Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції (169794)

Посмотреть архив целиком


Кваліфікаційна робота

на тему: "Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції"Зміст


Реферат і ключові слова

Вступ

Розділ 1. Загальні дані про підприємство

1.1 Характеристика основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища

1.1.1 Підготовка й обробка матеріалів

1.1.2 Каландровий цех

1.1.3 Складальний цех

1.1.4 Цех вулканізації

1.1.5 Автокамерний цех

Розділ 2. Вплив діяльності підприємтсва на атмосферне повітря

2.1 Аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства

2.2 Характеристика газоочисних споруд підприємства ЗАТ "РОСАВА"

2.3 Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

2.4 Лабораторний контроль за досягнення нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві

Розділ 3

3.1 Платежі за забруднення атмосферного повітря

Розділ 4. Охорона праці на підприємстві ЗАТ "РОСАВА"

Висновки та рекомендації

Список використаної літературиРеферат і ключові слова


Дипломна робота складається з 4 розділів. В першому розділі приведена загальна характеристика підприємства ЗАТ "РОСАВА". В другому розділі проведений аналіз основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища, визначений кількісний склад промислових викидів. В третьому розділі розглянутий Вплив діяльності підприємства на атмосферне повітря, проведений аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства, визначена характеристика пилогазоочисного обладнання підприємства, розглянуті заходи щодо зниження обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативного рівня, заходу щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах, проведений аналіз лабораторного контролю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх розсіювання на межі СЗЗ. Четвертий розділ присвячений аналізу умов праці на підприємстві ЗАТ "РОСАВА".

Робота складається з:

сторінок – 57

таблиць – 17

рисунків – 2

бібліографічних джерел – 23.

Ключові слова: навколишнє середовище, виробництво шин, викид, забруднювачі атмосферного повітря, джерела викидів, заходи, лабораторний контроль джерел викидів, платежі за забруднення.Вступ


В складній економічній ситуації одним із важливих аспектів конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та світовому ринках є відповідність екологічним вимогам. Дане положення обумовлено ти, що передові керівники підприємств зацікавлені в здоров’ї своїх працівників, а також в найкращому стані навколишнього середовища. Одним із значних забруднювачів є різна продукція на окремих етапах її життєвого циклу. Тому активно впроваджуються різні законодавчі та природоохоронні акти, які перешкоджають появі на внутрішньому ринку продукції, яка є потенційним забруднювачем навколишнього середовища. Слід відзначити той факт, що продукція не обов’язково неякісна, але вона потенційно шкідлива для навколишнього середовища.

Шинна промисловість також здатна нанести певну шкоду навколишньому середовищу, тому що в її виробництві використовуються різні речовини, які вже в процесі свого початкового введення в технологічний цикл здатні постувати в навколишнє середовище. Крім того, по закінченню строку експлуатації окремі види продукції фактично не утилізуються.

Специфіка і складність технологічного процесу виробництва шин змушує шинників з особливою відповідальністю відноситись к питанням екологічної безпеки виробництва. Серед них важлива роль належить заходам, які попереджують забруднення атмосферного повітря. Практично різні порушення чистоти атмосферного повітря обов’язково впливають на якість двох основних компонентів природного середовища – вода та грунт. Тому заходи по охороні чистоти повітряного середовища повинні забезпечувати як збереження здоров’я людей так і збереження рослинності та тваринного світу, що дуже важливо для біологічної продуктивності землі і води.

Шкідливий вплив промислових викидів на атмосферне повітря, людей і навколишнє середовище значно проявляється на промислових майданчиках і прилеглих до них територіях. Саме на них утворюються найбільш великі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, і саме на промислових територіях акумулюються їх основна маса на грунті і водоймах.

Із промислових викидів в атмосферу найбільш значними в гігієнічному плані є низькі технологічні і вентиляційні викиди (ліхтарі, шахти, вінка та інш.) безперервної дії, які складають в цілому 80 % від загальної кількості шкідливих викидів. Тому на підприємствах шинної промисловості необхідно постійно проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин і їх розсіювання на межі СЗЗ підприємства.

