Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння" (123471)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Моєю темою дипломного проекта є опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ «Відродженння». В моєму проекті буде описана характеристика об'єкту автоматизації, короткий опис технологічного процесу маршруту руху зерна, попадання його в зерносушарку ДСП-32, його сушка і охолоджування і подальший шлях на безтарне зберігання. Опис типу технологічного устаткування використовуваний в технологічному маршруті моєї теми, його основні характеристики, опис вимоги технологій до автоматизації об'єкту, а також охорона праці на підприємстві та в зерносушарках.
1. Характеристика об'єкту автоматизації


Сучасні елеваторні підприємства, як об'єкт автоматизації представляють собою складне підприємство з великим обсягом технологічного устаткування.

Технологічний процес на елеваторному підприємстві можна підрозділити на наступні основні операції:

  • Прийом і зберігання зерна;

  • Очищення його від домішок і так далі.

Рівень автоматизації будь-якої ділянки залежить від складності технологічного процесу.

Темою дипломного проекту є розробка і опис автоматизації надходження зерна з автомобільного транспорту в зерносушарку ДСП-32 і подальший його шлях до бункера підлогового зберігання зерна.

Машини, що діють, на зерносушарці ДСП-32 для транспортування зерна і продуктів його переробки від низу до верху застосовують ковшеві норії; для горизонтального і похилого переміщення – стрічкові конвеєри; як гравітаційний транспорт використовують перекидні клапани (для насипних грузів).

Головною метою дипломного проекту є опис автоматизації маршруту прийому зерна з автотранспорту з наступним очищенням і надходження його до зерносушарки ДСП-32.


1.1 Короткий опис технологічного процесу


Технологічний процес харчового виготовлення ділиться до головних фізичних, хімічних і фізико-хімічних законів.

Зерно поступає з автомобільного транспорту в бункер (Б-1) і через засувку потрапляє на стрічковий конвеєр (КС-1). З конвеєра, поступає на норію (Н1), піднявшись з норії поступає на перекидний клапан (ПК-1), де розділяється і висипається у верхній оперативний бункер (Б-2). З бункера через засувку зерно поступає на стрічковий конвеєр (КС-2), а далі поступає на норію (Н2). Зерно піднявшись по норії поступає в сушарку зерна (СЗ1), де відбувається сушка зерна топковими газами. У зерносушарці зерно проходить три зони в яких визначається температура і вологість зерна. Після просушування зерно вивантажується з двох патрубків на стрічковий конвеєр (КС-3), який доставляє зерно до перекидного клапана (ПК-2). Далі частина зерна вертається на норію (Н2), і піднімається досушиваться в зерносушарку. А інша частина поступає в норію (Н3), звідки висипається на перекидний клапан (ПК-3) – одна частина доставляється на автотранспорт, а інша частина в надвесовой бункер для підлогового зберігання зерна (Б-3).


1.2 Опис типа технологічного обладнання і його основних характеристик


В моєму технологічному маршруті дипломного проекту автоматизації зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ «Відродження», використовується таке технологічне устаткування як норії (Н1, Н2, Н3), стрічкові конвеєри (КС1, КС2, КС3), зерносушарка ДСП-32 (СЗ1), перекидні клапани (ПК1, ПК2, ПК3), топка. Опис та розгляд яких піде далі.

Норія

Стрічкові норії призначені для транспортування сипких вантажів по вертикалі від низу до верху. Тяговим органом норії служить гумовотканинна плоска стрічка (ремінь), а робочим – ковши.

Схема пристрою норії:

1 – приводний барабан; 2 – розвантажувальний патрубок; 3 – стрічка; 4 – ківш; 5 – труби; 6 – натяжний барабан; 7, 8 – приємні патрубки.

Норія має два барабани: верхній приводний 1 і нижній натяжний 6. На барабани натягається нескінченна стрічка 3, на якій болтами закріплюють ковши 4. Цей барабан приводиться в рух електродвигуном, як правило через редуктор. Завдяки тертю між приводним барабаном і стрічкою вона приходить в рух, а з нею переміщуються ковши з продуктом. Нижній барабан також обертається із-за тертя між стрічкою і цим барабаном. Силу тертя регулюють шляхом натягнення стрічки спеціальним пристроєм (вантажним або гвинтовим).

У приймальні патрубки 7 або 8 завантажують продукт, що підлягає переміщенню, ковшами він піднімається вгору, де під дією сили тяжіння і відцентрової сили висипається через розвантажувальний патрубок 2 норії в самотечную трубу.

Безпосереднє транспортування проводиться норійнимі ковшами (корцамі), закріпленими на безперервній норійній стрічці, що проходить по норійним трубам.

Під час вступу продукту через приймальний патрубок 7 ковші тільки зачерпують його. Якщо продукт подається через приймальний патрубок 8, то окрім зачерпування, відбувається досипання ковшів продуктом, що збільшує коефіцієнт його заповнення. Тому патрубок 8 розміщений декілька вище за патрубок 7. При установці норії прагнуть подавати продукт через патрубок 8, а якщо це неможливо, продукт направляють на патрубок 7.

