Створення презентації в програмі PowerPoint (49961)

Посмотреть архив целиком

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

"Створення презентації в програмі PowerPoint"


Зміст


1. Вступ

1.1 Запуск Power Point

1.2 Основні елементи програми PowerPoint

1.3 Створення нової презентації PowerPoint

1.4 Вибір режиму перегляду слайда

1.5 Способи виділення фрагмента тексту

2. Редагування фрагменту текста

2.1 Зміна параметрів шрифту

2.2 Зміна кольору тексту та фону

2.3 Вирівнювання текст

2.4 Добавлення текстового поля та вставка символу

2.5 Збереження презентації PowerPoint

3. Створення слайду із маркованим списком

3.1 Вставка до слайду таблиці

3.2 Вставка до слайду таблицю Excel

3.3 Зв’язування таблиці в слайді із таблицею MS Excel

3.4 Вставка до слайду Діаграми

3.5 Вставка до слайду графічних об'єктів

4. Вставка до слайду відео та звука

4.1 Вставка до слайду Флеш-анімації

4.2 Сортування слайдів та доопрацювання презентації

4.3 Настройка анімації переходів між слайдами

4.4 Настройка анімації слайду

4.5 Демонстрація презентації

5. Роздруківка презентації

5.1 Перевірка правопису

5.2 Створення гіперпосилання у презентації

5.3. Техніка безпеки

Висновок

Література1. Вступ


Програма PowerPoint - це програма за допомогою якої можна створити презентацію, яка матиме той вигляд який користувач задасть сам. Можна вставити до презентації: малюнки, графіку, різне написання тексту, надати колір тексту, змінити фон презентації, надати вашій презентації різних ефектних анімацій та інше.

Зараз ця програма дуже популярна серед підприємців, бізнесменів та інше. Можна до вашого слайду також вставити таблицю Excel. Крім вставки таблиць можна також вставити діаграму із різною графічною основою.

За допомогою програми PowerPoint можна розпечатати презентацію яку ви створили у вигляді докладу. Розпечатати можна окремі слайди, у вигляді роздаточного матеріалу для слухачів, можна розпечатати слайди із примітками або саму структуру презентації. Такі можливості презентації в основному обирають підприємці, банкіри і інше.

Настройка слайдів має велике значення у презентації. Настроїти слайди можна за часом або за вказівкою користувача, тобто за клацанням мишки. Якщо необхідно поміняти слайди місцями, то це можна зробити за допомогою режиму "Сортировщик слайдов". У цьому режимі можна за допомогою миші, клацаючи нею по необхідному слайдові, Змінити розміщення слайду.


1.1 Запуск Power Point


Для запуску програми PowerPoint необхідно клацнути по кнопці "Пуск" і вибрати в меню пункт "Программы" - "MS PowerPoint". Якщо програма відсутня в меню "Программы", то потрібно пошукати в меню "MS Office". Можливо піктограма необхідної програми розташована на робочому столі. Для запуску програми з робочого столу потрібно двічі натиснути лівою кнопкою миші по піктограмі.


1.2 Основні елементи програми PowerPoint


Після загрузки PowerPoint на екрані монітору відобразиться вікно "Microsoft PowerPoint" (мал.2.1).В центрі вікна розташований невідформатований шаблон першого, титульного слайду. З правого боку відображено вікно задач "Создание презентации". З лівого боку - "Область структури", знизу - "Область заміток". Зверху основного вікна розташований рядок заголовку із назвою презентації та трьома кнопками. Ліва кнопка "Свернуть" - звертає вікно без виходу із PowerPoint, середня - "Развернуть" -розгортає основне вікно або звертає його до стандартного розміру, права кнопка - "Закрыть" - закриває програму PowerPoint. Під рядком заголовку розташована панель меню, на якій відображено значок PowerPoint та дев'ять кнопок із назвами меню ("Файл", "Правка", "Вид", "Вставка", "Формат", "Сервис", "Показ слайдов", "Окно", Справка). Нижче розташована панель інструментів: "Стандартная" та "Форматирование". Знизу вікна розташована панель "Рисование". Кнопки на панелі інструментів служать для часто використаних команд.

Якщо вікно PowerPoint має інші панелі інструментів, то необхідно клацнути правою кнопкою миші по меню "Правка" на панелі інструментів та у відкритому меню клацанням миші встановити прапорці.

