Створення комп’ютерної гри засобами Macromedia Flash (49960)

Посмотреть архив целикомВИПУСКНА ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА

на тему:

"Створення комп’ютерної ігри засобами Macromedia Flash"
Вступ


Мультимедіа (multimedia) – це комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє обробляти, зберігати, передавати й відображати текст, звук, відеозображення, графічне зображення й анімацію (мультиплікацію).

30 років тому мультимедіа обмежувалася друкарською машинкою «Консул», що не тільки друкувала, але й могла привернути увагу заснулого оператора мелодійним тріском. Навала аматорів дало новий поштовх розвитку мультимедіі (комп'ютерний гороскоп 1980 року, що за допомогою динаміка й програмувального таймера синтезував розпливчасті усні прогнози на кожен день та переміщав по екрані зірки (зачатки анімації)). Приблизно в цей час з'явився й сам термін мультимедіа. Суспільна потреба в засобах передачі й відображення інформації викликає до життя нову технологію, через брак більш коректного терміна, називаючи її мультимедіа. В англійській мові вже приживається новий термін «information appliance – інформаційне пристосування».

Поява систем мультимедіа підготовлена як вимогами практики, так і розвитком теорії. Різкий ривок, що відбувся в цьому напрямі за останні декілька років, забезпечений перш за все розвитком технічних і системних засобів. Це і прогрес в розвитку ЕОМ: різко збільшений об'єм пам'яті, швидкодія, графічні можливості, характеристики зовнішньої пам'яті, і досягнення в області відеотехніки, лазерних дисків – аналогових і CD-ROM, а також їх масове впровадження.

Мультимедіа-технології є одним з найбільш перспективних і популярних за використанням напрямків інформатики. Вони мають на меті створення продукту, що містить колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією й іншими візуальними ефектами (Simulation), включає інтерактивний інтерфейс і інші механізми керування. Дане визначення сформульоване в 1988 році найбільшою Європейською Комісією, що займається проблемами впровадження й використання нових технологій.

Ідейною передумовою виникнення технології мультимедіа вважають концепцію організації пам'яті «MEMEX», запропоновану ще в 1945 році американським ученим Ваннівером Бушем. Вона передбачала пошук інформації відповідно до її значеннєвого змісту, а не по формальних ознаках (один по одному номерів, індексів або за алфавітом і т. п.) Ця ідея знайшла своє вираження й комп'ютерну реалізацію спочатку у вигляді системи гіпертексту (система роботи з комбінаціями текстових матеріалів), а потім і гіпермедіа (система, що працює з комбінацією графіки, звуку, відео й анімації), і, нарешті, у мультимедіа, що об'єднала у собі обидві ці системи.

Однак сплеск інтересу наприкінці 80-х років до застосування мультимедіа-технології в гуманітарних областях (і, зокрема, в історико-культурній) зв'язаний, безсумнівно, з ім'ям видатного американського комп’ютерщика-бізнесмена Білла Гейтса, якому належить ідея створення й успішної реалізації на практиці мультимедійного (комерційного) продукту на основі службової музейної інвентарної бази даних з використанням у ньому всіх можливих «середовищ»: зображень, звуку, анімації, гіпертекстової системи («National Art Gallery. London»)

Саме цей продукт акумулював у собі три основні принципи мультимедіа:

 1. подання інформації за допомогою комбінації безлічі сприйманих людиною середовищ (властиво термін походить від англ. multi – багато, і media – середовище);

 2. наявність декількох сюжетних ліній у змісті продукту (на основі «вільного пошуку» у рамках запропонованої в змісті продукту інформації);

 3. художній дизайн інтерфейсу й засобів навігації.

Революція в області мультимедіа почалася з появою в 1989 р. накопичувача на компакт – диску, який міг поміщати в собі більш складні мультимедіа – додатки.

Одним з традиційних рішень на професійному рівні виявилася технологія Macromedia Flash.

Flash можна використовувати для створення повноцінного мультимедійного Web-сайту, насиченого графікою, з формами й інтерактивністю, для створення банера, навігаційної панелі, або фонової музики для Web-сайту.

Після декількох прийнятих угод про використання Flash у якості Web – стандарту, він легко інтегрується з HTML. Для досягнення більш складної інтерактивності Flash може взаємодіяти з JavaScript або VBScript.

Введення власного інтерпретатора сценаріїв «Action Script» розширило можливості Flash. Крім графічної інформації або живої анімації можна створювати свій власний сценарій, що дозволить користувачеві управляти поводженням проекту або одержувати деякі динамічні дані на запити користувача. Це рятує розроблювача створювати зовнішні модулі для керування Web – сайту.

