Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод" (176362)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ВСТУП

1. Загальна характеристика ЗАТ „ХВЗ”

2. Аналіз та оцінка виробничо-ресурсних можливостей підприємства

3. Аналіз трудових показників ЗАТ “ХВЗ”

3.1. Аналіз кількісного і якісного складу кадрів

3.2. Аналіз використання робочого часу

3.3. Аналіз форм і систем мотивації праці

3.4. Аналіз трудомісткісті праці, фонда оплати праці та середньої зарабітної плати

4. Аналіз фінансової діяльності підприємства

5. Аналіз системи оцінки персоналу

5.1. Методи оцінки персоналу, який використовується на підприємстві

5.2. Оцінка раціональності кадрового забезпечення підприємства

5.3. Оцінка ефективності використання працівників

5.4. Оцінка ділових якостей працівників підприємства

6. Аналіз технічного рівня підприємства

7. Характеристика й аналіз стану охорони праці і техніки безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Складні умови сучасності вимагають від вищих навчальних закладів підготовки висококваліфікованих фахівців з управління персоналом, які вміють творчо мислити, вирішувати складний комплекс соціально-трудових питань, приймати оптимальні рішення в непередбачуваних виробничих ситуаціях. Тому важливу роль у підготовці фахівців відіграє практичне ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємств.

Метою переддипломної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань щодо соціально-трудових питань у діяльності підприємства в розрізі теми „Розробка системи оцінки персоналу як основи кадрового менеджмента”.

Під час практики розв'язані наступні задачі:

самостійно вивчені необхідні методичні та інструктивні матеріали, практично засвоєна робота спеціаліста з управління персоналом, вивчена практика управління кадрами на ЗАТ „ХВЗ”;

вивчені результати виробничо-господарської діяльності підприєм­ства та його підрозділів;

провели збір вихідної інформації для написання звіту з практики й дипломної роботи у відповідності до обраної теми;

набули досвід роботи за спеціальністю.

  1. Загальна характеристика ЗАТ „ХВЗ”


Харківський велосипедний завод ім. Г.І. Петровського заснован у 1923 році як первісток вітчизняного велобудування і надав практичну допомогу в становленні й організації інших велозаводів у колишніх республіках СРСР.

У 1993 році велозавод реорганізован у закрите акціонерне товариство “Харківський велосипедний завод ім. Г.І. Петровського” із колективною формою власності.

Підприємство має у своєму складі трубозаготовче виробництво, колісне, ковальське, пресове, рамоскладальне, механообробне, фарбувальне, гальванічне, і складальне виробництво, що забезпечує повний технологічний цикл виготовлення веловиробів, велосипедів.

До розпаду СРСР Харківський велозавод був флагманом вітчизняного велобудівництва як по конструкції велосипедів, так і за рівнем технології веловиробництва. Так, вперше у світовій практиці на ЗАТ “ХВЗ” було освоєне виробництво труб і ободів на автоматичному устаткуванні. Уперше на заводі були освоєні автомати гальванопокриття деталей, обладнані системою контролю параметрів, а також зборки велосипедів на підвісних конвеєрних лініях.

ЗАТ “ХВЗ” виготовляє також спеціальне технологічне устаткування, технологічне оснащення, інструмент, здійснює середній і капітальний ремонт власного устаткування, а також будинків і споруджень.

Так, на заводі, крім випуску велосипедів, вироблялися гальмові втулки для дорожніх велосипедів, для всіх заводів області.


Структура управління ЗАТ “ХВЗ” зображена на рис. 2.1.

Голова правління – генеральний директор
Зам. ген. директора по економіці та фінансам


Головний інженер – перший зам. ген. директора

Зам. ген. директора по виробництву

Адміністративно– побутовий відділГоловна бугалтерія

Дослідньо – конструкторське бюро

Технічний відділ

Відділ по роботі з кадрами

Виробничо диспечерський відділСлужба безпеки


Планово – економічний відділ

Електронно-ремонтна служба

Відділ управління якістю

Відділ охорони праці і екології

Маханич-ний цехСтанко- інструментальне виробництво

Цех допоміжного виробництва

Юридичне бюро


Сец. частина

Складальний цехСлужба по надзору за безпекой використання споруд

Механо-пресовий цех

Рамно-сварочний цех

Гальванічний цех


Ремонтно-будівельний участок
Рис. 1.1. Організаційна структура ЗАТ “ХВЗ”


У попередні роки заводом випускалося до 800 тис. шт. велосипедів у рік. Починаючи з 1993 року, у зв'язку з порушенням економічних зв'язків, гіперінфляцією, ростом цін на енергоносії, матеріальні ресурси, відсутністю оборотного кошту, почався різкий спад обсягів виробництва. У даному часі спостерігається стійка тенденція до росту обсягів виробництва, що є позитивним для розвитку підприємства. Тепер освоєний випуск нових велосипедів і запасних частин. Освоєн випуск нових видів велосипедів різних моделей типу “Гірський“, “Турист”, “Шосе”, налагоджується випуск велосипедів дитячого й підліткового асортименту типу “Teeneger” з більш високими технічними характеристиками й поліпшеними споживчими властивостями. Значно розширений асортимент і збільшений обсяг випуску запасних частин.

Останнім часом значна увага приділяється диверсифікації виробництва, розширенню асортименту не профільних виробів народного споживання. Це сани дитячі, шезлонги, стійки торгові, столи, крісла для відпочинку, стільчики, стільці офісні, вішалки, сушіння для білизни, кошики й візки для супермаркетів і багато чого іншого. Це особливо актуально в умовах сезонності виробництва основної продукції. Одночасно з цим проводяться підготовчі роботи з технічного переозброєння виробництва, удосконалення технологічних процесів, розробка сучасних зразків продукції.

На ЗАТ "Харківський велосипедний завод ім. Г.И. Петровского" при виготовленні продукції використовуються наступні види електроенергії як природний газ, теплоенергія, пар, вода, стиснене повітря.


Таблиця 1.1.

Види енергоносіїв, які використовуються при виготовленні продукції

Найменування

2001р.

2002р.

2003р.

2002 до 2003

2003 до 2002

нат.

грн.

нат.

грн.

нат.

грн.

(+,-)

(%)

(+,-)

( %)

Електроенергія

7226

1094,3

8326

1208

9250

1342

113,8

110,4

134,1

111,1

Природний газ

1456

539,1

1348

403,7

1498

448,7

-135,4

74,9

45

111,1

Теплоенергія

5,45

662,2

4,3

522,5

4,8

583,2

-139,7

78,9

60,7

111,1

Пара

8,4

663,6

6,6

521,4

7,4

584,6

-142,2

78,6

63,2

112,1

Вода

18,8

1,7

54,4

5

60,4

5,58

3,3

294

0,58

111,6

Каналізація

18,8

22

54,4

45,3

60,4

50,3

23,3

205,9

5

111

Стисле повітря

9564,1

669,5

8710

609,7

9677

677,4

-59,8

91,1

67,7

111,1


На ЗАТ "Харківський велосипедний завод ім. Г.И. Петровского" на 2003 рік розроблена і затверджена програма по економії паливно-енергетичних ресурсів згідно з Комплексною державною програмою энергоббережения (КГПЭ), програмою заходів щодо скорочення споживання природного газу (ПСПГТГ), програмою державної підтримки розвитку нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії і малої гидро-теплоэнергетики (ПНВЭ) і Галузевою програмою енергозбереження.

Цією програмою передбачені наступні заходи:


Случайные файлы

Файл
4454.rtf
185230.rtf
Presidents.doc
101359.rtf
50970.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.