Якщо навести вказівник миші на якусь із кнопок панелі інструментів. То через декілька секунд з'явиться підказка із назвою кнопки.


1.3 Створення нової презентації PowerPoint


В підрозділі "Создание" розділ вікна задач "Создание презентации" перераховані способи створення презентації (мал.4.1):


Рис. 4.1. Нова презентація (слайд без форматування)


Из шаблона оформления (для створення презентації у стилі обраного шаблону)

Из мастера автосодержания (для створення типової презентації).

Клацнувши по пункті "Из шаблона оформления" відкриється вікно "Дизайн слайда" із колекції стилів оформлення слайду (мал.4.2).

Обрати необхідний шаблон оформлення презентації двічі клацнувши по ньому мишею. Наприклад ми обрали шаблон "Разрез". Клацнувши по ньому цей шаблон буде застосовано. Клацнувши мишею в полі місце заповнення Заголовок слайда та ввести із клавіатури необхідний текст. Потім клацнути по полю місце заповнення "Подзаголовок слайда" і ввести потрібний текст. Для завершення вводу тексту потрібно мишою клацнути за текстовим полем. Наш перший слайд створено (мал.4.3).1.4 Вибір режиму перегляду слайда


При створенню слайда на основі шаблону за умовчанням включається режим перегляду "Обычный". Це найбільш кращий режим перегляду. При включеному режимі "Обычный" вікно PowerPoint розділено на три області. В лівій частині вікна відображається "Область структуры презентации". В центрі вікна сам слайд, внизу - "Область заметок". При демонстрації презентації область заміток на слайді не відображається. З лівого боку під областю структури розташовано три кнопки вибору режиму відображення.

В режимі "Сортировщик слайдов" (мал.5.2).Всі слайди презентації відображаються у вигляді мініатюр в вікні перегляду.

Над областью структури розташовано дві кнопки, які служать для переключення між режимами "Структура" та "Слайды".

Режим "Структура" призначений для перегляду текстового вмісту слайда, вводу та редагування тексту.

Режим "Страница" розміток. Для переключення в цей режим необхідно в меню "Вид" обрати пункт "Страницы разметок".


1.5 Способи виділення фрагмента тексту


Для редагування та форматування тексту необхідно уміти виділяти його виділяти. Найлегший спосіб виділення фрагменту тексту - клацнути мишею на початку фрагмента. Потім натиснути ліву кнопку миші та не відпускаючи її, перемістити курсор в кінець фрагменту.

Для того, щоб виділити Слово - клацнути по ньому мишею. Речення - натиснути клавішу "Ctrl" і утримуючи її клацнути по необхідному реченні. Абзац - тричі клацнути по потрібному абзаці мишею. Для виділення Всього тексту - вибрати в меню "Правка" пункт "Выделить всё" або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "A". При цьому якщо курсор знаходиться в текстовому полі слайду, буде виділений весь текст, що розташований в цьому полі. Якщо курсор розташований за полем, то буде виділено всі текстові поля слайду.


2. Редагування фрагменту текста


При наборі тексту часто виникає необхідність внести в набраний текст зміни: вставити чи видалити слово або речення, перенести фрагмент тексту на нове місце і інше.

Щоб вставити текст в існуючий фрагмент то потрібно клацнути мишею в тому місці документа, в якому необхідно вставити новий текст та ввести потрібний текст із клавіатури. Набраний вами текст буде зміщувати існуючий в праву сторону.

Для видалення виділеного фрагмента тексту натиснути на клавіатурі клавішу "Del" або клавішу "Backspace". Або вибрати пункт "Очистить" меню "Правка".

Можна також видалити виділений текст із збереженням в буфері обміну. Для цього на виділеному фрагменті клацнути правою кнопкою миші і в відкритому контекстному меню обрати команду "Вырезать" або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "X".

Вирізаний фрагмент тексту можна вставити в іншу частину документа. Для цього клацнути правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню команду "Вставить". Крім того, ви можете вставити текст, клацнувши по кнопці "Вставить" стандартної панелі або обрати пункт "Вставить" в меню "Правка", чи натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "V".

