Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр" (179797)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний Університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємництва та менеджментуЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ (КОМПЛЕКСНОЇ) ПРАКТИКИ

на матеріалах ВАТ Уманський завод "Мегомметр"
Виконала: Студентка ІV курсу

Спеціальності 7.05020101

Менеджмент організацій"

вечірньої форми навчання

Запарнюк Олена Василівна

Перевірила науковий керівник:

Праткова Веліна Петрівна


Вінниця 2008


Зміст


Вступ

Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства

1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції

1.3 Матеріально-технічне забезпечення підприємства

1.4 Вибір постачальників та організація комерційних зв’язків

1.5 Формування плану збуту продукції. Комунікаційна політика

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів і фінансове планування на підприємстві

2.1 Аналіз фінансово-майнового стану підприємства

2.2 Формування фінансових ресурсів і плану руху грошових коштів

Розділ 3. Організація кадрової роботи підприємства

3.1 Аналіз штатного розкладу працівників підприємства

3.2 Організаційна структура управління підприємством

3.3 Оцінка плинності і планування потреби в кадрах

3.4 Система підбору і прийому на роботу нових працівників

Висновок

Приложения


Вступ


Дана робота є звітом про практику по менеджменту на ВАТ Уманський завод "Мегомметр". Метою практики є вивчення процесу управління на даному підприємстві, а також розгляд практики керівництва підприємством і розробка пропозицій по її вдосконаленню.

При написанні звіту по практики були поставлені наступні цілі і завдання. Цілі: закріпити отримані знання при проходженні виробничої практики, дістати доступ до інформації про роботу комерційного відділу підприємства. Завдання: зібрати інформацію про роботу відділів підприємства, написати звіт.

У результаті звіт є комплексною оцінкою, що дає інформацію про спеціалізацію підприємства, технологічний процес, стан виробничо-господарської діяльності, сферу діяльності підрозділів. В зв’язку прогнозуються перспективи розвитку підприємства.


Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства


1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"


1. Загальні відомості.

Відкрите акціонерне суспільство “Уманський завод “Мегомметр” розміщується в живописному місті Умань, з населенням близько 100 тис. чоловік. Місто, знамените своїм парком “Софіївка" - одним з кращих в Європі, розташоване в центральній частині України, на перехресті важливих господарських автомагістралей Санкт-Петербург - Київ - Одеса і Львів - Вінниця - Черкаси.

Завод “Мегомметр” заснований 5 березня 1957 року, згідно наказу міністра електротехнічній промисловості №99, що було передбачене ухвалою Уманської міської ради від 18 вересня 1956 року, затверджена рішенням виконкому Черкаської обласної ради від 30 листопада 1956 року. Засновником ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" згідно зі Статутом є держава в особі регіонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаській області.

Дата реєстрації: 12 січня 1995 р. за № 24 в Уманській мiськiй Раді, внесено зміни до статуту: 23.06.2001 року - рішення № 339; 30.12.2004 року, 25.04.2007 року - номер запису 10251050003000141

2. Організаційно-правова форма.

Повне найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство Уманський завод "Мегомметр". Скорочене найменування суспільства: ВАТ Уманський завод "Мегомметр".

Місце знаходження товариства (юридична адреса): Україна, Черкаська обл., м. Умань, 20300, вул. Радянська, 49.

Вiдповiдно до установчих документів розмір заявленого статутного фонду ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" на дату його створення складав 95812,5 грн. (Дев'яносто п'ять тисяч вiсiмсот дванадцять грн.50 коп) поділений на 383250 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та був сформований у процесі приватизації державного підприємства Уманський завод "Мегомметр".

Суспільство створює резервний фонд у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань від досягнення їм встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань складає 5 (п'ять) відсотків від чистого прибутку.

3. Вид господарської діяльності.

Завод вимірювальних приладів "Мегомметр" був заснований в місті Умані, Черкаською обл. в 1957 році як приладобудівний завод державного значення.

