Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас (82903)

Посмотреть архив целиком

ВСТУП


Серед сучасних матеріалів, які використовуються при виробництві різноманітних товарів народного споживання, важливе місце займають пластичні маси. Це новий самостійний клас матеріалів, які виготовляють головним чином з продуктів переробки нафти та природних газів. Вони мають характерний комплекс цінних властивостей, завдяки чому широко застосовуються при виготовленні товарів широкого вжитку.

Мета данної дипломної роботи-дослідження ринку виробів з пластичних мас в Україні.

Світове середньорічне виробництво пластмас складає біля 94 млн. тон. Приріст обсягів їх виробництва порівняно з 1999 роком досяг 37%.

Що стосується України, то виробництво пластмас в 1999 році скоротилось в 7,7 разів порівняно з 1985 роком. Такий стан пояснюється рядом причин, що привели до занепаду економіки держави.

Але не зважаючи на значний спад виробництва пластмас в Україні вони широко використовуються при виготовленні господарчих товарів народного споживання.

Виготовлення з пластмас господарських, галантерейних, канцелярських товарів, штучних взуттєвих матеріалів, а також іграшок стало вже традиційним.

Одни з них, зокрема посуд, іграшки, гребінці та інше, повністю виготовлено з пластичних мас, в інших пластмаси використовують для виготовлення окремих деталей виробів, наприклад, в де яких господарських виробах (ручки столових та перочинних ножів та ін.), в електро- та радіоапаратурі (корпуси рахувальників, штепсельні розетки, радіодеталі, корпуси і панелі радіоприймачів та ін.) .

Деякі товари народного споживання виготовляють з плівкових, листових та шарових пластиків, а також з тканин з полімерним покриттям. Широко застосовуються пластмаси при виробництві електропобутової техніки (пилососи, пральні машини, холодильники тощо). Тара і упаковка з полімерних матеріалів задовольняють високим вимогам з точки зору транспортабельності, портативності, вартості і гігієнічності, дають можливість скоротити втрати товарів при їх транспортуванні, зберіганні та реалізації, підвищити культуру торгівлі та ширше впроваджувати прогресивні методи обслуговування населення.

Поєднання багатьох корисних властивостей пластичних має дозволяє використовувати їх для виробництва легких, міцних, зручних, красивих і також дешевих предметів повсякденного вжитку, різноманітних по формі та кольору.

По багатьом показникам пластичні маси володіють безперечними перевагами по зрівнянню з традиційними матеріалами, поступово витісняючи з виробництва дерево, метал, скло, що дає значну економію коштів і матеріалів. Готові вироби з пластмас майже ніколи не потребують декоративних покриттів, бо як правило, мають гладку блискучу поверхність, яка надає їм красивий зовнішній вигляд. Трудомісткість виготовлення навіть самих складних деталей із пластмас дуже мала по зрівнянню з трудомісткістю виготовлення виробів з інших матеріалів механічною обробкою.

З появою полімерів і пластичних мас відкрились широкі перспективи для розвитку нових галузей промисловості, створення різних предметів та виробів. Розширення асортименту й швидке зростання виробництва синтетичних смол і пластичних мас пояснюється такими чинниками:

- економічною вигідністю ( багато виробів з пластичних мас дешевші, ніж такі самі вироби з традиційних матеріалів, вартість їх постійно знижується) та малою питомою вагою (деякі пластмаси в 25 разів легші за коркове дерево, у 100 разів легші за воду і в 800 разів за сталь);

- механічною міцністю багатьох пластмас, яка перевищує міцність дерева, скла і навіть металів та хімічною стійкістю до сильних хімікаліїв, води, кисню та біологічної дії;

- високими термо-, світло-, звуко- та електроізоляційними властивостями та стійкістю до зміни температур, опадів, сонячної радіації і т.д.

В даній дипломній роботі, на прикладі ЗАТ «Юність» м.Прилуки та ВАТ “Пластмас-Прилуки” будуть розглянуті питання щодо формування асортименту товарів з пластичних мас господарського призначення, їх оцінка якості, вивчення попиту населення на ці товари, будуть проведені санітарно-гігієнічні дослідження виробів з пластичних мас, дана характеристика їх споживчих властивостей і структури асортименту, а також організація просування цієї групи товарів на ринок.