Контроль екологічного стану навколишнього середовища та виробничих приміщень проводиться екоаналітичною лабораторією відділу охорони праці та екології підприємства.

Моніторинг виконання вимог природоохоронного законодавства здійснюється на підприємстві ЗАТ "РОСАВА" службами, в функції яких включено контроль різних екологічних аспектів діяльності підприємства, представлений в таблиці 1.


Таблиця 1. Моніторинг виконання законодавчих і нормативних документів.

Відділ охорони праці та екології

Внутрішні комплексні перевірки стану навколишнього природного середовища підприємства.

Внутрішні комплексні перевірки за культурою виробництва та виробничою санітарією на робочих місцях

Відділ головного механіка

Внутрішні комплексні перевірки за технічним станом об’єктів природоохоронного значення

Департамент енергетики

Внутрішні комплексні перевірки за раціональним використанням природних ресурсів.


В дипломній роботі розглянуті питання екологічної оцінки шкідливих викидів підприємства виробництва шин ЗАТ "РОСАВА" (м. Біла Церква), проведений аналіз промислових викидів, опрацьовано питання контролю підприємства за викидами шкідливих речовин із джерел їх утворення та аналіз їх розсіювання на межі СЗЗ. Також розглянуті економічні питання, пов’язані з забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами від стаціонарних і пересувних джерел викидів.Розділ 1.Загальні дані про підприємство


Підприємство ЗАТ "Росава" відноситься до Міністерства промислової політики. Розташоване в східній частині міста , межує з промисловими підприємствами з півночі – ВАТ "Трібо" , з заходу – ТОВ "Інтер ГТВ" , з півдня – автодорогою , зі сходу – автотрасою Київ-Одеса.

Санітарно-захисна зона підприємства складає 300 м, згідно "Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів " № 173 від 19.06.1996 р., фактично до житлового району більше 1000 м.

Діяльністю підприємства є виробництво гумових покришок та камер , оптова та роздрібна торгівля автотоварами , хімічними продуктами , дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

Генеральний план підприємства приведений в додатку1.


1.1 Характеристика основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища


Виготовлення шин – багатоопераційний процес, що містить у собі виготовлення і переробку гумових сумішей, виготовлення допоміжних деталей, складання покришок, виготовлення автокамер, вулканізацію покришок, камер, діафрагми. Гумові суміші – складні багатокомпонентні системи, що містять різні каучуки, наповнювачі, вулканізуючі агенти, прискорювачі, модифікатори й інші інгредієнти. Які визначають експлуатаційні властивості готового виробу. Обумовлюють широкий спектр шкідливих речовин, що виділяються в повітря при їхній переробці і викликають необхідність контролю. Багатоопераційність процесу виробництва шин також формує специфічні особливості забруднення навколишнього середовища.1.1.1 Підготовка й обробка матеріалів

Основним компонентом гумових сумішей є каучуки. При цьому природа каучуку впливає на умови його переробки. Синтетичні каучуки, що поступають на підприємство, використовуються у виробництві в основному без попередньої обробки. У той час як натуральний каучук піддається декристалізації і пластифікації. Декристалізацію здійснюють у розпіркових камерах, що обігріваються паром ( при температурі 90-100 С). Після дикристалізації в камерах каучук пластифікують при температурі 150 С. Процес пластифікації здійснюється в гумозмішувачах і на вальцах. У процесі пластифікації в повітря виділяються різні органічні сполуки, що відносяться до насичених і ненасичених вуглеводнів, які вентсистемами організовано виділяються в повітря. Усі хімічні добавки при їхній підготовці до використання в процесі виробництва шин газоподібних речовин не виділяють. Але в процесі їх растарки і транспортування в повітря можуть виділяться зважені речовини (пил).

Пил має змішаний склад. Мінливий у залежності від застосованих матеріалів. Постійно в складі пилу присутні технічний вуглець, сірка, окис цинку і інші речовини. Пил інгредієнтів , що виділяється в технологічному процесі, системами аспірації направляється на фільтри (80-95 % пилу).


Случайные файлы

Файл
kursovik.doc
160406.rtf
73390.rtf
30855-1.rtf
94903.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.