Для того щоб скопіювати фрагмент тексту в буфер обміну, задати команду "Копировать". Цю команду можна обрати в контекстному меню або клацнувши по кнопці "Копировать" на стандартній панелі або обрати пункт "Копировать" в меню "Правка", або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "C".


2.1 Зміна параметрів шрифту


Для того щоб змінити шрифт у нашій презентації необхідно виділити наприклад заголовок слайду, а потім в рядку "Шрифт" на панелі "Форматирование" клацнути по кнопці (чорний трикутничок) та обрати із списку новий шрифт, наприклад "Comic Sans MS". В результаті шрифт заголовку зміниться на обраний. Можна змінити розмір шрифту виділивши заголовок слайду і клацнувши по кнопці (чорний трикутничок) в рядку "Размер". В списку обрати потрібний розмір шрифту. Також можна змінити написання шрифту за допомогою кнопок "Полужирный", "Курсив", "Подчёркнутый". Також змінити всі ці параметри одразу можна задавши команду "Формат" - "Шрифт". Виділити в тексті потрібне слово чи речення та задати вказану команду. Відкриється вікно "Шрифт" (мал.8.1).2.2 Зміна кольору тексту та фону


Для зміни кольору набраного тексту виділити в тексті підзаголовка якесь слово та клацнути по кнопці (чорний трикутничок). Цвета текста на панелі "Рисование".

Відкриється палітра кольорів (мал.9.1), в якій клацнути на клітинці необхідного кольору. Також можна змінити колір фону, виділивши необхідні слова, при цьому натиснути по (чорному трикутничку) "Цвет заливки".Відкриється палітра кольорів (мал.9.2), в якій клацнути по потрібному кольору. Під палітрою кольорів розташована кнопка "Способы заливки". Клацнувши по ній відкриється вікно "Способы заливки" (мал.9.3).Переключаючись між вкладками вікон можна обрати один із чотирьох типів заливки: "градиентную", "текстуру", "узор", "рисунок". Наприклад ми обрали тип "Градиентная". Встановивши в області "Цвета" фляжок "Два Цвета". При цьому вибираємо два кольори наприклад один розовий а інший темно-червоний. "Тип штриховки" встановлюємо "От центра", після чого вибираємо один із двох варіантів і натискуємо "ОК".


2.3 Вирівнювання текст


Можна змінити вирівнювання тексту в слайді. Необхідно виділити текст заголовку і клацнути по кнопці "По центру" на панелі "Форматирование". Заголовок вирівняється по центру. Для того щоб встановити вирівнювання тексту заголовка по вертикалі, потрібно двічі клацнути мишею по ньому. З’явиться вікно "Формат автофигуры", в якому потрібно перейти на закладку "Надпись" (мал.10.1).

В рядку "Размещение текста" обрати варіант "По середине по центру" і клацнути по кнопці "ОК". Тепер наш заголовок має такий вигляд як на (мал.10.2).2.4 Добавлення текстового поля та вставка символу


Для того щоб добавити на слайд текст клацнути по кнопці "Надпись" на панелі інструментів "Рисование", а потім в тому місці слайду де ви хочете розмістити додатковий текст. На нашому слайді з'явиться прямокутник із мигаючим курсором всередині. Можна обрати в цьому прямокутнику текст (прямокутник буде розсуватися по ширині по мірі вводу тексту і по висоті по мірі вводу абзаців) або вставити додатковий символ. "Додаткові символи" - це ті символи яких немає на клавіатурі. Для вставки символу клацнути на пункті "Символ" в меню "Вставка". Відкриється вікно "Символ" (мал.11.1).


Мал.11.1


В цьому вікні можна вибрати шрифт "Wingdings 3", а в ньому символ (стрілочка). Потім клацнути по кнопці "Вставить" та "Закрыть". Колір і розмір встановленого символу зміниться таким же чином, як і колір і розмір шрифту. Змінити колір символу на жовтогарячий та встановити розмір наприклад "36". Тепер наш слайд має вигляд, як на (мал.11.2).


Мал.11.2


2.5 Збереження презентації PowerPoint


Для збереження створеної презентації потрібно клацнути по кнопці "Сохранить" на панелі інструментів "Стандартная" або обрати в меню "Файл" пункт "Сохранить", або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "S". З’явиться вікно "Сохранение документа" (мал.12.1).


Мал.12.1.


