Методичка для дипломников (book)

Посмотреть архив целиком

29ЛІТЕРАТУРА  1. Васильєв В.І., Садовська Т.Г. Організаційно-економічні основи гнучкого виробництва. Учбовий посібник для машинобудівної спеціальності вузів. –М., Вища школа, 1988 –272 с.

  2. Організація і планування машинобудівного виробництва. підручник для машинобудівної спеціальності вузів. М.І. Ігнатов та ін.; Під ред. М.І. Ігнатова, В.І. Постникова і М.К. Захарової – М.: Вища школа, 1988 -367 с.

  3. Довідник технолога-машинобудівника. В 2-х т. Під ред. А.Г. Косилової і Р.К. Мещерякова. – 4-е видання, перероб. і доп. –М.: Машинобудування, 1986, 656 с. і 496 с.

  4. Обробка металу різанням: Довідник технолога. А.А. Панов та ін.; Під ред. А.А. Панова. –М.; Машинобудування. 1988, 736 с.

  5. Соколіцин С.А., Кузін Б.І. Організація і оперативне керування машинобудівним виробництвом: Підручник для вузів по спец. “Економіка і організація машинобудівної промисловості” –Л., машинобудування. Ленінградське відділення, 1988. –527 с.

  6. Економіка і організація виробництва в дипломних проектах. Учбовий посібник для машинобудівних вузів. К.М. Веліканов та ін.; Під заг. ред. К.М. Веліканова. –4-е вид. перероб. і доп. –Л.: Машинобудування, Ленінградське відділення. 1986. –285 с.

  7. Ступаченко А.А. САПР технологічних операцій. –Л.: Машинобудування. Ленінградське відділення. 1988. –234 с.

  8. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи по курсу “Організація, планування і керування виробництвом” для студентів спеціальності 21.03 – Одеса, ОІНТЕ, 1989

  9. Методічні вказівки по виконанню економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальності 21.03 – Одеса, ОДАХ, 1995Случайные файлы

Файл
29888-1.rtf
141602.rtf
26229.rtf
16349.rtf
ref-16297.doc