Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості (63510)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

1. Постановка задачі

2. Функціональна схема локальної обчислювальної мережі

2.1 Аналіз інформаційних потреб підприємства

2.2 Інформаційні потоки у ЛОМ підприємства

3. Планування структури мережі

3.1 Вибір та обґрунтування топології мережі

3.2 Спосіб керування мережею

3.3 План приміщень

3.4 Мережна архітектура

3.5 Мережні ресурси

4. Вибір та обґрунтування апаратних і програмних засобів комп'ютерної мережі підприємства

4.1 Комп’ютерна база локальної обчислювальної мережі

4.2 Кабельна система

4.2.1 Технологія монтажу СКС

4.2.2 Схема побудови

4.2.3 Організація робочого місця

4.3 Мережне обладнання

4.4 Клієнт-серверні компоненти

5. Стратегія адміністрування й керування

5.1 Загальні положення захисту інформації в мережі

5.2 Облікові картки користувачів

5.3 Журнал подій безпеки

5.4 Права користувача

5.5 Установка пароля й політика облікових карток

6. Розрахунки витрат на створення мережі

6.1 Визначення вартості матеріальної частини мережі

6.2 Визначення трудомісткості настроювання мережі

6.3 Розрахунок витрат на організацію й обслуговування ЛОМ

7. Охорона праці

Висновок

Список літератури

Додаток А План приміщеннь

Додаток Б Схема побудови мережі агентства нерухомості

Додаток В Схема побудови мережі агентства нерухомості в приміщені.

Додаток Г Організація робочого місцяРеферат


Темою дипломного проекту є організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості.

Метою проекту є організація локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) із виходом у глобальну комп’ютерну мережу Інтернет, а також передбачення можливості сумісного використання мережних ресурсів всіма повноважними мережі.

Пояснювальна записка містить 74 сторінки, 8 малюнків, 14 таблиць, 4 додатка і складається з таких частин:

 • постановка задачі;

 • функціональна схема локальної обчислювальної мережі;

 • планування структури мережі;

 • вибір та обґрунтування апаратних засобів комп'ютерної мережі підприємства;

 • стратегія адміністрування й керування;

 • розрахунки витрат на створення мережі;

 • охорона праці;

 • висновок;

 • бібліографічний список;

 • додатки

При виконанні дипломної роботи я використав наступні програмні засоби:

 • MS Word 2007 – оформлення пояснювальної записки;

 • MS PowerPoint 2007 – презентація роботи;

 • MS Visio – виконання додатків.

Вступ


На сьогоднішній день у світі існує безліч комп'ютерів, і понад 80% з них об'єднані в різні інформаційно-обчислювальні мережі, від малих локальних мереж в офісах, до глобальних мереж типу Internet.

Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень (факсів, Е-Маil листів і іншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням.

Такі величезні потенційні можливості, які несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом, який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.

Тому необхідно розробити принципове рішення питання з організації інформаційно-обчислювальної мережі на базі вже існуючого комп'ютерного парку та програмного комплексу, що відповідає сучасним науково-технічним вимогам, з урахуванням зростаючих потреб і можливістю подальшого поступового розвитку мережі у зв'язку з появою нових технічних і програмних рішень.

Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютерних робочих місць (Робочих станцій) до єдиного каналу передачі даних.

Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночасного використання програм і баз даних декількома користувачами.

Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ відноситься до географічно обмеженим (територіально або виробничого) апаратно-програмним реалізаціям, в яких не-скільки комп’ютерних систем пов'язані один з одним за допомогою відповідних засобів комунікацій.

Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, підключеними до цієї ЛОМ.

У виробничій практиці ЛВС відіграють дуже велику роль.

За допомогою ЛОМ у систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох віддалених робочих місцях, які використовують спільно устаткування, програмні засоби та інформацію. Робочі місця співробітників перестають бути ізольованими і поєднуються в єдину систему.

У даному дипломному проекті описане створення локальної мережі агентства нерухомості на базі технології Fast Ethernet, і організація виходу в глобальну мережу Інтернет.
1. Постановка задачі


Метою проектування є розрахунок топології і технічних характеристик локальної обчислювальної мережі, визначення апаратних і програмних засобів комплектації локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) агентства нерухомості, розміщення вузлів мережі і каналів мережного зв'язку, розрахунок економічних характеристик локальної мережі.


