Компоненти Electronics Workbench (47388)

Посмотреть архив целиком


Компоненти Electronics Workbench


 • Для операцій з компонентами на загальному полі Electronics Workbench виділено дві частини: панель компонентів і поле компонентів (рис. 1.1).

 • Рис. 1.1

 • Панель компонентів складається з піктограм компонентів, а поле компонентів з умовних зображень компонентів. При натисненні мишею на одну з одинадцяти піктограм компонентів, які знаходиться на панелі, можна відкрити відповідне поле. На рисунку 1.2 показані всі наявні в Electronics Workbench поля компонентів. Ця картинка отримана штучно, насправді при роботі може бути відкрито тільки одне поле компонентів. Перейдемо тепер до опису наявних у програмі компонентів.

 • До бібліотеки елементів програми Electronics Workbench входять аналогові, цифрові і цифро-аналогові компоненти.

 • Усі компоненти можна умовно поділити на наступні групи:

Рис. 1.2


Базові компоненти


 • З'єднуючий вузол

 • Вузол застосовується для з'єднання провідників і створення контрольних точок. До кожного вузла може приєднуватися не більш чотирьох провідників.

Заземлення

 • Компонент "заземлення" має нульову напругу і таким чином забезпечує вихідну точку для відліку потенціалів.

 • Не всі схеми мають потреби у заземленні для моделювання, однак будь яка схема, що містить:

 • операційний підсилювач;

 • трансформатор;

 • кероване джерело;

 • осцилограф;

 • повинна бути обов'язково заземлена, інакше прилад не буде працювати або вимірювання виявляться неправильними.

Джерела

Джерело постійної напруги

 • Джерело постійної напруги вимірюється у Вольтах і задається похідними величинами (від мкВ до кВ).


Джерело постійного струму

 • Джерело постійного струму (direct current) виміряється в Амперах і задається величинами (від мкА до кА). Стрілка вказує напрямок струму (від "+" до "-").


Джерело змінної напруги
 • Діюче значення (root-mean-square — RMS) напруги джерела виміряється у Вольтах і задається похідними величинами (від мкВ до кВ). Є можливість встановлення частоти і початкової фази. Напруга джерела відраховується від виводу "~".

 • Діюче значення напруги VRMS, вироблене джерелом змінної синусоїдальної напруги, зв'язане з його амплітудним значенням

 • VPEAK :

 • Джерело змінного струму

 • Діюче значення струму джерела виміряється в Амперах і задається похідними величинами (від мкА до кА). Є можливість встановлення частоти і початкової фази. Струм джерела відраховується від виводу "~".

 • Діюче значення струму IRMS вироблене джерелом змінного синусоїдального струму, зв'язане з його амплітудним значенням IPEAK наступним співвідношенням:

 • Генератор тактових імпульсів

Генератор виробляє послідовні прямокутні імпульси. Є можливість регулювати амплітуду імпульсів, коефіцієнт заповнення (шпаруватість) і частоту проходження імпульсів. Відлік амплітуди імпульсів генератора проводиться від виводу, протилежного виводу "+".

 • Джерело напруги, кероване напругою

Джерело напруги, кероване напругою, залежить від вхідної напруги, прикладеної до керуючих клем.Відношення вихідної напруги до вхідної визначається коефіцієнтом пропорційності Е, що задається в мВ/В, В/В і кВ/В:

Джерело струму, кероване напругою

 • Джерело струму, кероване напругою, залежить від вхідної напруги, прикладеної до керуючих клем. Відношення вихідного струму до керуючої напруги - коефіцієнт G, виміряється в одиницях провідності (1/Ом чи сименс):

 • де Vout - вихідний струм джерела,

 • VIN - напруга, прикладена до керуючого затискача джерела.


Джерело струму, кероване струмом

 • Величина вихідного струму джерела, залежить від величини вхідного струму. Вхідний і вихідний струми зв'язані коефіцієнтом пропорційності F, що визначає відношення вихідного струму до струму у керуючій гілці. Коефіцієнт F задається в мА/А, А/А и кА/А.

 • де lOUT - вихідний струм джерела,

 • IIN - вхідний струм джерела.

 • Джерело напруги, кероване струмом

 • Величина вихідної напруги джерела, керованого струмом, залежить від величини вхідного струму. Вхідний струм і вихідна напруга утворюють параметр, який називається опором Н, що являє собою відношення вихідної напруги до керуючого струму. Опір має величину яка задається в мОм, Ом.

