Розробка програмного забезпечення файлового менеджера (48889)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ВСТУП

1 СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРУ

2 СТРУКТУРА ДАНИХ

2.1 Стуктури завантажувального запису

2.2 Структура службової області FAT

2.3 Структура елемента каталогу

2.4 Програмні структури

3 ОПИС АЛГОРИТМІВ ПЗ ФМ

3.1 Алгоритм пошуку дисків й іменування дисків

3.2 Алгоритм доступу к об'єктам файлової системи

3.3Алгоритм визначення зайнятого місця на розділі

3.4 Алгоритм зрівняння директорій

4 ОПИС ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ.

5 МЕТОДИКА РОБОТИ

6 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИСНОВОК

ДОДАТОК А - Код програми файлового менеджеруВСТУП


Метою даного проекту є практичне дослідження та засвоєння прийомів роботи з дисковими накопичувачами у середовищі ОС Windows та роботи на низькому рівні з файловими системами FAT16/FAT32. Також підтримується робота з NTFS. Програма розроблена як WINDOWS програма, написана мовою С++. Інтерфейс програми був розроблений схожий до існуючих файлових менеджерів середовища Microsoft Windows.1. СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРУ


Файловий менеджер – програма, яка виконує візуалізацію вмісту каталогу, дозволяє виконувати різноманітні операції з об’єктами каталогу, наприклад, копіювання, видалення, правка та інші.

Файловий менеджер, який був розроблений згідно з завданням до проекту виконує наступні функції:

  • пошук і найменування всіх логічних дисків у межах даної конфігурації технічних засобів;

  • визначення характеристик логічних дисків;

  • порівняння директорій за кількісним фактом.

Також була реалізована підтримка довгих імен та кирилиці для об’єктів директорій.

Структура файлового менеджеру на рис. 1.1.

Згідно зі структурою файловий менеджер має інтерфейс, в якому можна обрати наступну дію.

Список дій показаний в структурі ФМ.

Програма багатомодульну структуру. Кожний модуль виконує свої функції. Кожна дія, яку можна виконати, реалізована в окремій функції. Виключення із загального правил являє собою модуль manager.cpp, який реалізує як інтерфейс (за правилами створення VCL) так і роботу з NTFS та порівняння директорії. Тому на структурній схемі проекту він зустрічається двічі.

При старті програми спочатку створюється інтерфейс користувача, виконується пошук усіх логічних дисків в межах даної конфігурації технічних засобів, відбувається найменування усіх знайдених дисків.

Після цього обирається завантажувальний диск та зчитується кореневий каталог цього диску. Вміст каталогу показується на екрані. Далі програма очікує наступних вказівок користувача щодо подальшої діяльності.

Рисунок 1.1 – Структура ФМ2 СТРУКТУРА ДАНИХ


У програмі використовуються декілька структур даних. Структури завантажувального запису, службової частини ФС та елементу каталогу – це системні структури. Також програма містить і власні структури – інформація про логічні диски та інші.


    1. Структури завантажувального запису


Інформація про розділи жорсткого диску зберігається у першому секторі пристрою. Це – головний завантажувальний запис MBR (Master Boot Record). Структура MBR наведена у табл. 2.1.


Таблиця 2.1 - Структура MBR

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1BE h

Код завантажника MBR

reserved

1BE h

40 h

Масив з 4х елементів Partition Table

Partition Table

1FE h

2

Сигнатура MBR (0х55АА)

sign


Один елемент Partition Table може визначати логічний диск або розширений розділ. У межах одного жорсткого диска може бути лише один розширений розділ. Заповнення полів Partition Table виконується на етапі розбивання диска на розділи. В табл. 2.2 наведена структура елементу Partition Table.


Таблиця 2.2 - Структура елементу Partition Table

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

1

Ознака активного розділу (80h - активний / 0 - неактивний)

priznak

1

1

Початкова голівка розділу

starthead

2

2

Початкова доріжка та сектор розділу. 6-бітний номер сектору визначається як 6 молодших бітів молодшого байту, а 10-бітний номер циліндру, як 2 старші біти молодшого байту та розташовані за ним 8 бітів старшого байту

starttrack

4

1

Код системи

syscode

5

1

Кінцева голівка розділу

endhead

6

2

Кінцева доріжка та сектор розділу

endtrack

8

4

Початковий сектор розділу

startsector

12

4

Розмір розділу у секторах

size


Поле код системи містить інформацію про тип ФС (основний розділ) або про ознаку розширеного розділу (05h, 0Fh).

