Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом (31659)

Посмотреть архив целикомПравове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом


Зміст


Вступ

Розділ 1. Теоретично-правове регулювання автотранспортних перевезень

1.1 Поняття та види автотранспортних перевезень

1.2 Суб’єкти автотранспортних перевезень

1.3 Законодавчі засади перевезень автомобільним транспортом

Розділ 2.Особливості організації та легітимації автотранспортних перевезень в Україні

2.1 Особливості державного регулювання перевезень в національному сполучені

2.2 Ліцензування та сертифікація автоперевезень

2.3 Особливості державного регулювання перевезень в міжнародному сполучені

Розділ 3. Договір перевезень вантажів автомобільним транспортом : проблеми та тенденції правового регулювання

3.1 Поняття договору перевезень вантажів автомобільним транспортом

3.2 Права і обовязки перевізника та відправника за договором перевезення вантажів

3.3 Особливості здійснення міжнародних перевезень

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Актуальність теми дослідження. Перехід України на ринкові форми господарювання зумовив гостру потребу у створенні сприятливої правової бази для розвитку національного підприємництва. Великого значення набуває розробка єдиної наукової концепції, в рамках якої здійснювалося б удосконалення українського законодавства. В цих умовах важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері перевезення вантажів.

Транспорт — одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства і населення в усіх видах перевезень.

Велике значення має транспорт для зв'язку між галузями народного господарства, між містом і селом, між окремими районами країни. Транспорт сприяє суспільному територіальному поділу праці, є активним фактором формування економічної спеціалізації господарства окремих районів, неможливої без обміну продукцією.

Транспорт повинен сприяти якнайшвидшій інтеграції України в загальноєвропейську економічну систему, що потребує створення залізничних та автомобільних шляхів з центральних частин Західної Європи — у країни СНД, з півночі Західної Європи — у країни Близького Сходу.

Внутрішні та міжнародні автомобільні перевезення вантажів – один з основних видів діяльності ТОВ "РУМТРАНСАВТО". На сьогодні компанією напрацьовано значний досвід у галузі, вже зараз автомобілі з логотипом "РУМТРАНСАВТО" курсують дорогами України, Східної, Західної Європи, країн Бенілюксу та СНД.

Вже сьогодні автомобільний парк «РУМТРАНСАВТО» може претендувати на унікальність в межах України, адже комплектується виключно новими автопоїздами кращих виробників. Технічній справності та безпеці автопоїздів приділяється максимум уваги. Комфортні умови для праці та відпочинку водіїв, що їх забезпечують новітні моделі авто, допомагають безпечніше та оперативніше здійснювати перевезення.

З міркувань ефективності бізнесу та його соціальної відповідальності автопарк ТОВ «РУМТРАНСАВТО» комплектується авто, що відповідають стандартам Євро-4.

Компанія постійно працює над поповненням рухомого складу, з часом «РУМТРАНСАВТО» матиме найбільший автопарк на теренах України. Злагоджена робота команди та достатня кількість техніки дозволяють й дозволятимуть перевозити вантажі в терміни, що відповідають вимогам клієнтів. Чітке дотримання інтересів клієнтів для компанії є основним законом в бізнесі. Вже сьогодні «РУМТРАНСАВТО» входить у п’ятірку найбільших міжнародних перевізників в Україні за кількістю рухомого складу.

Чесність, відповідальність, надійність, відкритість - ось основні принципи, на які опираються в "РУМТРАНСАВТО", будуючи взаємовідносини з партнерами по бізнесу. Співпрацюючи з виробниками та постачальниками техніки компанія довіряє тим, чиї продукція та репутація перевірені часом. Сьогодні серед партнерів "РУМТРАНСАВТО» у галузі автомобільних вантажних перевезень - такі компанії як МАN, Scania та інші. Використання в автомобільних вантажних перевезеннях надійної техніки так само важливе, як і в пасажирських перевезеннях. Завдяки новітній техніці МАN, Scania компанія досягає більшого економічного ефекту та успішно виконує договірні зобов’язання перед клієнтами. До вибору ділових партнерів у ТОВ "РУМТРАНСАВТО" підходять з особливою ретельністю. Адже з їх допомогою розвивається компанія, вони є невід’ємною частиною її успіху і майбутніх досягнень.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз системи нормативно-правових актів України, що регулюють договори перевезення автомобільним транспортом.

