Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування (70857)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Список скорочень слів та словосполучень

Вступ

1 Зміст та організація бібліографічної роботи вузівської бібліотеки

2 Характеристика довідково-бібліографічного апарату бібліотеки вузу

2.1 Система каталогів і картотек

2.2 Довідково-бібліографічний фонд

2.3 Фонд виконаних довідок

3 Видавничо-бібліографічна діяльність бібліотеки

4 Бібліографічний сервіс бібліотеки

4.1 Бібліографічне інформування користувачів

4.2 Довідково-бібліографічне обслуговування

5 Бібліографічне навчання читачів

Висновки

Список використаної літератури та неопублікованих документівСписок скорочень слів та словосполучень


АПП – алфавітно-предметний покажчик

АСК - алфавітний службовий каталог

АЧК - алфавітний читацький каталог

БІС - бібліографічне інформування споживачів

БО - бібліографічний опис

ДБА - довідково-бібліографічний апарат

ДБВ – довідково-бібліографічний відділ

ДБО - довідково-бібліографічне обслуговування

ДБФ - довідково-бібліографічний фонд

НУВГП – Національний університет водного господарства і природокористуванняВступ


Актуальність теми. Бібліотека є інформаційним закладом, атрибутом будь-якої сучасної соціальної системи. Її діяльність завжди базувалась на письмово фіксованих нормах та цінностях культури у вигляді їх трансляції і забезпечення доступу до них. Істотною характеристикою слід вважати спрямованість вузівської бібліотеки на задоволення потреб студентів і професорсько-викладацького складу даного закладу.

У бібліотечній мережі вузівські бібліотеки посідають особливе місце. Вони одночасно забезпечують документами навчальний процес, науково-дослідницьку діяльність та загальноосвітні проблеми своїх користувачів.

Ці бібліотеки зі своїм інформаційним потенціалом є основою розвитку освіти і науки, сприяють підготовці висококваліфікованих кадрів для різних соціальних сфер та галузей суспільства.

Розвиток університетських бібліотек пояснюється прогресуючою теорією безперервної освіти та самоосвіти, яка призвела, в свою чергу, до зростання кількості вищих навчальних закладів та відповідно їх бібліотек.

Серцевиною університетської бібліотеки є довідково-бібліографічний відділ. Саме сюди звертаються студенти з найскладнішими питаннями, відповідь на які не вдалося знайти в інших відділах обслуговування читачів.

Адже бібліографічний відділ має всі ключі до документно-інформаційних скарбів, наявних у фонді бібліотеки.

Саме тут студенти вчаться користуватись цими ключами, що є безцінними знаннями для подальшої навчальної та науково-дослідної роботи.

Тут вони дізнаються про нові надходження до бібліотеки, знайомляться з оглядами літератури про визначних науковців, письменників та актуальних тем, що розвиває їх творче мислення і надає знання в культурній сфері.

Довідково-бібліографічний відділ робить значний внесок в гуманізацію вищої технічної освіти. Його робота з читачами сприяє формуванню із студентів високоосвічених та культурних спеціалістів.

Стан наукової розробленості теми: У професійному бібліотечному друку широко обговорюються проблеми вузівських бібліотек. Проблемами довідково-бібліографічного обслуговування споживачів та питання комплексного планування роботи з каталогами і картотеками присвячені публікації М. Я. Двойкіної, М. Дідик, А. Єфремової, І. Кліма та В. Немашкаленка, О.І. Онищенка, В.В. Шилова та багатьох інших дослідників.

Адже вузівські бібліотеки складають особливий тип бібліотек, які повинні швидко та якісно надати необхідну допомогу. Ці бібліотеки служать для студентів головною навчальною та дослідною базою. І на допомогу в найскладніших питаннях приходить довідково-бібліографічний відділ.

Найкраще розкрили тему бібліографічного навчання користувачів вузівської бібліотеки зарубіжний автор Х. Шултка та український науковець В. Холод, де розкрили власні концепції з приводу даного питання.

За останні 10-15 років більшість науковців та дослідників у бібліотечній справі, такі як М.О. Булатецький, А. Широков, В.П. Юферов, І. Павлуша,

І. Карпенко, розглядають проблеми нового довідково-бібліографічного обслуговування студентів, створюючи та запроваджуючи у діяльність вузівських бібліотек автоматизовані технології. На думку цих авторів старі традиційні методи повинні піти у небуття. В розвинутих зарубіжних країнах всі бібліотеки давно перейшли на новий, вищий щабель обслуговування користувачів.

