Механізація сільського господарства (14845)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПЕТРІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ
Методичні рекомендації розрахунку економічної частини дипломного проекту зі спеціальності

5. 091902 „ Механізація сільського господарства”


( методична розробка )


Петрівка

2009 рік


Укладач: Бабенко Тетяна Митрофанівна, викладач економічних дисциплін, „ спеціаліст вищої категорії ”

Коломієць Юрій Анатолійович, викладач інформатики, “спеціаліст першої категорії ”

Яковлєва Тетяна Леонідівна, лаборант економічних дисциплін

Рецензент: Доскаленко Ірина Вікторівна, викладач, „ спеціаліст 1 категорії”

Методична розробка рекомендована для студентів із спеціальності 5.091902 “ Механізація сільського господарства ” при виконанні дипломного проекту з економічної частини, а також рекомендована для викладачів – керівників дипломного проекту.


РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку з дисципліни

Менеджмент сільськогосподарського виробництва”

на тему :

Методичні рекомендації з розрахунку економічної частини дипломного проекту”

із спеціальності:5.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”


Дипломний проект є завершальним етапом навчання студентів, його самостійною творчою роботою, успішний захист якої є підставою для присвоєння Державною екзаменаційною комісією кваліфікації „ технік-механік”.

При виконанні дипломних проектів у студентів виникає багато питань з розрахунку економічної частини дипломного проекту.

Мета методичної роботи – систематизувати інформацію з методики розрахунку економічної частини дипломного проекту і надати допомогу студентам при розрахунках визначення затрат на виробництво продукції сільського господарства, собівартості ремонтних робіт, визначення вартості пристосування, а також річної економії від впровадження пристосування і термін окупності. Це питання є в кожному дипломному проекті.

В методичній розробці крім методики розрахунку є додатки, тобто нормативні дані для розрахунків.

Методична розробка рекомендована для викладачів – керівників дипломного проекту і студентів відділення „ Механізація сільського господарства”

Мета і завдання методичної розробки

Дипломний проект із спеціальності 5.091902

Механізація сільського господарства ” включає розділ, завдання якого визначити витрати на виготовлення пристосування та обґрунтування економічної доцільності його. В методичній розробці систематизована інформація по розрахунку прямих експлуатаційних витрат виконання технологічних операцій, визначення собівартості ремонтних робіт, розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво. З цих питань мають місце зміни у зв’язку з новими методичними розрахунками собівартості продукції та послуг, а також змін тарифних ставок і цін на продукцію і матеріали.

Мета методичної розробки - надати допомогу студентам при виконанні дипломного проекту.
ПЛАН


1. Визначення собівартості ремонтних робіт

2. Визначення вартості пристосування

3. Визначення економічної доцільності і річної ефективності розробленого технологічного процесу

4. Визначення прямих експлуатаційних витрат і собівартості виконання технологічних операцій

5. Знаходження річного економічного ефекту від впровадження пристрою

6. Методика визначення економічного ефекту від економії праці, матеріалів, капітальних вкладень і коштів на одиницю продукції або роботи
1. Визначення собівартості ремонтних робіт


Собівартість - це грошовий вираз затрат праці і витрат матеріальних засобів на одиницю ремонту ( зокрема, відновлення деталі)

Собівартість складається з прямих і непрямих ( накладних) витрат.

До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну платню робітників, відрахування на соціальне страхування, вартість запасних частин і матеріалів.

До непрямих (накладних) витрат відносять:

- основну і додаткову заробітну платню інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу;

- вартість електроенергії, пари, води, стиснутого повітря;

- вартість допоміжних матеріалів;

- витрати на утримання майстерні ( опалення, поточний ремонт будинків, прибирання приміщень тощо );

- витрати на охорону праці;

- витрати на амортизацію основних засобів;

- адміністративно-управлінські витрати ( витрати на відрядження, поштові витрати, витрати на придбання канцелярських товарів тощо ).

Під час виконання дипломного проекту можна визначати накладні витрати у відсотках від основної і додаткової заробітної плати виробничих робітників (80...120%).

Собівартість відновлення деталі знаходимо за формулою:


Ср = Сh + Сн


Де Сh – прямі витрати, грн.;

Сн – накладні витрати, грн..

Прямі витрати визначаємо за формулою:


Сh = Оh + Взч + Врм,


Де Сh - прямі витрати, грн..