Верхню частину норії називають головкою, а нижню – черевиком. Головка і черевик сполучені вертикальними трубами 5, в яких рухається стрічка з ковшами.

Норійний ківш (4).

Характеристика норії

  • За призначенням – зернові, мучні, кукурудзяні;

  • По характеру завантаження ковшів – з відцентровим завантаженням типу Нц-i (v=2.2/3.6 м/сек) і типу Нц-ii (v=3/9/4 м/сек), і відцентрово-гравітаційні (НЦГ);

  • За типом конструкції – одинарні і подвійні;

  • За типом тягового органу – стрічкові, ланцюгові.

  • Норія типу Нц-i застосовують для транспортування зерна вологістю понад 17%, Нц-ii для зерна вологістю до 17%.

При роботі на неодруженому ходу стежать за тим, щоб стрічка норії не збігала з барабанів і відвідного ролика, а також за нагрівом підшипників і редуктора (їх температура не повинна перевищувати 60 °С). Ущільнення підшипників гальма і – редуктора не повинні пропускати мастило. Після обкатки перевіряють кріплення ковшів на стрічці і підтягають ті, що ослабіли.

Норію стрічкову під навантаження включають на 4 ч, перевіряючи відповідність фактичній продуктивності проектною, роботу редуктора, дію гальма, чи не збігає стрічка з барабанів. Перед пуском відкривають засувку приймального патрубка і обережно, поступово збільшуючи висип зерна, завантажують норію. Це дозволить запобігти завалу черевика норії. Щоб не допустити перевантаження, встановлюють обмежувач, вище за яке засувка не піднімається. Крім того, на засувку наносять відмітки, вказуючі величину продуктивності норії.

Під час роботи стежать, щоб: зерно поступало в черевик рівномірно, в достатній кількості і не перенавантажувало його; ковші не зачіпали за стінки головки, черевика і труб норії; не перегрівалися підшипники; справно працювала аспірація.

Датчик контролю швидкості серії ДКС призначений в першу чергу для контролю зупинки або зниження швидкості обертання (рухи) різних пристроїв, таких, як конвеєри, норії, барабани, і застосовується на всіх норія і конвеєрах технологічного процесу. Може застосовуватися для виявлення аварійного прослизання стрічки на транспортері.

Датчиком контролю швидкості є індуктивний датчик з схемою контролю частоти імпульсів дії і бінарним виходом. Контрольований об'єкт, що обертається, безпосередньо або за допомогою сполученого з ним металевого об'єкту впливає на чутливий елемент датчика з частотою пропорційній частоті обертання. При нормальній частоті обертання на виході датчика швидкості і на навантаженні є напруга. Необхідне значення контрольованої мінімальної частоти встановлюється за допомогою потенціометра.

Зручніше проводити настройку і перевірку працездатності датчика контролю швидкості з використанням тест-блока ПВ-ПС-100 або ПВ-ПС-200.

Для контролю верхнього рівня сипких матеріалів в бункерах і силосах поставляється модифікація датчика Tse-04du з можливістю дистанційного регулювання зони спрацьовування. Датчики Tse-04du поміщені в захисний сталевий стакан, укріплений на штанзі завдовжки до 2 м. Штанга з датчиком кріпиться до верхньої поверхні бункера або силосу за допомогою монтажного куточка. Датчик Tse-04du комплектується вторинним приладом, за допомогою якого можна контролювати і регулювати момент спрацьовування чутливого елементу і затримку спрацьовування вихідного реле.

Датчик підпору.

Сигналізатор доплеровський ДС-2–2 призначений для контролю збігання стрічки з приводного або натяжного барабанів одиночної або здвоєної норії, встановлений на норіях Н1, Н2, Н3 в дипломному проекті. На норіях з металевими ковшами сигналізатор також виконує функцію датчика підпору вихідної гілки. ДС-2–2 (далі іменований «датчик») може використовуватися для контролю відстані до інших рухомих промислових установок.

Широко використовуються для переміщення зерна і продуктів його переробки в горизонтальному і похилому напрямах. Залежно від призначення і місця установки застосовують різноманітні схеми стрічкових ланцюгових конвеєрів. Вони відрізняються тим, що продукція завантажується зерном в будь-якому місці конвеєра, а відвантажується тільки в одному місці.

Стрічковий конвеєр. Призначений для переміщення в горизонтальній площині або з нахилом штучних вантажів. Розрізняють транспортер загального призначення і спеціальний. До останніх відносяться транспортери з просторовою трасою, розливні машини для металу, пасажирські ескалатори, лінії розливу і упаковки, транспортери і конвеєри для суші барів.


Случайные файлы

Файл
63566.rtf
Kravcov.doc
kursovik.doc
160664.rtf
36183.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.