Macromedia Flash містить в собі сукупність засобів розробки й відображення проектів. Flash – розробки практично не мають обмежень в області дизайну. Графічні елементи можна розмістити точно в будь-якому місці сторінки, можна накласти елементи один на інший без застосування необхідності написання сценаріїв. В Flash можна створити діалогові форми, які будуть одержувати інформацію від користувачів і передавати її серверу. Також в Flash є така можливість, як управляти прозорістю, що надає глибину й зачарування роботам.

Редактор для розробки Flash-проектів дозволяє розширити можливості розроблювача, як в області дизайну так і програмування, тому що Flash теж має свою власну мову програмування «ActionScript», що дозволяє надавати внутрішню логіку проекту, а також можливість спільно використовувати JavaScript і VBScript разом з Flash проектом.1. Основні поняття мультимедіа технології


1.1 Мультимедійні технології


Мультимедіа технології – можливість подання інформації користувачеві у взаємодії різних форм (текст, графіка, анімація, звук, відео) в інтерактивному режимі.

Технологію мультимедіа становлять спеціальні апаратні й програмні засоби.

Мультимедіа – продукти можна розділити на кілька категорій залежно від того, на які групи споживачів вони орієнтовані.

З початку 90-х років засоби мультимедіа розвивалися й удосконалювалися, ставши до початку XXI століття основою нових продуктів і послуг, таких як електронні книги й газети, нові технології навчання, відеоконференції, засоби графічного дизайну. Застосування засобів мультимедіа в комп'ютерних додатках стало можливим завдяки прогресу в розробці й виробництві нових мікропроцесорів і систем зберігання даних.

Натисканням кнопки користувач комп'ютера може заповнити екран текстом; нажавши іншу, він викличе пов'язану з текстовими даними відеоінформацію; при натисканні наступної кнопки пролунає музичний фрагмент. Наприклад, Bell Canada, що надає послуги суспільного, особистої й комерційного зв'язку для всієї Канади, використовує засоби мультимедіа для виявлення й усунення неполадок у телефонній мережі. Спеціальні програми містять тисячі відсканованих інструкцій по ремонту техніки, які надані в користування співробітникам відділів технічного забезпечення й аналітикам. Кожна мультимедійна робоча станція може відобразити будь-яку ділянку схеми мережі. При виявленні несправності подається звуковий сигнал і показується місце, де відбулася аварія. Також система може відіслати по електронній пошті або факсу всю необхідну інформацію бригаді ремонтників, що виїжджає на об'єкт. Система голосового супроводу дозволяє

прослуховувати інформацію й коментарі, необхідні для діагностики й аналізу у випадку виникнення аварійної ситуації.

Безсумнівним достоїнством і особливістю технології є наступні можливості мультимедіа, які активно використовуються в поданні інформації:

 1. можливість зберігання великого обсягу самої різної інформації на одному носії (до 20 томів авторського тексту, близько 2000 і більше високоякісних зображень, 30–45 хвилин відеозапису, до 7 годин звуку);

 2. можливість збільшення (деталізації) на екрані зображення або його найцікавіших фрагментів, іноді у двадцятиразовому збільшенні (режим «лупа») при збереженні якості зображення. Це особливо важливо для презентації творів мистецтва й унікальних історичних документів;

 3. можливість порівняння зображення й обробки його різноманітними програмними засобами з науково – дослідницькими або пізнавальними цілями;

 4. можливість виділення в супровідне зображення текстовому або іншому візуальному матеріалі «гарячих слів (областей)», по яких здійснюється одержання довідкової або будь-якої іншої пояснювальної (у тому числі візуальної) інформації (технології гіпертексту й гіпермедіа);

 5. можливість здійснення безперервного музичного або будь-якого іншого аудіосупроводу, що відповідає статичному або динамічному візуальному ряду;

 6. можливість використання відеофрагментів з фільмів, відеозаписів і т.д., функції «стоп-кадру», покадрового перегляду відеозапису;

 7. можливість включення в зміст диска баз даних, методик обробки образів, анімації (приміром, супровід розповіді про композицію картини графічною анімаційною демонстрацією геометричних побудов її композиції) і т.д.;

 8. можливість підключення до глобальної мережі Internet;

 9. можливість роботи з різними додатками (текстовими, графічними й звуковими редакторами, картографічною інформацією);

 10. можливість створення власних «галерей» (вибірок) з інформації, що представляється в продукті, (режим «кишеня» або «мої позначки»);


Случайные файлы

Файл
185394.rtf
56152.rtf
162995.rtf
4706-1.rtf
42702.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.