Розвиток електричної мережі ВАТ "Львівобленерго" (150864)

Посмотреть архив целиком

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ


Електроенергетичні системи мають зв’язок з усіма галузями господарства України. Зміни, які відбуваються в них зумовлюють неперервний динамічний розвиток електроенергетичних систем, який проявляється у зростанні чи зниженні навантаження, введенні нових генеруючих потужностей, зміні структури існуючих мереж. В рамках країни практично відсутні моменти проектування автономних електроенергетичних систем. Очевидно, що це вимагає відповідних проектів розвитку та реконструкції електроенергетичних об’єктів: станцій, підстанцій, мереж тощо, як на даний час, так і на перспективу. При цьому потрібно враховувати історичні аспекти розвитку електроенергетики:

 стан генеруючих потужностей;

 перспективи розроблення електроматеріалів;

 стан електротехнічної промисловості;

 існуючий стан і архітектура енергетичних систем.

Згідно завдання, передбачається розвиток електричної мережі 35 кВ ВАТ «Львівобленерго». Прогнозується зростання потужності навантаження підстанції «Добромиль-14» до 4.25 МВт. Склад споживачів, які отримують живлення від шин підстанції 10 кВ по категоріях надійності наступний: І категорія – 20%, ІІ категорія – 30%, ІІІ категорія – 50% від потужності підстанції. Коефіцієнт реактивної потужності на шинах підстанції для режиму найбільшого навантаження tg=0,593. Час максимального навантаження – 5800 год.

Електрична мережа розташована в центрі і півдні Львівської області. Район розташування мережі відноситься до третього по швидкості напору вітру та другого по ожеледі. Середньорічна температура на території, охопленій мережею, становить 9,9С, а середньорічна тривалість гроз становить 1000 год за рік.

На рис. 1.1 наведена ділянка схеми електричної мережі ВАТ «Львівобленерго».


Рис. 1.1 - Ділянка схеми електричної мережі ВАТ «Львівобленерго»


Живильними вузлами електричної мережі є підстанції «Ст. Самбір-Т» та «Чижки-68». Це вузли, які живлять певну частину Львівської області. На ПС «Ст. Самбір-Т» встановлено 2 трансформатори потужністю 40 МВА кожен, які живлять шини 35 кВ від шин 110кВ. На ПС «Чижки-68» встановлено трансформатор потужністю 10 МВА.


1.1 Розрахунок режиму роботи мережі для вихідної схеми


Вихідними даними для розрахунку режиму роботи мережі є схема мережі (рис. 1.1), параметри ліній електропересилання, які наведені у табл. 1.1 та навантаження підстанцій мережі – табл. 1.2.

Згідно [1] на рис. 1.2 зображена заступна схема лінії електропересилання напругою 35кВ. Її параметри розраховуються за формулами, наведеними нижче.


Рис. 1.2 - Заступна схема лінії 35кВ


, , ,


де:

l - довжина лінії, (км);

n - кількість проводів у розщепленій фазі;

F – поперечний переріз проводу, (мм2);

ρ = 28,9 Ом·мм2/км - питомий опір;

tcp - середньорічна температура(°С);

α = 0,004 °С-1 – температурний коефіцієнт розширення.

Розрахуємо параметри для лінії L1 ПС «Ст. Самбір-Т» - ПС « Хирів-13».

Ом;

Ом/км;

Ом.

Параметри всіх інших ліній розраховується аналогічно як і для L1 між ПС «Ст. Самбір-Т» - ПС « Хирів-13».

Результати обчислень занесені в табл. 1.1.


Таблиця 1.1 - Параметри ліній електричної мережі 35 кВ

Лінії

Марка

l,

r,

x,

Початок

Кінець

проводу

км

Ом

Ом

1

2

3

4

5

6

7

L1

Ст. Самбір-Т

Хирів-13

АС-70/11

18.92

8.098

8.173

L2

Хирів-13

Добромиль-14

АС-70/11

6.68

2.86

2.886

L3

Добромиль-14

Нижанковичі-15

АС-70/11

15.74

6.737

6.8

L4

Нижанковичі-15

Чижки-68

АС-95/16

13.58

4.156

5.717


Розрахунок виконаний для мережі 35 кВ. За балансуючі вузли (100 і 200) були прийняті шини 35 кВ підстанції «Ст. Самбір-Т» та підстанції «Чижки-68» відповідно. Напруга у цих вузлах підтримувалась на рівні 37.8кВ. Мінімальні навантаження складають 60% від максимальних.