Поставлена у роботі мета зумовила такі завдання:

  • визначити поняття та види автотранспортних перевезень;

  • визначення системи нормативно-правових актів, що регулюють перевезення автомобільним транспортом;

  • визначення особливостей організації та легітимації автотранспортних перевезень в Україні

  • визначення змісту договорів перевезення автомобільним транспортом;

  • дослідження порядку укладання та оформлення таких договорів.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при організації та здійсненні перевезень автомобільним транспортом.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти та практика їх застосування в практичній діяльності РУМТРАНСАВТО», а також інші джерела за допомогою яких було здійснено комплексне дослідження правової природи та змісту договору перевезення автомобільним транспортом .

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі було використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ. Зокрема, за допомогою формально-логічного та структурно-аналітичного методів було зроблено виділення найважливіших юридичних конструкцій договору перевезення вантажів автомобільним транспортом, дано його загально-правову характеристику, тлумачення його змісту, визначені прогалини його правового регулювання; на основі порівняльно-правового були проаналізовані основні підходи до визначення особливостей правового регулювання договору перевезення вантажів та визначені напрями вдосконалення його регламентації.

Структура дипломної робот. Дипломна робота складається з трьох розділів, дев’яти підрозділів, вступу, висновків та списку використаних джерел, додатків.Розділ 1. Теоретично-правове регулювання автотранспортних перевезень


1.1 Поняття та види автотранспортних перевезень


Роль і значення транспорту визначені статтею 1 Закону України «Про транспорт»[9], в якій зазначається, що транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, яка покликана задовольнити потреби населення й суспільного виробництва в перевезеннях. Отже, законодавець визначає транспорт як важливу галузь суспільного виробництва, що перебуває в тісній взаємодії з промисловістю; енергетичним, агропромисловим, будівельним і торговельним комплексом; зв'язком; житловим господарством, побутовим обслуговуванням населення; сферою використання й охорони природних ресурсів тощо. В кожній з перерахованих галузей є окремі специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні процеси, структура підприємств, особовий склад працівників і т. ін.

Автомобільний транспорт - галузь, яка покликана задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях та інших послугах автомобільного транспорту і включає суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, які забезпечують перевезення пасажирів, вантажів, експедиційне і технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, підготовку кадрів та здійснюють інші види діяльності, пов'язані із своєчасним і повним задоволенням потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях[38];

Автомобіль - колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт;

Перевізник - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює автомобільні перевезення пасажирів чи вантажів на комерційній основі.

Термін "автомобільні перевезення" означає будь-яке переміщення дорогами, що відкриті для загального користування, навантаженого чи не навантаженого, з пасажирами чи без, транспортного засобу, який використовується для перевезення пасажирів або вантажів[42].

Основним законом, який визначає види й організацію автоперевезень, є Закон Про автомобільний транспорт. Згідно із ним автотранспортні послуги поділяються на:

  • пасажирські;

  • вантажні;

  • вантажно-пасажирські.

Послуги пасажирського автомобільного транспорту загального користування поділяються на автобусні і таксі.

Автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно.

Автобусні перевезення - це переміщення людей і багажу за допомогою автомобільного транспортного засобу, у якому кількість посадкових місць більше дев'яти (враховуючи місце водія).

Маршрутні таксі здійснюють перевезення пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння і з висадкою і посадкою пасажирів за їхньою вимогою. Незважаючи на те, що в назві присутнє слово "таксі", перевезення пасажирів маршрутними таксі відносяться до автобусних перевезень. Визначальним фактором у даному випадку є кількість місць для сидіння (дев'ять і більше) і те, що перевезення здійснюються за заздалегідь наміченими маршрутами і не в індивідуальному порядку.


Случайные файлы

Файл
43376.rtf
160971.rtf
46168.rtf
23063-1.rtf
88716.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.