Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354" (175863)

Посмотреть архив целиком


Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ „АТП-16354”Зміст


1. Характеристика роботи АТП-16354

2. Технологія і організація автомобільних перевезень.

2.1 Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг

2.2 Транспортні зв’язки

2.3 Підсумкові показники використання рухомого складу

2.5 Аналіз плану перевезень вантажів

2.6 Спостереження за підготовкою автомобілів та їх роботою на лінії

3. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

3.1 Підсумкові показники діяльності технічної служби

3.2 Аналіз виконання плану технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

3.3 Управління якістю ТО

4. Матеріально-технічна база

4.1 Наявність основних фондів

4.2 Аналіз технічного стану основних фондів

4.3 Показники наявності та руху транспортних засобів

4.4 Аналіз ефективності використання основних фондів

5. Трудові ресурси

5.1 Аналіз звітів про працю за 5 років

5.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

5.3 Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП

6. Фінансові результати діяльності підприємства

6.1 Фінансові результати діяльності ВАТ „ХАТП-16330”

6.2 Аналіз собівартості перевезень

6.3 Аналіз доходів підприємства

6.4 Аналіз прибутку підприємства

6.5 Аналіз обігових коштів

7. Впровадження і експериментальна перевірка результатів НДРС


1. Характеристика роботи АТП-16354


Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство № 16354» створено 10 лютого 1998 року шляхом перетворення державного підприємства „АТП-16354” (заснованого у 1943р.) у відкрите акціонерне товариство згідно з діючим законодавством України. Форма власності – колективна. Найбільшим акціонером є ППТФ „ЮСІ” (70% акцій). Підприємство розташовується на території за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.

Представник правління – Віткалов Володимир Іванович, 1955 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи – 26 років, (в т.ч. 21 рік на керівницькій посаді), стаж роботи на даному підприємстві – 4 роки, очолює дане підприємство з 1996р.

Ключовий персонал підприємства – керівники основних підрозділів мають вищу освіту, відповідну до профілю даної роботи, великий стаж роботи по спеціальності та відмінну професіональну підготовку. Чисельність трудового колективу – 242 чоловіки. З них:

 • адміністративний персонал – 9 чол;

 • фінансовий персонал – 4 чол;

 • маркетологи – 4 чол;

 • виробничий персонал – 193 чол;

 • допоміжний персонал – 29 чол.

Всі співробітники працюють на постійній основі.

Підприємство складається із структурних підрозділів, що очолюються їх керівниками та підлеглих представнику правління.

Організаційна структура АТП повністю відповідає вимогам, що виконуються та може забезпечити нормальну роботу підприємства в умовах ринкової конкуренції. На теперішній момент у структурі підприємства представлені наступні основні напрямки (мал. 1.1)

Рис. 1.1 – Організаційна структура підприємстваОсновним видом діяльності ВАТ „АТП -16354” є послуги з перевозки вантажів підприємств та організацій.

Керівництво підприємства визначає його стратегічні цілі таким чином: збільшення обсягів надаваємих транспортних послуг, забезпечення беззбитковості хозяйницької діяльності.

Основні засоби досягнення поставлених цілей: збільшення обсягу ринку збиту шляхом зниження цін при збільшенні обсягів продаж.

На підприємстві є достатня кількість різноманітного рухомого складу (у тому числі спеціалізованого – для перевезення хлібобулочних виробів, рідких нафтопродуктів, сипучих будівельних та сільськогосподарських вантажів). На належній до АТП території розташовуються стояночні площадки та криті бокси для збереження, ремонту та обслуговування автотранспорта. Ремонтні мастерські дозволяють здійснювати поточний ремонт агрегатів та вузлів рухомого складу. Все це дає можливість забезпечувати та підтримувати у належному вигляді технічний стан парку автомобілів, а також ремонту та діагностиці вантажних та легкових автомобілів.

Виробничі міцності підприємства завантажені на 20%. Філій у Харкові та інших регіонах України ВАТ „АТП-16354” не має.

Перевагами підприємства є:

 • географічне положення – один з центральних районів Харкова, поблизу від основних замовників та пунктів доставки продукції;

 • великий парк різноманітного автотранспорт, у тому числі спеціалізованого;

 • наявність необхідної виробничої бази для технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

 • добре знання ринку продукції, що перевозиться, а основних маршрутів перевози.

Рухомий склад підприємства:

Scania + п/пр KÖGEL – 8од.КамАЗ-5410 – 5од

ЗІЛ-4331 – 2одFord Transit – 8од

Газель – 20од
2. Технологія і організація автомобільних перевезень.


