Організація міжнародного туризму в Росії (154699)

Посмотреть архив целиком
Дипломна робота

Тема: Організація міжнародного туризму в РосіїПлан


Вступ

1 Розвиток міжнародного туризму на сучасному етапі

1.1 Загальна характеристика ринку туристичних послуг

1.2 Методика розрахунку основних економічних показників розвитку туризму

2 Оцінка сучасного рівня розвитку туристичних послуг Росії

2.1 Аналіз розвитку туристичних послуг Росії

2.2 Залучення іноземних інвестицій в туристичну галузь

3 Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Росії

3.1 Основні фактори, які стримують розвиток туризму в Росії

3.2 Перспективи розвитку туризму

3.3 Державна політика у сфері туризму

Висновок

Список використаних джерелВступ


Туризм вже давно розглядається як одна з найбільш дохідних і інтенсивно розвиваються галузей світового господарства. Про це свідчить той факт, що на частку туризму припадає близько 10 відсотків світового валового національного доходу.

Розвиток туризму надає стимулюючу дію і на інші сектори економіки (транспорт, зв'язок, торгівля та інші), сприяє створенню значної кількості робочих місць, збільшенню бази оподаткування і надходжень коштів від податків в скарбницю держави. Слід зазначити, що найважливішими чинниками, що роблять вплив на прибутковість туризму в економіці країни, є природно-кліматичні та історико-культурні ресурси, а також політичний клімат і рівень сприяння державної політики щодо туризму.

З одного боку, сучасний стан туризму в Росії розцінюється як кризовий, пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше обсягів надання туристських послуг, скороченням матеріальної бази туристської галузі і значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах.

З іншого боку, відзначаються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам, значне збільшення виїздів росіян в закордонні поїздки, зростання числа туристичних організацій по всій території Росії. За прогнозом Всесвітньої туристської організації до 2020 року Росія може увійти до першої десятки країн - самих популярних напрямків туризму. За оцінкою експертів Всесвітньої туристської організації, Росія займає 15 місце у світовій класифікації за відвідуваністю іноземцями, що становить 2,5 відсотка світового ринку виїзного туризму.

Актуальність дослідження. Міжнародний туризм швидко росте і видозмінюється. Цей факт, з одного боку, відкриває нові можливості, з іншого - постійно створює проблеми людям, зайнятим в індустрії, що стала зараз найбільшої в світі. Спільності і компанії, що вже мають досвід у питаннях стимулювання міжнародного туризму, так само як і ті, хто хоче прийти на цей сегмент, стикаються з тим, що туристична індустрія змінюється.

Підвищення рівня життя людей і розширення можливостей вільного пересування по світу сприяють появі нових мільйонів міжнародних туристів.

Для залучення туристів пропонуються нові послуги. Компанії-перевізники почали надавати більш різноманітні зручності і пропонувати нові екзотичні маршрути в надії перевести на себе частину фінансових потоків від зростаючого бізнесу. Підприємці, намагаючись розширити свій бізнес, розробляють нові комбінації, які дозволяють поєднувати покупки з відпочинком, освіту з освітою, бізнес з культурною програмою та ін.

Ступінь вивченості теми дослідження. В якості методологічної і теоретичної бази дослідження були використані праці російських учених, таких як М. Ананьєв, В. Данилов-Данільян, В. Гуляєв, А. Лян та ін. Роботи зарубіжних авторів, серед яких С. Cooper, В. Archer, R. Batler, С. Ryan, D. Pearce та ін, а також методичні рекомендації Всесвітньої туристської організації (СОТ). У роботі використані результати попередніх досліджень, присвячених проблемам розвитку туризму в Росії.

Об'єкт дослідження: розвиток туристичних послуг в Росії.

Предмет дослідження: організація міжнародного туризму в Росії.

Методика дослідження. У роботі використані два методи: аналіз рядів динаміки та кореляційний аналіз. Ці методи дозволяють найбільш повно відобразити основні тенденції розвитку даної галузі та взаємозв'язок між показниками.

Мета дослідження: виявити основні тенденції розвитку міжнародного туризму в Росії, його проблеми, особливості і фактори розвитку.