Основний розділ описує логічний диск, адресу початку якого можна взяти зі структури елементу Partition Table – поле startsector. Це ж поле у елементі Partition Table при ознаці розширеного розділу вказує на вторинну MBR. Ця MBR може містити максимум два елементи Partition Table з чотирьох. Перший елемент буде вказувати на черговий логічний диск, а другий – на наступну вторинну MBR. Для отримання абсолютної адреси початку логічного диска необхідно до значення поля startsector додати адресу MBR, у якій описується даний диск.


    1. Структура службової області FAT


Після отримання абсолютної адреси початку логічного диска в програмі виконується зчитування першого сектора диска. В системі FAT це – завантажувальна область (BOOT – область). BOOT – область містить параметри та характеристики логічного диска. Її структура для ФС FAT12 та FAT16 наведена у табл. 2.3, а для системи FAT32 – у табл. 2.4.


Таблиця 2.3Структура BOOTсектору для FAT12 та FAT16

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

3

Команда JMP на код завантажника

jmpcode

3

8

Назва операційної системи, у якій виконано форматування диску

os

11

2

Кількість байт у секторі

BytePerSector

13

1

Кількість секторів у кластері

SectorPerCluster

14

2

Кількість резервних секторів

SizeReserv

16

1

Кількість копій FAT

NumberCopiesFAT

17

2

Кількість елементів кореневого каталогу

MaxDirElem

19

2

Розмір диску в секторах для дисків <32MB, інакше 0

Smallsize

21

1

Описувач середовища

MediaDescriptor

22

2

Кількість секторів таблиці FAT

SizeFAT16inSectors

24

2

Секторів на доріжці

SectorPerTrack

26

2

Кількість голівок

Heads

28

4

Кількість схованих секторів

NumberHiddenSectors

32

4

Розмір в секторах для дисків > 32MB

BigSize

36

1

Тип пристрою(для першого диску в системі 80h, для інших 0)

--

37

1

Резерв

--

38

1

Сигнатура 29h.

Code

39

4

Серійний номер

SerialNumber

43

11

Метка диску

Label

54

8

Ідентифікатор FAT (‘FAT12’ або ‘FAT16’)

FATID

62

2

Код завантажника

--


Таблиця 2.4 – Структура BOOT – сектору для FAT32

Зсув

Розмір, байт

Опис

Ім’я

0

3

Команда JMP на код завантажника

jmpcode

3

8

Назва операційної системи, у якій виконано форматування диску

os

11

2

Кількість байт у секторі

BytePerSector

13

1

Кількість секторів у кластері

SectorPerCluster

14

2

Кількість резервних секторів

SizeReserv

16

1

Кількість копій FAT

NumberCopiesFAT

17

4

Резерв

---

21

1

Описувач середовища

MediaDescriptor

22

2

Резерв

---

24

2

Секторів на доріжці

SectorPerTrack

26

2

Кількість голівок

Heads

28

4

Кількість схованих секторів

NumberHiddenSectors

32

4

Резерв

---

38

6

Резерв

reserv1

44

4

Початковий кластер кореневого каталогу

StartCluster

48

2

Початковий сектор структури FS INFO

BegFS

50

2

Номер сектору з копією BOOT-розділу

BootCopy

52

12

Резерв

reserv2

64

1

Фізичний номер пристрою

PhysNum

65

1

Резерв

reserv3

66

1

Розширена сігнатура

ExtSign

67

4

Серійний номер пристрою

SerialNumber

71

11

Метка диску

Label

82

8

Ідентифікатор (FAT32’)

FATID

90

2

55AA

---


Случайные файлы

Файл
75720-1.rtf
54276.doc
7534-1.rtf
98284.doc
9415-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.