2.1 Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг


Підприємство має налагоджену систему роботи з постійним замовником (ППТФ „ЮСІ”), який володіє 70% акцій ВАТ „АТП-16354”.

Географічними кордонами ринку продукції ВАТ „АТП-16354” є м. Харків та розташовані у передміській зоні райони. Загальна кількість регіонального ринку вантажоперевезень (по оцінкам керівництва підприємства) складає у грошовому виразі 34-45 млн. грн. На цьому ринку доля підприємства складає:

 • послуги по здійсненню міжнародних та міжміських перевезень – 3,2-3,8%;

 • послуги по здійсненню перевезень вантажів по міським та передміським маршрутам – 4,3-4,6%;

Основними споживачами послуг підприємства також є фірми, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильних матеріалів, лакофарбової продукції, промисловими товарами та продукцією сільського господарства, а також хлібозаводи.

Вивчення та аналіз попиту на послуги проводяться на основі інформації, що одержується з відкритих джерел інформації (радіо, телебачення, газети, журнали, спеціальна література). Використовується також інформація, одержана в ході опросів клієнтів підприємства. Маркетингові досліди з використанням спеціальних методів збору та обробки первинної інформації поки не проводяться.

На підприємстві використовуються персональні комп’ютери, що використовуються для збору, обробки та накопичення інформації, створення баз даних та їх аналізу. Вони об’єднані в локальні мережі, що суттєво підвищує ефективність їх використання для прийняття управлінських рішень. Зібрана інформація зберігається як в електронному та класичному вигляді.

Таким чином, можна підкреслити, що на підприємстві існує інформаційна система маркетингу та при плануванні діяльності підприємства використовується значний обсяг маркетингової інформації.

Разом із тим, маються невикористані резерви підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

Ринок автотранспортних послуг Харкова і області містить велику кількість підприємств, що здійснюють перевезення вантажів і пасажирів. Проте АТП – 16354 здійснює лише вантажні відрядні і погодинні перевезення.

Частка ринку АТП складає 15-20%. Основними конкурентами ВАТ „АТП-16354” є:

1. На ринку міжнародних перевезень:

КонкурентЧастка ринку по товарній групі

АТП-1636330-35%

АТП-1636030-35%

АТП-16355 3-5%

АТП-16357 3-5%

АТП-16365 3-5%

Фазу життєвого циклу даної продукції можна визначити як фазу росту. Попит на такі послуги значно виріс з моменту проголошення незалежності України, у зв’язку з тим, що вантажоперевезення за межі України із розряду міжміських переросли у розряд міжнародних.

2. На ринку міських та передміських перевезень конкурентами є практично всі автотранспортні підприємства та приватні перевізники, що займаються вантажними автоперевезеннями. Фазу життєвого циклу даного продукту можна визначити як фазу зрілості.

Не зважаючи на те, що перевезення вантажів відноситься до сфери послуг, підприємство має на балансі значні по вартості основні фонди та потребує для безперервної роботи велику кількість паливно-мастильних матеріалів та запчастин. Тому у своїй діяльності підприємство у великій кількості залежить від рівня середньо-ринкових цін на паливо та запчастини, котрі у свою чергу впливають на рентабельність виробництва.

ППТФ „ЮСІ” є постійним та основним замовником ВАТ „АТП-16354” та займається широким спектром товарів та виробництва продукції. Специфіка перевезень у даного замовника полягає у вигляді готової продукції та сировини, яка великими партіями транспортується у всі регіони України. Даний клієнт забезпечує майже 90% вантажообігу підприємства.

Для роботи з цим замовником необхідно мати великий парк великовантажних довершених автомашин тягачів.

Перевезення продукції замовника здійснюється в багато міст України. Перелік міст і відстаней на міжміських перевезеннях представлений нижче.

Роботу з постачальниками здійснює відділ матеріально-технічного забезпечення. Підприємство має налагоджені звязки з постачальниками палива (бензин, дизельне паливо, газ), запасних частин (в тому числі із закордонними виробниками до закордонних автомобілів, причепів та напівпричепів, а також для вітчизняних автомобілів КамАЗ, МАЗ та ін.), автомобільних шин. Таким чином на підприємстві створено запас матеріальних цінностей, що забезпечує ритмічну та безперебійну роботу підприємства. Рівень забезпеченості АТП оборотними засобами є оптимальним. Розповсюдження транспортних послуг здійснюється напряму, тобто без посередників.


Случайные файлы

Файл
18268-1.rtf
36139.rtf
93813.rtf
127907.doc
116582.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.