Завдання:

-Дати визначення поняття «туристичні послуги»;

-Проаналізувати стан міжнародного туризму в Росії на сучасному етапі;

-Визначити темпи зростання російського ринку туристичних послуг;

-Вивчити характеристику споживача послуг у сфері туризму;

-Визначити основні проблеми ринку туристичних послуг;

-Проаналізувати перспективи розвитку туризму в Росії.1 Розвиток міжнародного туризму на сучасному етапі


1.1 Загальна характеристика ринку туристичних послуг


Послуги туризму - це специфічні послуги, що надають споживачам комплексне обслуговування, пов'язане з організацією подорожей, що здійснюються для відпочинку, лікування і в пізнавальних цілях. Комплексний характер послуг туризму виявляється в тому, що споживач отримує взаємопов'язані послуги різного профілю (з організації туру, оформлення документів, транспорту, готельного господарства, підприємств харчування і торгівлі предметами туристського побуту, сувенірами і т. д.). Таким чином, надається цілий набір послуг, коли основна (часто розміщення), профільна послуга часто доповнюється супутніми послугами. Специфіка туризму проявляється в їх різноманітті, неоднорідності і ступінь комплексності може бути різною.

Туристські послуги можуть надаватися за місцем проживання або роботи споживачів у вигляді реклами, інформації турбюро; в процесі подорожей (транспортні послуги, послуги гідів, перекладачів, агентів з оформлення документів і т. д.); на місці перебування (послуги, пов'язані з житлом, харчуванням, організацією відпочинку, лікування, розваг, торговельного, побутового та іншого обслуговування). [ 8, c.389]

Ринок туризму можна визначити як суспільно-економічне явище, що об'єднує попит та пропозиція для забезпечення купівлі-продажу туристичного продукту в даний час і в певному місці.

При характеристиці туристського ринку необхідно враховувати ряд моментів:

-Основним предметом купівлі-продажу є послуги;

- Крім покупця і продавця в механізм туристського ринку включається значна кількість посередницьких ланок;

- Попит на туристські послуги відрізняється рядом особливостей: великою різноманітністю учасників поїздок по матеріальним можливостям, віком, цілям і мотивами; еластичністю; індивідуальністю і високим ступенем диференціації; великий замещаемостью; віддаленістю за часом і місцем від туристського пропозиції;

- Туристське пропозиція також характеризується низкою відмінних характеристик: товари та послуги в туризмі мають потрійний характер (природні ресурси, створені ресурси, туристські ресурси); висока фондоємне галузі; низька еластичність; комплексність. [9, с.63]

У цілому, з точки зору економічної та управлінської точок зору, туристський ринок можна представити у вигляді двох відносно самостійних областей: ринку пропозицій і ринку попиту.

У розвитку ринку туристичних послуг в більшою мірою, ніж на ринку виробництва матеріальних благ, необхідно враховувати фактор часу (сезонні коливання попиту, пікові періоди попиту протягом доби). Тут велика роль планування потужностей (пропускної спроможності сфери туристських послуг). Неможливість зберігати та накопичувати послуги обертається можливістю утворення черг людей і збільшення часу очікування. У таких випадках виникає необхідність застосування особливих заходів і методик за погодженням попиту та пропозиції туристських послуг - широка практика попередніх замовлень, диференціація цін на послуги в залежності від сезонності і пікових перепадів в попиті на послуги, масове залучення тимчасових працівників на умовах роботи неповний робочий день , сумісників і т. д. [21, c.157]

Найважливіша особливість ринку туристських послуг полягає в тому, що на відміну від інших ринків національної економіки тут велика роль трудового та культурно-історичного ресурсу, а також існує прив'язка до конкретної території. Туризм має справу з таким явищем, як індивідуальний профіль місця туристського призначення, яке визначає привабливість туристської послуги та створює туристську мотивацію. Він формується під впливом таких факторів, як географічне положення, ландшафт, біокліматичних та екологічні характеристики територіальних одиниць та історико-культурні параметри.

Ринок туристських послуг залежить від територіальної та ресурсної складової, яка визначається як специфікою задоволення потреб у туризмі (подорож, цільова поїздка, відпочинок), так і особливістю формування попиту та пропозиції на туристські послуги в регіоні.[17, c.355]

Туристські послуги, що надаються споживачам організаціями або індивідуальними підприємцями, включають:

-Послуги туроператора з організації внутрішнього туризму;

-Послуги туроператора з організації виїзного туризму;

-Послуги туроператора по організації в'їзного туризму;

-Послуги турагента;

-Окремі послуги туроператора і турагента;

-Послуги при самодіяльному туризмі;

-Екскурсійні послуги. [11, c.74]

Туристські послуги поряд зі специфічними характеристиками послуг мають і відмінні риси:

виділення досить чітко виражених туристських зон;


Случайные файлы

Файл
132907.rtf
81469.rtf
60751.rtf
109577.doc
116515.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.