Технологія влаштування гідроізоляції камяних конструкцій (144985)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Розділ 1. Загальна частина

Розділ 2. Наукова організація праці при влаштуванні гідроізоляції кам'яних конструкцій

2.1 План житлового будинку 1-5 поверху

2.2 Класифікація житлового будинку

Розділ 3. Розрахунково-технологічна частина. Алгоритм технологічного процесу виконання гідроізоляції

3.1 Документація на будівельно-монтажні роботи

3.2 Інструменти, пристрої та матеріали

3.3 Організація робочого місця

3.4 Організація і підготовка будівельного майданчика

3.5 Розробка котлована і влаштування основи

3.6 Монтаж фундаментів

3.7 Геодезичний контроль

3.8 Механізація монтажних робіт

3.9 Розрахунок матеріалів

Розділ 4. Безпечні прийоми праці

Висновок

Список використаної літератури
Розділ 1. Загальна частина


Будівлі і споруди грають важливу роль в житті сучасного суспільства. Можна стверджувати, що рівень цивілізації, розвиток науки, культури і виробництва значною мірою визначаються кількістю і якістю побудованих будівель і споруд.

Життя і побут людей обумовлюються наявністю необхідних будівель і споруд, їх відповідністю своєму призначенню, технічним станом.

Будівництво в нашій країні ведеться в дуже великих масштабах. Лише житлових будівель зводиться більше, ніж у всіх країнах Західної Європи. Щорік у нас задається в експлуатацію 1,1 млн. квартир і більше 1 млн. громадян покращують свої житлові умови. Саме тому будівництво в нашій країні є третім по масштабах після промисловості і сільського господарства галуззю народного господарства, що робить актуальною тему роботи.

Об'єктом дослідження виступає застосування гідроізоляції в умовах будівництва. Предметом дослідження застосування гідроізоляційних матеріалів в сучасних умовах.

Метою роботи є оглядова характеристика застосування гідроізоляції на будівлях житлового призначення.

Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання:

- визначення наукової організації праці;

- показ алгоритму виконання технологічного процесу;

- аналіз безпечних прийомів праці у будівництві;
Розділ 2. Наукова організація праці при влаштуванні гідроізоляції

кам’яних конструкцій


Організація праці повинна розглядатися з двох сторін: по-перше, як стан системи, що складається з конкретних взаємопов’язаних елементів і відповідає цілям виконання об’єму роботи, тобто влаштуванні гідроізоляції; по-друге, як систематична діяльність людей по впровадженню нововведень у існуючу організацію праці для приведення її у відповідність з досягнутим рівнем науки, техніки і технології.

Праця людей в процесі виконання об’єму роботи організовується під впливом розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Тому організація праці завжди має дві сторони: природно-технічну і соціально-економічну. Ці сторони тісно пов’язані між собою і визначають зміст організації праці.

У змісті організації праці, виходячи з особливостей роботи по влаштуванню гідроізоляції, виділяють такі елементи:

  • поділ і кооперування праці, що передбачає науково обґрунтований розподіл працівників за систематизованими трудовими функціями, машинами, механізмами, робочими місцями, а також відповідне групування і комбінування працівників у виробничі колективи;

- нормування праці що передбачає ретельний розрахунок норми витрат праці на виконання зазначених послуг як основу для організації праці та визначення її ефективності;

- організація і обслуговування робочих місць, що включає їх раціональне планування і оснащення у відповідності з антропометричними і фізіологічними даними та естетичними смаками людини;

- покращення умов праці, що передбачає усунення шкідливості виробництва, надлишкових фізичних, психологічних і емоційних навантажень, формування системи охорони і безпеки праці;

- ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці і відпочинку;

- планування і облік праці;

- мотивація праці;

- зміцнення дисципліни праці.

По ділянкам і бригадам розраховують, планують, аналізують зниження трудомісткості Тр в результаті впровадження виконання робіт:

а) зниження норми часу


Тр = (Нб – Нплп) Q Кд,


де Нб і Нпл – норми часу до і після впровадження виконання робіт, нормо-год; Q – об’єм виробництва продукції, л..; Кд – коефіцієнт терміну дії виконання робіт;

б) збільшення норм обслуговування


Тр = (1/Ноб – 1/Нопл) Фпл Кд,


де Ноб і Нопл – норми часу до і після впровадження виконання робіт; Фпл – плановий фонд робочого часу, год.;

в) зменшення нормативної чисельності робітників


Тр = (Чб – Чпл) Фпл Кд,


де Чб і Чпл – нормативна чисельність робітників до і після впровадження виконання робіт.

Планова технологічна трудомісткість Тр.пл визначається за формулою:


Тр.пл = (Тр.пл. Q – Тр)/Q


де Тр.пл – технологічна трудомісткість виробу на початок планового періоду, нормо-год.