На сьогодні асортимент виробів з пластичних мас українських і особливо зарубіжних виробників дуже швидко поширюється, але, на жаль, не завжди за рахунок якісної продукції. Зараз на ринок України за більш низькими цінами потрапляють вироби, які не відповідають діючим нормам і, преш за все, санітарно-гігієнічним. І саме тому в торговельних стосунках набуває важливого значення сертифікація продукції, яка є дійовим механізмом управління якістю.


Літературний огляд


Розділ 1

СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРІВ З ПЛАСТМАС ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА УКРАЇНІ


1.1. Стан виробництва та реалізація товарів з пластмас господарського призначення на Україні


Виробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основі набуло розвитку, як в Україні так і в усьому світі в останнє 30-ти річчя. На сьогоднішній день світове середньорічне виробництво цих матеріалів складає приблизно 93,8 млн.т, в тому числі:


в країнах західної Європи - 29,5 млн.т,

в країнах північної Америки - 29,4 мнл.т,

в країнах Азії - 17,8 млн.т,

в країнах східної Америки - 11,3 млн.т,

в країнах Латинської Америки - 3,8 млн.т,

в країнах Африки і близького сходу - 2,0 млн.т.


Що стосується України, то за останні роки в цьому секторі хімічної промисловості спостерігається значний спад обсягів виробництва.Рис. 1.1 Обсяги виробництва синтетичних смол і пластичних мас на України


Тобто ми бачимо, що в порівнянні з 1985 р. виробництво скоротилось в 7,7 разів , а в порівнянні з 1997 р. - на 13%. Крім того, значно скоротилось виробництво і багатотонажних полімерів.


Таблиця № 1

Виробництво багатотонажних полімерів


1995

1999

Поліетилен

218 тис.т

2,3 тис.т

Полівінілхлорид і сополімерів вінілхлориду

116,2 тис.т

60,5 тис.т

Полістирол і сополімерів стиролу

137 тис.т

8,3 тис.т


В Україні значно зменшився обсяг виробництва пластмас і на душу населення. Так в 1990 році цей показник становив 15,9 кг, в 1995 р.- 3,4 кг, а в 1999 р. - 2,7 кг, що майже в п’ять разів менше ніж в 1990 р. Для того, щоб чіткіше уявити собі ситуацію згідно наведених вище даних можна скористатися такою додатковою інформацією. Перше місце по споживанню пластичних мас на душу населення займає Німеччина - 128 кг. Далі йде США -108 кг, Австрія -99 кг, Швейцарія -95 кг, Японія, Канада і Іспанія -50 кг.

Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів в Україні пов’язаний з впливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів, це:

- відсутність дешевої сировини;

- неспроможність розрахуватись за енергоресурси;

- несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юнктури ринку;

- відсутність корпораційних зв’язків з підприємствами, партнерами і споживчими.

Крім цього знизилась рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на 20%, а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%) .

Крім зазначеного вище ряду факторів на спад виробництва виробів з пластичних мас мають вплив і проблеми в галузі переробки полімерів. Переробка полімерів є кінцевою стадією в ланцюгу фізико-хімічних перетворень, які проходить вихідна сировина до отримання готового виробу і саме на цій стадії визначається рівень споживчих властивостей виробів. Ситуація, яка на сьогоднішній день склалась в цій галузі суперечить світовим тенденціям. А саме, в галузі переробки полімерів на підприємствах зайнято науково-технічних працівників в 7 разів менше ніж в галузі синтезу полімерів. Технічних рівень існуючого обладнання ще на початку 90-х років в більшості випадків відповідав рівню аналогічного обладнання закордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65% обладнання було введено в дію ще 1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускались некомплектно, з низьким рівнем автоматизації і не достатньою точністю підтримки необхідних технологічних параметрів.

Слід зауважити, що на даному етапі виробництва полімерних матеріалів має місце використання наповнювачів мінерального походження, що дає можливість здешевіти сировину, підвищити міцність, тепло- та світлостійкіть виробів з них.

Кріт того, важливе значення мають збільшення випуску виробів з полімерізаційних пластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцних плівкоутворюючих марок, поліпропілену та інших поліолефінів; широке використання сополімерів з цінними споживчими властивостями.

Загальна сума офіційно імпортованої продукції з пластичних мас в Україну в 2000 році склала 21,73 млн. доларів.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих і небезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем, який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції бере початок в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.


Рис. 1.2. Обсяг товарів з пластичних мас господарського


Случайные файлы

Файл
lodka.doc
90328.rtf
168090.rtf
104306.rtf
76954-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.