Оh – заробітня платня робітника (грн.), яка складається з основної заробітної платні, додаткової – 20% від основної та відрахувань на соціальне страхування – 1,4% від суми основної і додаткової заробітної платні, відрахування у фонд зайнятості – 1,6 % від основної і додаткової заробітної платні, відрахування в пенсійний фонд – 33,2 %.


Взч – витрати на придбання запасних частин, грн.;


Врм – витрати на придбання основних матеріалів із додаванням торгівельних націнок у розмірі 10...12% основної вартості, грн..


Заробітна платня робітника та нарахування визначається за формулою:


Оh= Оо+ 0,2Оо+ 0,014( Оо+ 0,20Оо)+0,016(Оо+ 0,20Оо)+0,332(Оо+ 0,20Оо)


Основна заробітна платня робітника визначається за формулою:де Оо – основна заробітна платня робітника, грн.;

Тн – норма часу на виконання операції, хв.;

Тс - годинна тарифна ставка, грн..

При відновленні деталі витрат на придбання запасних частин, як правило

не буває, тому: Взч = 0.

Витрати на придбання основних матеріалів визначаються за формулою:


Врм = Км х Вк х Q,


Де Врм – витрати на придбання основних матеріалів, грн..

Км – коефіцієнт, що враховує витрати матеріалів при наплавці

( Км = 1,2...1,5 );

Вк - вартість одного кілограма затраченого матеріалу в грн.;


Q – 0,001 γV;


Де Q – масса затраченого матеріалу, кг;

γ – щільність ремонтного матеріалу, г/см3;

V – обєм ремонтного матеріалу, затраченого на відновлення, см3.

Обєм затраченого матеріалу визначається за формулою:

Для циліндричних деталей


Vu = πdLh,


Де Vu – обєм затраченого матеріалу, см3;

d – діаметр поверхні до на плавки, см;

L – довжина наплавлю вальної поверхні, см;

hтовщина наплавленого шару, см;


Для плоских поверхонь


Vu LhB ,


Де В – ширина наплавлювальної поверхні, см;

Для зварювальних швівДе V – обєм матеріалу, см3;

а – розмір основи зварювального шва, см;

hвисота зварювального шва, см.


2. Визначення вартості пристосування


Вартість пристосування – це грошовий вираз затрат і витрат матеріальних засобів, яка складається з прямих і непрямих витрат.

До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну плату робітників, відрахування на соціальне страхування , у пенсійний фонд, відрахування в службу зайнятості, вартість матеріалів і запасних частин.

Вартість пристосування знаходять за формулою:


Впр = Сос + Сдод + Ссс + Спф + Ссз + Вм + Взч + Н, грн..,


де Сос – основна оплата праці за виготовлення пристосування;

Сдод – додаткова оплата праці, яка береться в розмірі 10-15% від основної оплати праці;

Ссс – відрахування на соціальне страхування працівників, яке становить

1,4 % від основної та додаткової оплати праці;

Спф – відрахування в пенсійний фонд, яке становить 33,2 % від основної та додаткової оплати праці ;

Ссз – відрахування в службу зайнятості, яке становить 1,6% від основної та додаткової оплати праці;

Вм – вартість матеріалів, яка береться за оптовими цінами ринку;

Взч -вартість запасних частин, береться за оптовими цінами по спеціальних каталогах;

Н – накладні витрати, які становлять 70...120% від основної та додаткової оплати праці.

Основна оплата праці визначається множенням норми часу в годинах на годинну тарифну ставку згідно з розрядом роботи.


Таблиця 1 Розрахунок основної заробітної плати працівників при виготовленні пристосування

Вид роботи

Розряд

роботи

Норма

Часу, год

Тарифна

ставка, грн


Оплата

праці,грн

1. Розмітка заготовок лиж

2

2,1

4,71

9,89

2. Вирізання заготовок лиж

3

3,2

5,18

16,58

3. Підготовка і зачищання лиж

2

1,5

4,71

7,06

4. Зварювальні роботи

3

5,3

5,18

27,45

5. Токарні роботи

2

4,9

4,71

23,08

6. Ковальські роботи

2

0,6

4,71

2,82

7. Свердлильні роботи

2

3,1

4,71

14,6

8. Складання пристрою

2

7,3

4,71

34,38

9. Фарбування пристрою

2

0,51

4,71

2,40

10.Пусконалагоджувальні і регулювальні роботи, а також виявлення і усунення неполадок

3

9,4

5,18

48,69

ВСЬОГО

Х

Х

Х

186,95


Случайные файлы

Файл
70220.rtf
138413.rtf
138151.rtf
122684.rtf
27963.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.