Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії (115408)

Посмотреть архив целиком

Міністерство охорони здоров'я України

Старобільське обласне медичне училище

Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії

тема: «Міжнародні відносини напередодні Другої Світової війни»Підготувала викладач всесвітньої історії

Коваленко Т.В.

Старобільськ 20091. Актуальність теми


Тема «Міжнародні відносини напередодні ІІ світової війни» передбачає вивчення особливостей взаємовідносин, які склалися між країнами, які були невдоволені рішеннями Паризької та Вашингтонської конференцій: Німеччина, Італія, Японія. Їх головним напрямком зовнішньої політики у 30 роки ХХ ст. стала агресія і боротьба за нові території. Як складалися взаємовідносини між цими країнами та країнами, що виграли І світову війну. Тематична атестація передбачає контроль знань з цієї теми, повторення вивчених раніше тем: «Перша світова війна» та «Повоєнне облаштування світу». Особлива увага звертається на рішення Мюнхенської Угоди, підписаної у 1938 році, яка стала актуальною темою на початку ХХІ століття у міжнародних політичних колах, обговорення якої дає можливість більш ретельно для сьогодення визначити причини початку ІІ світової війни, та безкарності фашистської агресії наприкінці 30 років минулого століття.

Розбираючи питання, винесені на тематичну атестацію, викладач звертає увагу студентів на те, що єдиною країною, яка на початку 30 років ХХ століття виступала за збереження миру був СРСР. Студенти порівнюють зовнішньополітичний курс провідних країн світу, вирішують проблему «Чи можна було уникнути розв'язання ІІ світової війни», з'ясовують причини змін зовнішньополітичного курсу Сталіна протягом 30-х років ХХ ст. з курсу за збереження миру на курс боротьби за нові землі і території.2. Навчальні цілі заняття


Ознайомитися, мати уявлення про (α – І)

 • Зовнішню політику провідних капіталістичних країн світу в 30 роки ХХ століття;

 • Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 30 роки ХХ століття;

 • Наміри країн-агресорів: Німеччини, Італії, Японії;

 • Створення вісі «Рим-Берлін-Токіо»;

 • Воєнні дії в Іспанії 1936-1939 років;

 • Позитивні та негативні моменти у діяльності Ліги Націй.

Знати, засвоїти (α – ІІ):

 • Рішення Мюнхенської угоди;

 • Рішення пакту Молотова-Ріббентропа;

 • Основні напрямки політики «умиротворення агресора» з боку урядів США, Великої Британії, Франції;

 • Наслідки агресивної зовнішньої політики Німеччини, Італії, Японії.

Вміти (α – ІІІ):

 • Вичліняти особливості зовнішньої політики провідних капіталістичних країн світу

та СРСР;

 • Давати оцінку загарбницькій політиці Японії, Італії, Німеччини;

 • Аналізувати взаємовідносини між Гітлером і керівниками Великої Британії та Франції, між Гітлером та Сталіним.3. Виховні цілі


 • На прикладі зовнішньої політики СРСР першої половини 30-х років показати миролюбиву політику радянського уряду;

 • Довести, як політика «невтручання» та «умиротворення» спричинили падіння демократичних урядів в Іспанії та Чехословаччині (де західні українці мали автономію, право на українську мову, розвиток культури, православну релігію);

 • Розв'язати проблему « Що треба було зробити представникам урядів США, Великої Британії, Франції та СРСР щоб запобігти ІІ світової війни»4. Міждисциплінарна інтеграція


Прелік

Знати

Вміти

Попередні дисципліни:

1

Новітня історія

Міжнародні відносини напередодні І світової війни.

Порівнювати наміри країн Антанти та Троїстого Союзу на початку ХХ ст.

2

Географія

Політична карта світу.

Знати географічне розташування країн світу

3

Світова література

Творчість Ремарка «Нічь у Ліссабоні», «Тіні у раю».

Аналізувати взаємовідносини між людьми які виступали «за» та «проти» фашизму.