Рисунок 1 Схема розташування офісних кабінетів


Темою мого дипломного проекту є організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості. Згідно вихідних даних, є шість кабінетів (рисунок 1), 12 персональних комп'ютерів, два принтери. Агентство нерухомості має три підрозділи в кабінетах 1, 2 й 3. Кабінет директора й секретаря розташовані в кабінетах А и В відповідно. Серверну передбачається розмістити в кабінеті S.

При проектуванні виконуються наступні завдання:

 • запропонувати план організації корпоративної мережі з виходом в Інтернет (підтримкою власного Web-pecypcу), електронною поштою;

 • забезпечити можливість обміну інформацією між співробітниками відділів;

 • організувати резервування даних;

 • забезпечити можливість виводу на принтер 2 всім працівникам агентства, на принтер 1 - директорові й секретареві;

 • передбачити можливість розвитку мережі за рахунок збільшення кількості комп'ютерів у кімнатах 1 й 2.

2. Функціональна схема локальної обчислювальної мережі


Локальні мережі дозволяють організувати спільне використання дорогої апаратури, а також розподілену обробку даних на декількох комп’ютерах. Це дає значну економію матеріальних засобів і прискорення процесу обміну інформацією. Наприклад, при наявності на підприємстві десяти ПК не обов’язково купувати десять лазерних принтерів. Можна купити один принтер, а засобу локальної мережі нададуть доступ до нього для будь-якого ПК.

У локальній мережі можна організувати колективний доступ до жорсткого диска великого обсягу (установленому на єдиній ЕОМ), тим самим заощаджувати засобу за рахунок покупки вінчестерів невеликих обсягів для кожного ПК. У ЛОМ досить установити один накопичувач на оптичних дисках, один плоттер або модем, а всі ПК мережі будуть мати почерговий доступ до цих обладнань.

На дисках багатьох ПК записані однакові програми (текстові й графічні редактори, бази даних, електронні таблиці й т.п.). При підключенні ПК до локальної мережі копії використовуваних програм можна зберігати на диску однієї ЕОМ. При цьому дискова пам’ять інших комп’ютерів звільняється для розв’язку власних завдань користувачів.

ЛОМ дозволяє групі користувачів виконувати спільні проекти. Для цього частіше використовуються особливі мережні версії прикладних програм, спеціально призначені для роботи в локальній мережі й постачені ліцензією, яка надає право групового використання програми.


2.1 Аналіз інформаційних потреб підприємства


Для створюваної мережі необхідно передбачити такі варіанти її використання:

 • обмін даними в мережі передачі даних;

 • доступ до ресурсів мережі Інтернет;

 • забезпечення надійних каналів передачі інформації в межах мережі передачі даних;

 • підготовки основи для створення єдиного інформаційного простору;

 • спільне використання периферійних пристроїв (принтерів);

 • забезпечення систем безпеки на території розгортання мережі передачі даних;

 • створення централізованої системи керування мережею;


  1. Інформаційні потоки у ЛОМ підприємства


Залежно від того, як розподілені функції між комп'ютерами мережі, вони можуть виступати в трьох різних ролях: комп'ютер, що займається винятково обслуговуванням запитів інших комп'ютерів, відіграє роль виділеного сервера мережі; комп'ютер, що звертається із запитами до ресурсів іншої машини, відіграє роль вузла-клієнта; комп’ютер, що сполучає функції клієнта й сервера, є одноранговим вузлом. Очевидно, що мережа не може складатися тільки із клієнтських або тільки із серверних вузлів.


Таблиця 2.1

Визначення видів необхідного устаткування

Користувач мережі

Обов'язки

Обладнання

Примітка

Директор


Комп'ютер


Секретар

Підготовка набір документів

Комп'ютер


Друк документів

Принтер

Менеджери

Організація процесу виробництва

Комп'ютер


Друк документів

Принтер

Користувач мережі

Обов'язки

Обладнання

Примітка

Адміністратор

Забезпечення стабільної роботи мережних служб,

Обслуговування мережного обладнання,

Інтернет-сервіси

Сервер

Файл-сервер


Случайные файлы

Файл
80789.rtf
12650.rtf
183558.rtf
43007.rtf
66291.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.