ВАТ "Уманський завод "Мегомметр"є основним виробником в країнах СНД засобiв вимiрювальної техніки (мегомметри, ампери, мiкроампери, вимiрювачi струму, короткого замикання опору заземлення, iзоляцiї).

Спеціалізація підприємства - випуск вимірювальних приладів для вимірювання великих і малих опорів (омметри, мегомметри, мікрометри), а також лабораторних трансформаторів струму і напруги.

Першою продукцією, яку випускало підприємство були трансформатори струму УТТ-5 і УТТ-6М (з 1957 року). У 1958 році на підприємстві почала працювати лінія по складанню мегомметрів М1101, і почався продаж трансформаторів УТТ-5.

З 1959 року відбувається розширення заводу. У 1959 - 1963 роках був побудований складальний корпус, 1966 - 1969 роках - корпус заготовчих цехів, в 1971 - 1974 роках - адміністративно-лабораторний корпус, 1973 року - прирейкова база.

Завод “Мегомметр” був постійним учасником ВДНХ, і сьогодні ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" бере участь в міжнародних виставках, які проходять як в Україні, так і за рубежем.

Прилади електровимірювань підприємства були відмічені однією золотою, однією срібною і трьома бронзовими медалями.

Завод розташований на двох земельних ділянках - основна виробнича територія площею 8,4га., прирейкова база - 2,3 га. Загальна площа будівельних споруд - 39 тыс. кв. м., зокрема виробнича - 20 тыс. кв. м. Виробництво забезпечене автономною компресорною станцією і тепловою котельною.

Більше 50 років підприємство займає видне місце на ринку приладів електровимірювань.

Прилади електровимірювань, вимірювальні трансформатори струму які виготовляє завод, високого класу точності, мають великий попит не тільки в нашій країні, але і за її межами. До 1991 року виробу з товарним знаком підприємства поставлялися більш ніж в 40 країн світу.

В даний час ВАТ “Мегомметр” - це сучасне промислове підприємство по виробництву вимірювальних приладів, яке за останні роки значно змінило і розширило номенклатуру приладів, що випускалися.

За технологічним принципом завод вимірювальних приладів "Мегомметр" має всі види переробок властиві приладобудівному підприємству, від розробки виробів до їх остаточного випуску.

По спiввiдношенню "цiна - якiсть" продукція пiдприємства стоїть на одному рiвнi зi свiтовими виробниками.

Аналогiчнi прилади виробляються в Росiї, але вони значно поступаються в цiнi.


1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції


Обсяг випуску продукції є одним з найважливіших техніко-економічних показників роботи підприємства, який характеризує загальну ефективність виробничого процесу і є індикатором стану матеріально-технічної бази підприємства. Отже, аналіз обсягу випуску продукції виступає одним з найважливіших елементів управління і обліку на підприємстві.

У таблиці 1.2.1 представлений випуск продукції заводу за 2006-2007 рр. в натуральному виразі.


Таблиця 1.2.1. Річний випуск основної продукції ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Найменування продукції

Одиниці вимірювання

2005 рік

2006 рік

2007 рік

І квартал 2008 року

Мегаомметри

шт.

1488

788

4509

627

Омметри

шт.

5560

5160

5789

947

Вольтметри

шт.

3697

3002

4799

449

Вимірники опору заземлення


шт.


890


1195


2607


651

Покажчики напруги

шт.

980

2285

2442

860

Прилад контролю ізоляції

шт.

987

961

1323

330

Мікрометри

шт.

2456

1292

3098

524

Автотрансформатори

шт.

1032

3164

2695

674

Трансформатори струму

шт.

1564

2021

2305

526

Амперметри, міліамперметри


шт.


2114


2356


3434


752

Всього

шт.

20,768

22,789

32,576

6,340


Случайные файлы

Файл
180689.rtf
82563.rtf
144201.rtf
5547.rtf
30153-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.