Планова трудомісткість обслуговування Тобс по кожному виду робіт на одиницю основної продукції встановлюється, виходячи з трудомісткості обслуговування на одиницю основної продукції – в базисному і плановому періодах з врахуванням коефіцієнта зміни трудомісткості Кт по даному виду робіт:


Тобс = Qб Тр.пл Кт/Qпл,


де Qб і Qпл – об’єм одиниці основної продукції; Тр.пл – технологічна трудомісткість виробу на початок планового періоду, нормо-год.


2.1 План житлового будинку 1-5 поверху


Будинок із однопід’їздною секцією змінної поверховості 5 поверхів з підвалом. На 1,2,3,4 поверхах запроектовано по 7 квартир на кожному поверсі, на 5 поверсі – 4 квартири і 2 тераси загального користування для мешканців всього будинку.Вертикальний зв’язок між поверхами здійснюється по сходах і ліфті. Типи квартир:

- студії площею від 38.0 до 45.0 м2 – 18 квартир;

- квартири з 1 спальнею площею 73.5 м2 – 10 квартир;

- квартири з 2 спальнями площею 99.1 м2 – 4 квартири.

Всі квартири мають передпокій, санітарний вузол з душовою кабіною, вітальню-їдальню з кухонним устаткуванням і просторі балкони площею від 4.5 до 10.4 м2.

У будинку запроектований підвал з підсобними приміщеннями для мешканців будинку. Біля будинку монолітний залізобетонний каркас на монолітній залізобетонній фундаментній плиті із влаштованою гідроізоляцією. Стіни підвалу бетонні з цегельними перегородками завтовшки 120 мм. Міжповерхові перекриття, сходи і шахти ліфтів – монолітні залізобетонні.


Фасад з двору


Фасад ззаду


Торцевий фасад


1-ий поверх


2-ий поверх


3-ій поверх


4-ий поверх


5-ий поверх


2.2 Класифікація житлового будинку


Класифікація – це система субпідрядних понять якого-небудь знання, що є засобом для встановлення зв’язків між ними. Таким чином, в архітектурному проектуванні знання класифікації сприяє встановленню єдиної професійної мови спілкування між фахівцями і дозволяє орієнтуватися в багатообразній практиці житлового будівництва, бо кожна група або клас житлових будівель мають свої внутрішні відмінності і свою сферу застосування.

Даний будинок класифіковано за такими ознаками:

  • призначенням відноситься до квартирного типу;

  • етажністю – 5-ти поверховий;

  • терміном проживання – для постійного проживання;

  • архітектурно-просторовою структурою – з літнім приміщенням (тераса);

  • рівнем комфорту – високоякісний с жилою одиницею у вигляді будинку;

  • чисельністю ліфтів – ліфтовий починаючи з 1-го поверху;

  • капітальністю у відповідності до норм забудови – III клас;

  • додатковими ознаками – з розвинутою захисною функцією.
Розділ 3. Розрахунково-технологічна частина


Алгоритм технологічного процесу виконання гідроізоляції

Аби в стіни будинку не проникала грунтова волога, влаштовують гідроізоляцію. У кам'яних і цегельних фундаментах гідроізоляцію кладуть зазвичай на висоті 15 - 25 см від рівня землі. Якщо підлоги кладуть на балки, то гідроізоляція має бути на 5 - 15 см нижче останніх.

У будинку, що має підвал, гідроізоляцію кладуть на двох рівнях: першу - у фундаменті на рівні підлоги підвалу або нижче за нього на 13 см, другу - в цоколі на 15 - 25 см вище за поверхню отмостки.

Поверхні стін підвалу і його підлогу ізолюють при цьому так. Якщо рівень грунтової води нижчий за підлогу підвалу, то із зовнішнього боку стіни, дотичні з грунтом, покривають двома шарами гарячого бітуму. На підлогу кладуть шар жирної глини ( 25 см ), ущільнюють, покривають шаром бетону ( 5 см ), вирівнюють, витримують протягом одного-двох тижнів, покривають мастикою і наклеюють двошаровий рулонний килим з руберойду або толю. Зверху кладуть такий же шар бетону, який вирівнюють, покривають цементним розчином і желєзнять.


Застосування гідроізоляції: 1, 7 – глина; 2 – цементна штукатурка покрита бітумом з зовнішньої сторони; 8, 5 – гідроізоляція; 4 – цементна підлога; 6 – бетонна стяжка.


Коли рівень грунтових вод вищий за рівень підлоги підвалу, то треба створити хорошу ізоляцію стін і підлоги. Крім того, довкола стін в місцях примикання підлоги підвалу слід зробити еластичний замок з паклі, змоченої в розплавленій бітумній мастиці або бітумі. Особливо необхідний такий замок в підвалах з глинистим грунтом, де спостерігається нерівномірне осідання.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.