Наступні

1


2

Соціологія


Філософія

Соціологія конфлікту.

Етносоціологія.

Філософія культури.

Історичні типи філософії.

Попередження та розв'язання конфлікту.

Національно-етнічні процеси та відносини.

Проблеми кризи сучасної культури.

Теорія цінностей (аксіологія).

Внутрішнє предметна інтеграція

1
2

3

Повоєнне облаштуван-ня світу після Першої світової війни.

Індустріально розвине-ні капіталістичні країни світу в 20-30 роки ХХ століття

Зовнішня політика СРСР в 30 роки. Радянсько-німецькі відносини.

Рішення Паризької та Вашингтонгської конференцій.Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини, Великої Британії Франції, США.Рішення пакту Молотова- Ріббентропа.

Основні напрямки зовнішньої політики СРСР у 30 роки ХХ ст.


Аналізувати стан у світі після І світової війни.Давати оцінку зовнішній політиці провідних країн світу.Виділяти основні напрям-ки зовнішньо-політичного курсу СРСР.

Давати оцінку основним рішенням пакту та їх наслідкам.5. Зміст теми заняття


Зовнішня політика капіталістичних країн в 30 роки ХХ ст. грунтувалася на протиріччях міжкапіталістичними країнами Антанти та Німеччиною, Італією, Японією

капіталізмом та соціалізмом (СРСР)
країни Антанти прагли утримати здобуте після

Першої світової війни

Німеччина, Італія, Японія, невдоволені рішеннями Паризької та Вашингтогської конференцій, прагли перерозподілити світ на свій ладДалекій Схід (Японія окупувала Маньчжурію)

Європа (встановлення фашистських диктатур

у Німеччині та Італії)

Африка (Італія окупувала Ефіопію)

створення агресивного блоку Рим-Берлін-Токіо

(«Антикомінтернівській пакт»)
Мюнхенська угода (перерозподіл Чехословаччини)

підтримка встановлення фашистської диктатури в Іспанії

приєднання Австрії до Німеччини6. План та організаційна структура тематичної атестації


з/п

Основні етапи та їх зміст

Мета в рівнях абстракції

Тип, методи, засоби активізації студентів

Розподіл годин

ІІІ

ІІІ

Підготовчий етап

 1. Постанова навчальної мети

 2. Забеспечення позитивної мотивації

 3. Викладач перевіряє домашнє завдання

«Хронологічна таблиця за темою»

 1. Постанова проблеми тематичної атестації «Чи можна було уникнути ІІ світової війни»

Основний етап

1. «Продовжіть речення»

кожен студент отримує індивідуальне завдання в якому є десять запитань.

2. Викладач збирає роботи і дає вірні відповіді

3. Розв'язання питання: «Що спричинило виникнення країн агресорів у 30 роки ХХ століття?».

4. Завдання для роботі на дошці: «Агресивна політика фашистських держав»

5. За бажанням студенти отримують індивідуальні усні завдання.

6. Двом студентам пропонується однакове завдання для роботі на дошці: «Розставити у хронологічній послідовності дати вивченого періоду» після виконання якого студенти перевіряють один одного.

7. Викладач разом зі студентами розв′язує питання, що були винесені на тематичну атестацію.

8. Робота з підручником «Встановлення фашистської диктатури в Іспанії», студенти дають відповіді на запитання.

9. Розв'язання блоку питань «Вплив Ліги Націй у збереженні миру».

10. Історична вікторина у мультимедійному супроводі.

11. Перевірка виконанного завдання, яке було дано для самостійної роботи. Викладач зачитує кращі твори, написані студентами групи при вивченні творчості Ремарка (зарубіжна література).

12. Студенти дають відповіді на усні індивідуальні запинання, які вони отримали на початку тематичної атестації.

Заключний етап


 1. Случайные файлы

  Файл
  101727.rtf
  referr.doc
  57717.rtf
  112350.rtf
  97287.rtf
  Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
  Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
  Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.

Ещё статьи 1