Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert (49156)

Посмотреть архив целиком

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торгівельно-економічного університету

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи та виконання практичних занять

за темою «Створення бізнес – моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert»

з дисциплін : «Маркетингові інформаційні системи»
Вінниця 2009


Зміст


1 Загальна характеристика та функціональні можливості програми Ргоjесt Ехрегt

2 Постановка задачі та варінти індивідуально – практичних завдань

3 Порядок виконання практичної роботи в Ргоjесt Ехрегt

4 Контрольні питання

Література1 Загальна характеристика та функціональні можливості

програми Ргоjесt Ехрегt


Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати. Ефективним, адекватним розв’язуваним задачам методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Project Expert компанії «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ», що базується на методиці оцінки інвестиційних проектів UNIDO. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес-плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів. Project Expert дозволяє проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потреби підприємства в коштах, підібрати оптимальну схему фінансування й умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів.

Система дозволяє моделювати діяльність підприємств різних розмірів – від невеликого приватного підприємства до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності – від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікованості діяльності підприємства. Project Expert не вимагає ні глибокого знання математики, ні уміння програмувати – необхідно тільки добре знати описуваний бізнес.

Робота із системою на різних стадіях розробки і реалізації інвестиційного проекту може бути описана у виді наступних основних кроків:

  • побудова моделі компанії і її економічного оточення в рамках проекту її розвитку;

  • визначення потреби у фінансуванні проекту в часі;

  • розробка стратегії фінансування;

  • аналіз прогнозованих фінансових результатів;

  • планування, бізнес-планування і створення бізнес-плану – документа, що містить текстову частину, необхідні підсумкові таблиці, графіки і діаграми;

  • аналіз даних про поточне становище проекту в процесі його реалізації.

Модель компанії

Процес побудови моделі діяльності підприємства найбільш трудомісткий і вимагає підготовчої роботи по зборі й аналізу вихідних даних.

Система Project Expert дозволяє протягом невеликого часу розробити фінансову модель компанії. Для опису проекту і компанії вам буде потрібно ввести наступні вхідні дані: дату початку і тривалість проекту, перелік планованих до випуску продуктів і послуг, багаторівневу структуру компанії до кожного підрозділу і товару, а також фінансовий стан на момент початку проекту – детальний опис її активів і пасивів в агрегованому балансі.

При моделюванні діяльності підприємства і створенні проекту необхідно врахувати вплив факторів зовнішнього середовища: податкового оточення, інфляції, коливань курсів валют, використовуваних підприємством для грошових розрахунків.


Рис. 1. Агрегований баланс компанії на початок проекту


Опис економічного оточення

З аналітичною системою Project Expert легко описується фінансово-економічне середовище, в якому планується реалізація проекту, а також прогнозуються зміни економічного оточення.

Часто при створенні проекту постає задача обліку руху коштів не тільки в національній валюті, але й в іноземній, наприклад, при здійсненні імпортно-експортних угод. Для цього в системі передбачена можливість вибору основної і додаткової валют проекту. Ви задаєте курс валют на початок проекту і прогноз його динаміки. Система автоматично перетворить результати розрахунків проекту в гривнях в еквівалент у більш стабільній валюті, що дозволяє врахувати при аналізі фактор нестійкості курсу національної валюти. Наявність другої валюти проекту є необхідною умовою коректного розрахунку показників ефективності інвестицій. У системі можна описати складну схему курсової інфляції, зв’язавши за допомогою формул зміна курсів основної і додаткової валют проекту з різними базами.

Рис.2. Опис податків у Project Expert


Система надає вам можливість сформувати інфляційну картину проекту. Ви тільки задаєте індивідуальні показники інфляції і тенденції їхньої зміни у виді річних і щомісячних показників, що характеризують визначену групу (статті витрат), а також окремі види продукції і послуг.

Project Expert допомагає відбити особливості податкової системи. Система надає список основних видів податків, установлених російським законодавством, з урахуванням діючих ставок виплат для пропонованих податків, а також дозволяє, і вибирати оподатковувану базу з запропонованого переліку, і самостійно визначати її для будь-якого податку по формулі.

Календарний план проекту

Передінвестиційна і інвестиційна фази будь-якого проекту вимагають ретельного пророблення графіка робіт і переліку ресурсів. Система Project Expert формує календарного графіка первісних капітальних вкладень і підготовчих робіт – діаграму GANTT.

Система досить гнучко підходить до представлення даних про проект, дозволяючи або погоджувати всі етапи інвестиційної і подальшої операційної діяльності, або описувати ці стадії проекту незалежно. Інтерфейс роздягнула добре знаком тим, кому вже приходилося працювати з такими системами управління проектами, як MS Project, Time Line чи Primavera SureTrack. У системі Project Expert опис часових характеристик проекту не уступає перерахованим системам сіткового планування, однак упор зроблений на фінансові аспекти підготовки проекту – вартість підготовчих робіт, використовувані ресурси й особливості обліку інвестицій.


Рис.3. Календарний план у Project Expert


Система допомагає визначити етапи робіт, указати використовувані ресурси, необхідні для виконання цих етапів, і порядок їхньої оплати, установити взаємозв’язку між етапами і сформувати активи підприємства.

Якщо етапи підготовки виробництва зв’язані з будівлею будинків, придбанням устаткування, чи землі, або інших основних засобів, Project Expert дозволяє вам вибрати способи і терміни їхньої амортизації: по виробництву, лінійно, по залишковій вартості, за схемою. У системі передбачений облік переоцінки активів, їхньої реалізації, а також додаткових інвестицій. Приклад календарного плану показаний на Рис.3.

Дублюючи можливості інших систем управління проектами, Project Expert не обмежує вас у застосуванні тільки своєї убудованої підсистеми календарного планування. Система підтримує обмін даними із системою MS Project, що дозволяє використовувати проекти, підготовлені в цих програмах, при створенні бізнес-плану, і навпаки, переносити дані з бізнес-плану в системи, орієнтовані на контроль виконання проектів.

План збуту

Стратегія продажу компанії, що реалізує проект, повинна бути детально пророблена на стадії планування.


Рис.4. Опис схеми збутуЩоб змоделювати її в Project Expert, вам буде потрібно ввести список продуктів, указати ціни по кожному продукту і передбачуваний обсяг його продажу. Система дозволяє врахувати додатково інформацію про вплив сезонності на ціну, задати схему, по якій буде формуватися ціна того чи іншого продукту протягом проекту. У процесі розробки стратегії продажів у Project Expert враховуються фактори часу, такі, як: час реалізації продукту (послуги), час затримки платежу після постачання продукції, а також умови оплати продукту чт послуги споживача (по факту, чи з передплатою в кредит).

При моделюванні збуту ви враховуєте обсяг складських запасів готової продукції і терміни їхнього збереження, відсоток утрат при збуті продукції і т.п. Система дозволяє відбити також витрати на рекламу і просування продукції на ринку. Ви можете оцінити переваги кожної збутової схеми, проводячи аналіз обраних умов збуту.

Створення математичних залежностей збуту продукції від інших факторів, наприклад від розміру попиту, за допомогою механізму «Формула» дозволяє автоматизувати розрахунок обсягів продажів і описати індивідуальну стратегію реалізації продукції і послуг.


Случайные файлы

Файл
50018.rtf
31385.rtf
CBRR2280.DOC
90207.rtf
46169.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.