Силосозбиральні комбайни (15073)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра "Трактори та сільськогосподарські машини"

Сільськогосподарські машиниСилосозбиральні комбайни


Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи
Суми – 2009


ББК

М55

УДК 631 (075.8)


Укладачі: старший викладач Горовий М. В.,

асистенти Калнагуз О. М., Колодненко В. М.

М 55 Сільськогосподарські машини. СИЛОСОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва», очної форми навчання. – Суми: СНАУ, 2009. – 38 с., 23 рис., 1 таблиця.

Наведено методичні вказівки щодо самостійної роботи.

Рецензенти:

Яцун Степан Степанович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою “Трактори та сільськогосподарські машини”.

Саржанов Олександр Анатолійович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою “Експлуатація техніки”.

Відповідальний за випуск старший викладач кафедри ,,Тракторів та сільськогосподарських машин” Горовий М. В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового

Інженерно–технологічного інституту СНАУ

(протокол № _10__ від "_24_" ___червня__ 2009 р.)
© Сумський національний аграрний університет, 2009


Вступ


Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Сільськогосподарські машини” написані відповідно до чинної програми.

Самостійна робота складена так, що охоплює основні сільськогосподарські машини (силосозбиральні комбайни), найбільш поширені у сільському господарстві.


1. Силосозбиральні комбайн вітчизняного виробництва


Самохідний кормозбиральний комбайн КСК – 100 призначений для подрібнення свіжоскошених або підібраних з валків підв'ялених трав, скошування з подрібненням кукурудзи й інших високостеблових культур. Подрібнену масу використовують для готування сінажу, трав'яного борошна, брикетованих і гранульованих кормів, силосу, застосовують як зелений корм. КСК – 100 містить у собі: самохідний подрібнювач, підборщик, жатку для збирання трав, жатку для збирання кукурудзи, змінний подрібнюючий апарат, транспортні візки для перевезення жаток.

Самохідний подрібнювач (рис. 1) змонтований на рамі 9, підтримуваної мостами провідних і керованих коліс. На рамі самохідного подрібнювача змонтований подрібнюючий апарат, складений з живильного і подрібнюю чого пристроїв.

Живильний пристрій складений із чотирьох ребристих і гладенько обертових вальців (рис. 2). Вальці 1, 2 до 4 захоплюють стебла рослин, що надходять від жниварки або підбирача, підпружинений валець 5 підпресовує їх, і рослинна маса направляється в подрібнюючий пристрій.

Подрібнюючий пристрій складається з барабана 6 і бруса, що протиріжучого бруса 10. До трубчастого вала барабана 6 приварені сталеві диски, до яких прикріплені опори із закріпленими на них плоскими ножами 12.

Лопатки опор 15 ножів повідомляють прискорення подрібненій масі, що забезпечує поле її по силосопроводу 8 і вивантаження в кузов транспортної машини. Залежно від виконуваної роботи на самохідний подрібнювач навішують підбирач, жатку для трав або жатку для кукурудзи.


Рис. 1. Самохідний подрібнювач:

1 – подрібнюючий апарат; 2 – механізм навішення; 3 – кабіна; 4 – силосопровід;

5 – випускна труба; 6 – ліве дзеркало заднього виду; 7 – капоти;

8 – моторна установка; 9 – рама; 10 – редуктор.


Рис. 2. Подрібнюючий апарат:

а – схема апарата; б – ніж; 1, 2 і 4 –живильні вальці; 3 – гладкий валець;

5 – валець механізму підпресовки; 6 – подрібнюючий барабан; 7 – відсікач;

8 – підстава силосопровода; 9 – піддон; 10 – протирізальний брус; 11 – чистик;12 – ніж;

13 – стопорна шайба; 14 – настановний гвинт; 15 – опора ножа; 16 – втулка.


Підбирач підбирає з валка траву або солому.

На рамі 1 підбирача (рис. 3) змонтовані підбираючі барабан, 13, шнек 3, притискне пристосування 14, механізм передачі. На вал підбираю чого барабана насаджені диски 7, у яких закріплені граблини 10 із пружинними зубами 6.

Ліві цапфи граблин оснащені кривошипами, ролики 9 яких котяться в напрямній доріжці 8. Копіюючи профіль доріжки, ролики повертають пружинні зуби в положення, що забезпечує подачу стебел до шнека 3. Вал його встановлений у підпружинених опорах 11 і залежно від товщини шару поступаючої маси може переміщатися в направляючих.


Рис. 3. Підбирач:

1 – рама; 2 і 5 – ловачі; 3 – шнек; 4 – знімальна лопатка; 6 – пружинний зуб; 7 – диск,

8 – напрям на доріжка; 9 – ролик; 10 – граблина; 11 – опора; 12 – копіюючий башмак;

13 – підбірний барабан; 14 – притискне пристосування.


У середній частині шнека лопатки, що подають, 4 знімні. Аварію барабана, що підбирає, при включенні зворотного ходу попереджає храпова муфта. Підбирач доставляється до місця роботи навішеним на самохідний подрібнювач.

