Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані" (74005)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Особливості стилю творчості Еріка Еммануеля Шміта

1.1. Визначення поняття стилю в лінгвістиці та літературі

1.2. Індивідуальний стиль автора

1.3. Носії стилю. Стиль і мова

1.4. Особливості індивідуального стилю Еріка Еммануеля Шміта

РОЗДІЛ 2. «Оскар та Рожева пані» - роман у листах

2.1. Епістолярний роман як об’єкт лінгвістичного досліження

2.2. Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості епістолярного роману

2.3. Дитячі листи до Бога у романі «Оскар та Рожева пані

РОЗДІЛ 3. Лексичні особливості роману «Оскар і Рожева пані»

3.1. Лексичні особливості дитячого мовлення в романі

3.2. Особливості власних назв у романі

3.3. Особливості лексики розмовного стилю в романі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ


ВСТУП


Сучасна французька література представлена у всьому світі численними авторами та літературними стилями. Ми маємо можливість вибирати серед романів, поезії, театральних п’єс і серед багатьох інших жанрів.

Один із найбільш популярних у світі сучасних французьких авторів є Ерік Еммануель Шміт, у творчості і манері письма якого ми безперечно знаходимо переплетення різних жанрів та стилів письма. Це винятковий автор, який пише театральні п’єси, романи, розповіді, ессе та інш.

Ерік Еммануель Шміт – це ім’я, яке супроводжує успіх, але все ж таки він залишається складним автором для розміщення його на літературній ниві. Драматург, романіст чи філософ… складно сказати, так як людина він цікава і різностороння. За десять останніх років Ерік Еммануель Шміт став оним із найпопулярніших франкомовних авторів і одним із найбільш представлених у світі. Його книги перекладені 40 мовами, а його п’єси ставляться в 50 країнах по всьому світу.

Спочатку ми познайомились з Еріком Еммануелем Шмітом як з драматургом. В його доробку є театральні п’єси на один акт: «Школа диявола» (1996), «Тисяча і один день»(2000); та п’єси на багато актів: «Валонська ніч» (1991), «Відвідувач»(1993), «Вільнодумець»(1997), «Фредерік або бульвар злочинів»(1998) та багато інших, які отримали визнання критики та ставляться в багатьох країнах по всьому світу. Його успіх в театрі безперечно пояснюється прагненням поєднати два типи письма: літературний та популярний, вправно пов’язуючи гумор та метафізичні концепції, тим самим «провокуючи думки спостерігача, щоб втягнути його в діалог», відповідно до філософа Дені Дідро, який надихав його.

Зрештою його потреба писати, вражати, хвилювати не могла залишитись лише в межах театру, тому з’являється Шміт романіст. Ерік Еммануель Шміт з успіхом пише низку романів: «Секта егоїстів»(1994), «Євангеліє від Пілата»(2000), «Участь іншого»(2001). Особливе місце в творчості письменника займає «Цикл незримого», присвячений найбільшим релігіям, до якого входить чотири короткі романи: «Міларепа», «Пан Ібрагім та квіти Корану», «Оскар і Рожева пані», «Діти Ноя».

Саме третій частині «Циклу незримого» присвячена дана робота. «Оскар і Рожева пані» - це хвилююча сентиментальна розповідь, в якій ставляться глибокі і серйозні філософські питання. Вона привернула увагу критики, вона з успіхом ставиться у театрах по всьому світу, зрештою ця невеличка розповідь є втіленням неповторного і незвичайного стилю Еріка Еммануеля Шміта.

"Coup de cœur, Oscar et la Dama Rose est de ces livres auxquels on pense longtemps après la dernière page refermée. Une leçon de vie express, pleine d’émotions et d’humour"(Questions de femmes, janvier 2003), "Un pur chef d’œuvre ! Oscar et la Dame Rose, cocasse, tendre ou rosse, est un cocktail d’espérance pour tous ceux qui croisent la maladie. Pour tout le monde, donc" (Témoignage chrétien, 6 décembre 2002), "Il y a des moments où un écrivain est au mieux de sa forme, de son art. Un livre qui restera pour les ages à venir."(sur Télé-matin, FR2, chronique littéraire). З вище поданих та багатьох інших критичних статей в пресі та на телебаченні ми бачимо, що науковці, літератори та критики не залишились байдужими до даного роману, називаючи його справжнім шедевром, тим самим ставлячи високу оцінку стилеві та манері письма автора.

Не слід забувати, що Ерік Еммануель Шміт являється філософом. В своїх творах він показує проблеми, що турбують людство сьогодні, але не дає вирішення даних проблем. Він пише для того, щоб змусити читачів задатись важливими питаннями і підштовхнути їх до дії. В цьому ми вбачаємо актуальність даної роботи. В своєму романі «Оскар і Рожева пані» автор непомітно і ненав’язливо піднімає актуальні проблеми сьогодення, взявши за основу життя маленького хлопчика. Просте дитяче мовлення, легка і відверта інтонація та гумор використовуються автором для підняття серйозних і важливих проблем – відношення людини до Бога, смерть, сенс життя.

