовки,

забезпечення польотів, будівельних, господарських та інших робіт з залученням з цією метою мінімальної кількості машин;

- першочергове використання для перевезення матеріальних засобів автомобілів народногосподарського призначення, обмеження використання з цією метою повноприводних автомобілів і особливо нових марок;

- широке застосування причепів, поєднання перевезення дрібних партій вантажів , визначення черговості виконання заяв на невеликі за витратами часу перевезення;

- організація централізованого перевезення вантажів, впровадження раціональних маршрутів та схем вантажопотоків, виключення зустрічних перевезень;

- завантаження порожнього автомобільного транспорту попутними вантажами військових частин;

- найбільш повне використання вантажопідйомності і вантажомісткості автомобільного транспорту (з урахуванням тактико-технічних характеристик);

- скорочення часу простою машин під вантажно-розвантажувальними операціями за рахунок механізації вантажно-розвантажувальних робіт , збільшення і завчасної підготовки фронту завантаження та розвантаження , пакетування , контейнеризації, підготовки вантажів до відправки та своєчасне оформлення супроводжувальних документів на вантаж;

- прикріплення військових частин з невеликою кількістю машин для технічного обслуговування та ремонту до частин, що мають штатні засоби технічного обслуговування та ремонту , станціям технічного обслуговування автомобілів гарнізонів , раціональне об’єднання дрібних парків та гаражів;

- виконання технічних заходів, що підвищують надійність і економічність роботи машин , особливо у складних умовах експлуатації;

- здійснення контролю за законністю використання машин, списуванням моторесурсів та пального, правильність обліку виконаної роботи ;

- систематичне підведення підсумків роботи машин;

- проведення профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод, поломок і аварій автомобільної техніки.

Використання машин - застосування їх за прямим призначенням з дотриманням установлених норм і правил та виконанням вимог безпеки руху.

Порядок використання машин у Збройних Силах України визначений “Інструкцією про порядок використання автомобільної техніки у Збройних Силах України” введеної в дію наказом Міністра оборони України від 10 січня 1995 року № 10 зі змінами, доповненнями внесеними наказами Міністра оборони України від 13 лютого 1995 року № 28 та від 25 квітня 2000 року № 118.

Використання машин планується та здійснюється тільки за штатним призначенням і в межах установлених річних норм витрат моторесурсів в мирний час на одну машину, які визначені наказами Міністра оборони України від 13 серпня 2003 року № 310 “Керівництво щодо визначення річних норм витрати моторесурсів у Збройних Силах України на мирний час”.


Случайные файлы

Файл
14598.rtf
28656.rtf
127892.doc
10701.rtf
29895-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.