Жатка для збирання трав пристосована для перевезення на транспортному візку. На рамі жатки встановлені чьотирьохлопастне грабельне мотовило, що ріже апарат і шнек. Опори вала мотовила закріплені на боковинах рами жатки. До вала мотовила приварені тримачі, а до них прикріплені металеві планки. Граблини мотовила оснащені пружинними зубами. На кінцях граблин приварені планки для кріплення осей роликів, що котяться по профільованій доріжці.

Пружні зуби входять у траву, підводять її до ріжучого апарата, утримують при зрізанні й подають зрізані рослини до шнека.

Ріжучий апарат сегментна, стандартний, ширина захоплення 4,2 м. Пальцевий брус складений із двох частин, зміщених одна до іншої, що забезпечує безаварійну роботу. Кожна ножова смуга приводиться механізмом хитної шайби. Мінімальна настановна висота ріжучого апарата 60мм.

Жатка для збирання кукурудзи являє собою платформу, обладнану ріжучим апаратом, мотовилом, транспортером і шнеком.

Ріжучий апарат сегментного типу складений зі здвоєних пальців з кроком 90 мм.

Платформа жатки обмежена боковинами з активними польовими дільниками, обладнаними ріжучими апаратами.

Над ріжучим апаратом жатки розташоване пятилопастне мотовило діаметром 1,8 м. Раму мотовила можна повертати гідро циліндрами й тим самим регулювати по висоті й по виносі його осі щодо ріжучого апарата.

Транспортер платформи складений із трьох роликових ланцюгів з поперечними металевими планками.

Шнек установлений у підпружинених опорах і залежно від товщини шару стебел може підніматися по направляючих у боковинах рами. Ширина захоплення кукурудзяної жатки 3,4 м. Мінімальна висота розташування ріжучого апарата над ґрунтом 80мм.

Кукурудзяну жатку перевозять до місця роботи на транспортному візку.

Змінний подрібнюючий апарат зі шпурляйякою – самостійний пристрій, що встановлюють на самохідний подрібнювач замість основного подрібнюючого апарата.


Рис. 4. Схема технологічного процесу комбайна КСК – 100:

1 – башмак; 2 – ріжучий апарат; 3 – мотовило; 4 – шнек; 5 – живильні вальці;

6 – підпресовивающий валець; 7 – гладкий валець; 8 – протирізальний брус;

9 – подрібнюючий барабан; 10 – силосопровід.


Діаметр барабана змінного апарата 406 мм, число ножів 6, частота обертання 1232 об/хв. Діаметр крилача шпурляйки 914 мм, частота обертання 990 об/хв. Прискорення, повідомлюване шпурляйкою подрібненій масі, досить для її переміщення по силосопроводу й вивантаження в кузов транспортної машини.

При роботі комбайна скошена або підібрана підв'ялена трава надходить у горловин уживильного апарата. Вальці 5, 6 і 7 (рис.4.) підпресовують масу й подають її в подрібнюючий апарат. Подрібнюючий барабан 9 з великою швидкістю шпурляє подрібнену масу в силосопровід 10, який оператор може повертати вліво, назад, вправо й тим самим направляти подрібнену масу у рухаючий поруч або приєднаний до комбайна транспортний засіб.

В одномісній кабіні й на площадці керування розташовані важелі, педалі, кнопки керування й пристрою, що забезпечують побутові зручності оператора.

Розрахункова регульована довжина різання 5...100мм; оптимальна продуктивність на косінні трав 60т/год, підбірці 50, косінні кукурудзи 120 т/; робоча швидкість до 12км/год, транспортна до 30 км/год.

Причіпний кормозбиральний комбайн КПКУ – 75 (рис. 5) призначений для скошування трав або підбора з валків підв'ялених трав з одночасним подрібнюванням їхніх тебел. Подрібнену масу використають для готування сінажу, брикетованих і гранульованих кормів, трав'яного борошна, у якості зеленого корма; при використанні жатки для збирання високостеблових культур подрібнена маса служить для готування силосу.

КПКУ – 75 комплектують жаткою для збирання трав, жаткою для високостеблових культур, підбирачем.

Перераховані агрегати по технологічному процесу аналогічні агрегатам кормозбирального комбайна КСК – 100.

КПКУ – 75 агрегатують із трактором Т – 150 К. Ширина захоплення жатки для збирання трав і високостебельних культур 3,4 м, підбирача 2,2 м. Довжину різання стебел регулюють у межах 5...100 мм. Робоча швидкість до12 км/ч. Комбайн обслуговує тракторист.

Універсальна косарка – підбирач КУФ – 1,8 (рис. 6) скошує або підбирає з валка пров'ялену траву й подрібнює її для готування сінажу або трав'яного борошна. КУФ – 1,8 працює із жаткою суцільного зрізу або з підбирачем.


Случайные файлы

Файл
fingrup.doc
17939.rtf
11128-1.rtf
104435.rtf
186054.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.