Виходячи із вище сказаного, ми поставили перед собою мету: дослідити особливості стилю Еріка Еммануеля Шміта на прикладі його роману «Оскар і Рожева пані», та визначити як реалізуються ці особливості на письмі, в мовленні та лексиці роману.

Мета роботи визначила коло завдань:

- Обгрунтувати поняття стилю в літературі та лінгвістиці;

- Дати визначення індивідуальному стилю автора;

- Дослідити як проявляється стиль на письмі;

- Визначити особливості індивідуального стилю Еріка Еммануеля Шміта;

- Дати визначення та дослідити особливості епістолярного роману;

- Розглянути стилістичні особливості роману Еріка Еммануеля Шміта «Оскар і Рожева пані»;

- Дослідити особливості лексики в романі «Оскар і Рожева пані»;

- Визначити особливості вираження дитячого мовлення в романі;

Об’єктом дослідження даної роботи є третя частина «Циклу незримого» роман «Оскар і Рожева пані». Ми вибрали саме цей роман тому, що він є найбільш відомим і найбільш представленим в Україні.

Предметом дослідження являються стилістичні та лексичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта, на прикладі його роману «Оскар і Рожева пані».

Незважаючи на те, що Ерік Еммануель Шміт є досить молодим автором, що недавно з’явився на літературній ниві, його творчість була предметом дослідження, як зарубіжних так і вітчизняних науковців. Науковим підгрунтям даної роботи являються досліження Катрін П’єр, Мартіна Драгоцалова та інших.

Новизна даної роботи полягає в тому, що за предмет дослідження вперше були взяті саме особливості стилю письма автора та лексичні особливості його роману «Оскар і Рожева пані».

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел.

У вступі була визначена мета дослідження та коло завдань, об’єкт та предмет дослідження, актуальність і новизна роботи. Також представлена структура роботи та наукове підгрунтя.

У першому розділі ми приділили увагу теоретичному підгрунтю роману і визначили поняття стилю з точки зору літератури та лінгвістики. Ми виокремили та обгрунтували поняття індивідуального стилю автора, та особливості прояву стилю на письмі. В останньому підрозділі ми дослідили особливості індивідуального стилю саме Еріка Еммануеля Шміта на основі його останніх творів.

Другий розділ представляє дослідження жанрових та структурно-композиційних особливостей роману «Оскар та Рожева пані». Було визначено поняття епістолярного роману та представлені його особливості.

У третьому розділі даної роботи ми дослідили особливості лексики роману «Оскар і Рожева пані». Були проаналізовані особливості репрезентованого дитячого мовлення роману, власні назви та розмовне мовлення твору.

У висновках представлені результати проведеного дослідження та зроблені висновки щодо стилістично-лексичних особливостей роману «Оскар та Рожева пані».

Список літературних джерел включає 53 одиниці, з яких 12 на французькій мові. Також в даній роботі було використано 7 джерел ілюстративного матеріалу на французькій мові.


РОЗДІЛ 1

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ ТВОРЧОСТІ ЕРІКА ЕММАНУЕЛЯ ШМІТА


1.1. Визначення поняття стилю в літературі та лінгвістиці


Ми вважаємо, що перш ніж приступити до стилістичного аналізу роману, нам необхідно визначити поняття стилю. Термін “стиль” є багатозначним, тому навколо нього часто панує плутанина і невизначеність.

У найширшому розумінні цього слова під стилем розуміють напрям, чи течію, чи мистецтво певної епохи, вважаючи ці терміни синонімами або вважаючи стиль складовою частиною цих понять. Звужуючи послідовно значення цього терміну, під ним мають на увазі певні особливості художньої творчості митців одного часового проміжку, літературної школи, естетичних уподобань, зрештою, творчості одного митця чи одного твору мистецтва.

Як зазначають автори "Теорії літератури" О.Галич, В.Назарець та Є.Васильєв [8, с.34], стиль є індивідуальним втіленням художнього методу. Якщо метод визначає загальний напрям творчості, то стиль віддзеркалює індивідуальні властивості художника слова. За висловом Л.Тимофєєва, "у методі знаходять насамперед те загальне, що пов'язує митців, а в стилі — те індивідуальне, що розділяє їх: особистий досвід, талант, манера письма та ін.". Стиль— це сукупність художніх особливостей літературного твору. У ширшому розумінні стилем також називають систему художніх засобів і прийомів у творчості окремого письменника, групи письменників (течії або напряму), цілої літературної доби [8, с.45].


Случайные файлы

Файл
1259-1.rtf
PDA-0065.DOC
141466.rtf
116822.doc
104190.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.