Для повноправного існування у світовому суспільстві вузівські бібліотеки повинні відкрити доступ до своїх колекцій, надаючи в користування електронні каталоги на свої фонди та оригінальні бази даних власної генерації.

Мета роботи. Розкрити роботу довідково бібліографічного відділу бібліотеки НУВГП.

Завдання

 1. Охарактеризувати зміст і організацію бібліографічної роботи вузівської бібліотеки.

 2. Проаналізувати довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

 3. Описати видавничо-бібліографічну діяльність бібліотеки.

 4. Розкрити зміст бібліографічного сервісу бібліотеки.

 5. Показати особливості бібліографічного навчання читачів.

Об’єкт дослідження. Довідково-бібліографічний відділ бібліотеки НУВГП.

Предмет дослідження. Діяльність довідково-бібліографічного відділу вузівської бібліотеки.

База дослідження. Основною базою дослідження є бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування.

Також використовувались фонди Рівненського державного гуманітарного університету, та Рівненської обласної наукової універсальної бібліотеки.

Методологічна база дослідження.

 1. Порівняльний аналіз таблиці основних статистичних показників роботи бібліотеки.

 2. Використання планів та звітів роботи бібліотеки.

Наукова і практична значимість теми. Дана тема вносить в бібліотечну справу відомості про бібліографічний відділ ще одного вузу України, на який зверталося не досить уваги. Також дана тема вносить систематизацію в практичну діяльність самого відділу.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота має таку структуру: зміст, вступ, список скорочень, 5 параграфів, висновок, список використаної літератури та неопублікованих документів.1 Зміст та організація бібліографічної роботи вузівської бібліотеки


Найкраще про зміст та організацію бібліографічної роботи конкретної бібліотеки може розповісти лише „Положення про довідково-бібліографічний відділ». Адже саме в цьому документі регламентується вся робота відділу її зміст та організація.

 1. Загальна частина

  1. Довідково-бібліографічний відділ є самостійним структурним підрозділом бібліотеки і підпорядковується дирекції бібліотеки.

  2. Правовою основою діяльності відділу є урядові документи з бібліотечної справи, накази ректора університету та розпорядження директора бібліотеки, регламентна і технологічна документація бібліотеки, правила внутрішнього розпорядку Бібліотеки та це Положення.

 2. Основні завдання.

  1. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування всіх категорій читачів.

  2. Виконання всіх видів довідок: тематичних, адресно-бібліографічних, уточнювальних та фактографічних.

  3. Вивчення інформаційних потреб споживачів бібліографічної інформації.

  4. Організація і ведення картотек різних типів за галузями знань.

  5. Складання бібліографічних покажчиків.

  6. Популяризація інноваційного вітчизняного та чужоземного досвіду роботи з питань вищої школи, методики викладання суспільних, природничих та гуманітарних наук.

  7. Поширення бібліотечно-бібліографічних знань серед різних категорій читачів для кращого забезпечення навчального процесу та науковій діяльності.

  8. Планування та звітність роботи відділу.

  9. Введення описів літератури з підручного фонду відділу в електронний каталог.

 3. Основні функції відділу

  1. Здійснення довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування всіх категорій читачів.

   1. Довідково-бібліографічного обслуговування:

 • виконання усних і письмових довідок;

 • консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату.

   1. Інформаційне обслуговування:

 • інформування керівництва університету про нові надходження в бібліотеку з проблем вищої школи;

 • організація у відділі виставок та оглядів довідкових і бібліографічних видань;

 • випускає покажчик періодичних видань і джерел НТІ, виписаних бібліотекою на рік.

3.2. Складання картотек, покажчиків.

3.2.1. Організовує, доповнює і редагує картотеку журнальних статей, реферативну картотеку, тематичні і допоміжні картотеки.

3.2.2.Складає рекомендаційні покажчики і списки літератури.

3.3. Робота з фондом:

 • комплектує довідково-інформаційний фонд відділу, організовує його, раціонально розміщує, видає читачам з читального залу довідково-бібліографічні видання;

 • забезпечує збереження фонду;

 • організовує списання застарілих видань.

3.4 Науково-бібліографічна робота:

 • складання науково-допоміжних покажчиків на допомогу навчальному та виховному процесам і науково-дослідній роботі;

 • складання проектів організаційно-методичної та технологічної документації відділу;

 • вивчає і впроваджує передовий досвід роботи інших бібліотек;


Случайные файлы

Файл
182467.rtf
114900.rtf
REF_3.DOC
131251.rtf
59249.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.