Таблиця 1.2 - Навантаження вузлів

Номер

Підстанція

Максимальний режим

Мінімальний режим

вузла


Рнав, МВт

Qнав, Мвар

Рнав, МВт

Qнав, Мвар

1

Хирів-13

3.152

1.72

1.891

1.032

2

Добромиль-14

4.25

2.12

2.55

1.272

3

Нижанковичі-15

1.457

1.056

0.874

0.634


Результати розрахунку, який виконаний на графічно-розрахунковому

комплексі «DAKAR», коротка характеристика якого наведена у параграфі 3.1, даної пояснювальної записки, наведені у дод. А «Стартовий режим».


1.2 Характеристика підстанції «Добромиль-14»


На підстанції «Добромиль-14» 35/10 кВ, схема якої наведена на рис.1.3, встановлено два трансформатори потужністю 4 і 2.5 МВА. Від шин 10 кВ живляться споживачі потужністю 3.366+j1.84МВА

Прогнозується збільшення навантаження підстанції до 4.25 МВт. На шинах 10 кВ навантаження зросте до потужності 4.25+j2.12 МВА.7

Запроектована схема підстанції «Добромиль-14», яка вибрана для електропостачання споживачів, наведена на рис. 1.4.

Схеми розподільних злагод підстанції «Добромиль-14» вибрані, виходячи з наступних вимог:

 надійності електропостачання споживачів та потрібні перетоки потужностей через шини підстанції;

 поетапний розвиток підстанції;

 можливість проведення ремонтних робіт на окремих елементах без вимкнення сусідніх приєднань;

 врахування вимог релейного захисту та аавтоматики;

 наочність;

 економічність.


Рис. 1.3 - Існуюча схема підстанції «Добромиль-14»


На стороні ВН – одна секціонована вимикачем система шин.

На стороні НН – одна одинока секціонована вимикачем система шин. (рис 1.3)


Рис. 1.4 - Запроектована схема підстанції «Добромиль-14»


Для розподільної злагоди 35 кВ вибрана схема – місток з вимикачами в колах трансформаторів і ремонтною перемичкою з боку трансформаторів, передбачається встановлення вакуумних вимикачів фірми SIEMENS типу 3AF01.

На стороні НН – одна одинока секціонована вимикачем система шин, передбачається встановлення вакуумних вимикачів заводу РЗВА типу ВР2.(рис 1.4)


2. ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЇ


Вибір кількості та номінальної потужності трансформаторів виконуємо для максимального робочого режиму.

З умов надійності на підстанції «Добромиль-14» встановлюємо два трансформатори.

Потужність трансформатора двотрансформаторної підстанції визначається з врахуванням допустимого перевантаження трансформатора на 40% під час аварійного вимкнення одного з трансформаторів в максимальному режимі роботи.

Визначаємо потужність навантаження підстанції:Отже,

Згідно [4], вибираємо трансформатор типу ТМ–4000/35.

Паспортні дані трансформатора:

Sном= 4 МВА;

UВН=35 кВ; UНН=10.5 кВ;

РK= 33.5 кВт; РХ=5.3 кВтІХ=0,9%;

uK=7,5%

Розраховуємо параметри трансформатора:3. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ МЕРЕЖІ


Розрахунок режимів роботи електричної мережі виконується для визначення:

а) завантаження елементів мережі, визначення пропускної здатності мережі при очікуваних перетоках потужності;

б) перерізу проводів і кабелів та потужності трансформаторів і автотрансформаторів;

в) рівня напруг у вузлах і на елементах мережі, заходів по забезпеченню допустимих відхилень напруги, втрат потужності і енергії, для оцінки економічності роботи мережі;

г) рівнів струмів коротких замикань (КЗ), відповідність очікуваним струмам КЗ, заходів по обмеженню струмів КЗ;

д) пропускної здатності мережі з умов стійкості.

Координати режиму мережі в процесі її експлуатації постійно змінюються, тому що мають місце неперервні зміни навантаження, може змінюватись і сама схема мережі внаслідок експлуатаційного чи аварійного вимкнення окремих елементів.


Случайные файлы

Файл
ref-20075.doc
20673-1.rtf
47975.rtf
179230.rtf
164469.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.