За умовчанням PowerPoint пропонує зберегти презентацію в папці "Мои документы". Для того щоб змінити папку в якій буде збережена презентація, клацнути по кнопці в полі "Папка" і обрати іншу папку для збереження презентації.

Також можна створити нову папку для збереження презентації, якщо існуюча вам не підходить. Для цього необхідно у вікні "Сохранить" клацнути по кнопці "Создать папку". З’явиться вікно "Создание папки" (мал.12.2), в рядку "Имя" в якій необхідно вказати ім’я нової папки.


Мал.12.2.


Обравши папку для збереження презентації, в полі "Имя файла" вказати назву презентації та клацнути по кнопці "Сохранить".

Якщо внести зміни до слайду і знову спробувати зберегти презентацію, вона автоматично буде збережена під тим же імам і в тій же папці, що і в попередній раз. Якщо обрати в меню "Файл" пункт "Сохранить как…", знову з'явиться вікно "Cохранение документа". В цьому вікні можна змінити назву презентації і папку, в якій вона буде збережена.


3. Створення слайду із маркованим списком


Створюємо другий слайд презентації. В нашому випадку він буде із маркованим списком. Наприклад із змістом презентації.

Для створення нового слайду потрібно клацнути по кнопці "Создать слайд", або обрати в меню "Вставка" пункт "Создать слайд", або натиснути комбінацію клавіш "Ctrl" + "M". У вікні PowerPoint з'явиться другий слайд. Із правого боку у вікні задач з'явиться розділ "Разметка слайда". В розділі "Макеты слайда" обрати авто розмітку "Заголовок и текст". Наш слайд прийме вигляд, як показано на (мал.13.1).


Мал.13.1.


Перше що необхідно зробити із новим слайдом, - скопіювати до нього заголовок із першого слайду. Для цього необхідно клацнути на мініатюрі попереднього слайду в області структури. Після цього клацнути по рамці заголовка слайда. З’явиться контекстне меню, в якому необхідно обрати і клацнути по пункті "Копировать". Скопіювавши заголовок, повернутися до нового слайду та клацнути правою кнопкою миші на місце заповненні заголовку. З’явиться контекстне меню, в якому клацнути по пункті "Вставить". Заголовок буде вставлений із частиною збереження параметрів форматування.

Для того щоб, зберегти параметри форматування заголовку повністю, потрібно клацнути по піктограмі "Параметри вставки", яка відобразиться під заголовком. З’явиться меню (мал.13.2), в якому встановити флаг "Сохранить исходное форматирование". Заголовок буде вставлений із збереженням всіх настройок форматування.Для того щоб відділити заголовок від фону, навколо заголовку можна відобразити рамку. Для цього клацнути по заголовку, а потім по інструменті "Цвет линии" на панелі "Рисование". З’явиться палітра кольорів, в якій обрати якийсь колір, наприклад білий.

Тепер потрібно вставити маркований список. Для цього потрібно клацнути в місце заповненні "Текст слайда", набрати перший рядок змісту та натиснути Enter, потім другий рядок та натиснути знову Enter і т.д. Кожне натиснення клавіші Enter створює новий маркер. Наприклад ми ввели такі рядки:

Вставка маркованого списку;

Вставка таблиці;

Вставка діаграми;

Вставка графіки,

Тоді отримаємо слайд, що зображений на (мал.13.3).


Мал.13.3.


3.1 Вставка до слайду таблиці


Можна вставити до нашого слайду таблицю, використавши авто розмітку. Цей шлях зручний при вставці невеликих простих таблиць. Для того щоб вставити таблицю, потрібно добавити новий слайд, обрати у вікні "Разметка слайда" авто розмітку "Заголовок и таблица". Буде створений слайд, що показаний на (мал.14.1).


Мал.14.1.


Спочатку потрібно змінити заголовок слайду. Скопіювати заголовок із попереднього слайду і вставити його в новий слайд.

Потім потрібно вставити таблицю, двічі клацнувши по піктограмі таблиці. Відкриється вікно "Вставка таблицы" (мал.14.2).


Мал.14.2.


В цьому вікні потрібно встановити кількість рядків та стовпців майбутньої таблиці. Наприклад рядків буде п’ять, а стовпців - чотири. Встановивши потрібну кількість рядків та стовпців, натиснути "ОК".

Відкриється таблиця, яка показана на (мал.14.3).