 • де VOUT - вихідна напруга джерела,

 • IIN - вхідний струм джерела.

 • Джерело сигналу "логічна одиниця"

 • За допомогою цього джерела встановлюють рівень логічної одиниці у вузлі схеми.Лінійні елементи


Резистор

 • Опір резистора вимірюється в Омах і задається похідними величинами (від Ом до МОм).

Змінний резистор

Положення повзунка змінного резистора встановлюється за допомогою спеціального елемента – стрілки-регулятора. У діалоговому вікні є можливість встановити опір, початкове положення регулятора (у відсотках) і крок збільшення (також у відсотках). Також можна змінювати положення повзунка за допомогою клавіші "ключа".клавіші "ключ":

 • букви від А до Z,

 • цифри від 0 до 9,

 • клавіша Enter на клавіатурі,

 • клавіша пробіл [Space].

 • Для зміни положення повзунка необхідно натиснути клавішу "ключ". Для збільшення значення положення повзунка необхідно одночасно натиснути [Shift] і клавішу "ключ", для зменшення – клавішу "ключ".

Конденсатор

 • Ємність конденсатора виміряється у Фарадах і задається похідними величинами (від пФ до Ф).


  Змінний конденсатор

 • Змінний конденсатор дає можливість змінювати величину ємності. Величину ємності встановлюють, використовуючи її початкове значення і значення коефіцієнта пропорційності у такий спосіб:

 • С = (початкове значення / 100) • коефіцієнт пропорційності.

 • Значення ємності можна встановлювати за допомогою клавіші "ключ" так само, як і значення опору змінного резистора.

Котушка індуктивності

 • Індуктивність котушки (дроселя) вимірюється в Генрі і задається похідними величинами (від мкГн до Гн).

Котушка з змінною індуктивністю

 • Величину індуктивності цієї котушки встановлюють, використовуючи початкове значення її індуктивності і коефіцієнта пропорційності у такий спосіб:

 • L = (початкове значення / 100) • коефіцієнт

 • Значення індуктивності може встановлюватися за допомогою клавіші "ключ" так само, як і значення ємності змінного конденсатора.

 • Трансформатор

 • Трансформатор використовується для перетворення напруги V1 у напругу V2. Коефіцієнт трансформації n дорівнює відношенню напруги V1 на первинній обмотці до напруги V2 на вторинній обмотці. Параметр n може бути встановлений у діалоговому вікні трансформатора. Трансформатор може бути виконаний з виводом середньої точки.

Реле

 • Електромагнітне реле може мати замкнуті чи розімкнуті контакти. Воно спрацьовує, коли струм у керуючій обмотці перевищує значення струму спрацьовування Ion. Під час спрацьовування відбувається перемикання пари замкнутих контактів реле S2, S3 на пари замкнутих контактів S2, S1. Реле залишається у такому стані доти, поки струм у керуючій обмотці перевищує струм Ihd. Значення струму Ihd повинне бути менше, ніж Ion.

 • Ключ, керований клавішею

 • Ключ може бути замкнутий чи розімкнутий за допомогою керуючих клавіш на клавіатурі. Ім'я керуючої клавіші можна ввести з клавіатури в діалоговому вікні, що з'являється після подвійного натиснення мишею на зображення ключа.


клавіші "ключ":

 • літери від А до Z,

 • цифри від 0 до 9,

 • клавіша Enter на клавіатурі,

 • клавіша пробіл [Space].

Реле часу

 • Реле часу являє собою ключ, що розмикається в момент часу Toff і замикається у момент часу Ton. Ton і Toff повинні бути більше 0.

 • Якщо Ton < Toff, то в початковий момент часу, коли t = 0, ключ знаходиться в розімкнутому стані. Замкнення ключа відбувається в момент часу t = Ton, а розмикання - у момент часу t = Toff.

 • Якщо Тоn > Toff, то в початковий момент часу, коли t = 0, ключ знаходиться в замкнутому стані. Розімкнення ключа відбувається в момент часу t = Toff, a замикання - у момент часу t = Ton. Ton не може дорівнювати Toff.

 • Ключ, керований напругою

 • Ключ, керований напругою, має два керуючих параметри: напруга вмикання (Von) і вимикання (Voff). Він замикається, коли керуюча напруга більша чи дорівнює напрузі вмикання Von, і розмикається, коли вона дорівнює чи менша напруги, що вимикає, Voff.


Случайные файлы

Файл
132906.rtf
48121.rtf
145839.doc
49666.rtf
ref-17607.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.